Institute http://www.konzervativizmus.sk/ enterprise content management system Metafox/0.9.2 (production stable) sk K pravici sa hlási trochu viac ľudí ako k ľavici, dominuje však stred http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6188 Mon, 21 May 2018 22:10:36 GMT article-item-6188 Len necelá polovica ľudí na Slovensku hlási k pravicovému alebo ľavicovému zmýšľaniu. Tí, ktorí sa hlásia k pravici v ekonomických otázkach, mierne prevažujú nad tými, ktorí sa identifikujú s ľavicou. Napriek nostalgii by ľudia návrat k socialistickej ekonomike nechceli http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6187 Wed, 16 May 2018 07:50:36 GMT article-item-6187 Hoci je na Slovensku ešte stále viac ľudí, ktorí si myslia, že za socializmu sa žilo lepšie ako dnes, nostalgia za životom v socializme sa nepremieta do túžby vrátiť sa k socialistickej ekonomike spred roku 1989. Viac ľudí preferuje život v socializme pred súčasnosťou http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6185 Fri, 11 May 2018 06:13:26 GMT article-item-6185 Medzi ľuďmi na Slovensku stále prevažuje nostalgia za životom pred Novembrom 1989, aj keď sa v porovnaní s minulosťou významne znížila. Skupina tých, ktorí si myslia, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989, je ešte stále o 10 percentuálnych bodov väčšia ako skupina tých, ktorí si myslia, že sa ľuďom žije lepšie teraz. Už však nepredstavuje nadpolovičnú väčšinu. Rádio Aktual: Ivan Kuhn v talkshow Zuzany Martinákovej o eurofondoch http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6186 Thu, 10 May 2018 13:48:19 GMT article-item-6186 O aktuálnych témach súvisiacich s eurofondmi v talkshow Zuzany Martinákovej na vlnách Rádia Aktual diskutoval analytik KI Ivan Kuhn. Robert Nef: Švajčiarsky úspech je zmesou úsilia a šťastia http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6184 Fri, 04 May 2018 06:32:15 GMT article-item-6184 Rozhovor s Robertom Nefom o faktoroch, ktoré prispeli k vybudovaniu švajčiarskej prosperity. Akadémia klasickej ekonómie 2018 /3. seminár/ http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6183 Thu, 03 May 2018 14:55:00 GMT article-item-6183 KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 25. apríla 2018 tretí seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie... Prednáška CEQLS: Robert Nef: Sociálny štát v pasci prerozdeľovania http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6177 Tue, 27 Mar 2018 10:46:42 GMT article-item-6177 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Dňa 26. marca 2018 v Bratislave prednášal Robert Nef, člen správnej rady Liberales Institut (Švajčiarsko). Pozrite si video a prezentáciu. Martin M. Šimečka, Bohdan Hroboň, Miloš Lichner a Misha Kapustin nositeľmi Ceny Dominika Tatarku za rok 2017 http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6176 Tue, 13 Mar 2018 16:00:00 GMT article-item-6176 V utorok 13. marca 2018 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku za rok 2017. Akú EÚ chceme? Pohľad ekonómov http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6174 Tue, 13 Mar 2018 05:37:52 GMT article-item-6174 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval dňa 12. marca 2018 v Bratislave diskusiu ACRE na tému "Akú EÚ chceme? Pohľad ekonómov". Pozrite si videozáznam. Víťazný február a prehraté životy http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6170 Mon, 26 Feb 2018 09:04:52 GMT article-item-6170 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval v Bratislave dňa 22. februára 2018 diskusný konzervatívny klub na tému "Víťazný február a prehraté životy". Pozrite si videozáznam. Ľudia si socializmus spájajú najmä s prácou a istotami, ale mladí by ho pred dneškom neuprednostnili http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6173 Sun, 25 Feb 2018 15:06:11 GMT article-item-6173 Sedem desaťročí po nastolení komunistického režimu v Československu a takmer 30 rokov po jeho páde si ľudia na Slovensku socializmus spájajú najmä s plnou zamestnanosťou a sociálnymi istotami. Pri spontánnom hodnotení reálneho socializmu prevládajú pozitívne predstavy, ale najmä mladí ľudia by súčasnosť za prednovembrový socializmus nevymenili. Predstavenie knihy o Vladimírovi Fajnorovi http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6163 Fri, 15 Dec 2017 14:05:00 GMT article-item-6163 Peter Zajac a Jozef Vozár predstavili knihu o Vladimírovi Fajnorovi - najvýraznejšej slovenskej právnickej osobnosti prvej polovice 20. storočia. Prezentácia sa udiala dňa 14. decembra 2017 v Pálffyho paláci v Bratislave. /1. miesto - Cena Ernesta Valka 2017/ http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6158 Thu, 14 Dec 2017 19:00:30 GMT article-item-6158 Aj napriek nutkavej tendencii uchopiť danú tému výhradne z hľadiska práva, je hneď v úvode práce nutné uviesť, že len ťažko nájdeme interdisciplinárnejšiu oblasť než práve vlastnícke práva. 100 rokov od výstrelu z Aurory http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6161 Thu, 14 Dec 2017 18:30:40 GMT article-item-6161 Áno, stali sme sa obeťami režimu, ale viktimizácia spoločnosti bez priznania našich početných zlyhaní sa stáva prekážkou pre absolútne prekonanie tejto kapitoly a mentálne splynutie s ostatnými demokratickými krajinami. Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6151 Fri, 10 Nov 2017 10:34:04 GMT article-item-6151 Profesor Soto poukazuje na socializmus ako na intelektuálny omyl. Definuje ho pritom ako „systematické a inštitucionalizované donucovanie alebo agresiu, ktorá obmedzuje slobodné podnikanie ako ľudské konanie, ktoré vykonáva určitý riadiaci orgán...“ Fico by rád 3+1, Hrnko blúzni o 4+2 http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6150 Wed, 08 Nov 2017 17:00:00 GMT article-item-6150 Pri reforme samosprávy nemôže ísť len o jednoduché (či bezduché) počty. Komplexná reforma samosprávy, ktorej pokračovanie na Slovensku potrebujeme ako soľ, sa musí zaoberať naraz tak miestnou, ako i regionálnou samosprávou. HNTV: LIVE štúdio voľby VÚC 2017 http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6147 Sun, 05 Nov 2017 01:00:00 GMT article-item-6147 Analytik KI Dušan Sloboda bol jedným z hostí povolebného štúdia HN televízie. Prednáška CEQLS: Tom G. Palmer: Podoby socializmu a ohrozenia slobody a spoločenskej kooperácie http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6137 Thu, 28 Sep 2017 12:40:00 GMT article-item-6137 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Dňa 25. septembra 2017 v Bratislave prednášal Tom G. Palmer, výkonný viceprezident Atlas Network (USA). Viac informácií, videozáznam a prezentácia je k dispozícii tu. Ďalšie kolo pretekov v čerpaní eurofondov na obzore http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6142 Mon, 25 Sep 2017 07:12:26 GMT article-item-6142 Programovacie obdobie 2014-2020 malo koncom júna 2017 za sebou tri a pol roka „implementácie“. Ak aktuálne stavy porovnáme s tým, ako vyzeralo zazmluvňovanie a čerpanie eurofondov v programovacom období 2007-2013 v rovnakom bode obdobia, teda po tri a pol roku, je zrejmé, že tempo čerpania, ale najmä zazmluvňovania, je dnes pomalšie. RTVS: Splnomocnenec chce otvorenejšie hodnotenia http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6134 Tue, 15 Aug 2017 14:14:00 GMT article-item-6134 Procesy výberu hodnotiteľov a hodnotenia projektov v rámci prideľovania eurofondov nie sú dostatočne transparentné. K téme sa pre Správy RTVS vyjadroval analytik KI Ivan Kuhn. Enormné celkové daňové bremeno na Slovensku naďalej rastie http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6131 Tue, 15 Aug 2017 06:00:00 GMT article-item-6131 Zatiaľ čo vláda sa hrdí priaznivými makroekonomickými ukazovateľmi, ľudia sú čoraz viac daňovo preťažení. Celkové daňové bremeno na Slovensku totiž v minulom roku vzrástlo až na 61,86 % z priemernej odmeny patriacej zamestnancovi. Zamestnanec s priemernou mzdou tak pracoval na zaplatenie všetkých daní takmer 226 dní v roku a až od 227. dňa začal zarábať pre seba a svoju rodinu. Slovenský rozhlas:K veci na tému eurofondy na ministerstve školstva http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6136 Wed, 09 Aug 2017 06:50:00 GMT article-item-6136 Na tému škándalu s prerozdelením eurofondov na výskum a vývoj na ministerstve školstva odpovedal na otázky RTVS analytik Ivan Kuhn. Slovenský rozhlas: Z prvej ruky na tému Skrytý poklad v samospráve http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6129 Fri, 30 Jun 2017 06:50:00 GMT article-item-6129 Na Slovensku máme vyše 2900 obcí, miest a mestských častí a teda vyše 2900 miestnych samospráv. Väčšina obcí má menej ako 1000 obyvateľov. O tom, v čom spočívajú nevýhody rozdrobenosti slovenskej samosprávy, v štúdiu Rádia Slovensko diskutoval analytik KI Dušan Sloboda s podpredsedom ZMOS Jozefom Turčánym a analytikom IFP Petrom Harvanom. Bart J. Wilson: Na bohatých sa vykašlime a sústreďme sa na chudobných http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6127 Wed, 24 May 2017 10:40:00 GMT article-item-6127 Len niektorým krajinám na svete sa podarilo za pár desaťročí značne zbohatnúť. Čo je dôvodom bohatstva národov vysvetľuje Bart J. Wilson, profesor ekonómie a práva na Economic Science Institute Chapman University. Ako ďalej v Európe po Brexite? http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6116 Thu, 23 Mar 2017 09:41:10 GMT article-item-6116 Prezentácia k prednáške ekonóma a riaditeľa KI Petra Gondu organizovanej Sokratovým inštitútom na Ekonomickej univerzite v Bratislave dňa 7. marca 2017. Dušan Sloboda: Tupé čísla o čerpaní eurofondov samé o sebe nič nehovoria http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6026 Tue, 29 Dec 2015 11:33:10 GMT article-item-6026 Tupé čísla o čerpaní eurofondov nehovoria vôbec nič o tom, ako sa tie miliardy eur minuli a koľko z nich šlo na predražené a zbytočné tovary a služby, koľko z nich zhltla v eurofondoch všadeprítomná korupcia a klientelizmus, uviedol analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušan Sloboda pre denník Hospodárske noviny. Štúdia o eurofondoch a firme SENSIM, s.r.o. http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5996 Thu, 15 Oct 2015 08:00:00 GMT article-item-5996 Výsledkom analýzy zápisníc z prieskumu trhu je zistenie, že 67 zo 68 uvedených verejných obstarávaní vyhrala firma SENSIM, s.r.o. Jediné VO, zo 68 zmapovaných, ktoré firma SENSIM, s.r.o. nevyhrala, vyhrala firma Star EU, a.s. Vďaka uvedeným 67 úspešným verejným obstarávaniam získala firma SENSIM viac ako 1 milión eur. Kam smerujú eurofondy vo vzdelávaní na Slovensku? http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5911 Tue, 12 May 2015 08:08:24 GMT article-item-5911 Eurofondy v programovacom období 2007-2013 boli v oblasti vzdelávania čerpané a míňané najmä na viac než štyri desiatky národných projektov, ktoré realizovali organizácie priamo riadené ministerstvom školstva. Hlavnú pozornosť a starostlivosť vlády v oblasti vzdelávania mali centrálne inštitúcie a štátna správa, nie školy. Za stav čerpania eurofondov je zodpovedná vláda, nie samospráva http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5899 Mon, 27 Apr 2015 07:59:42 GMT article-item-5899 Je vysoko pravdepodobné, že Slovenská republika nebude schopná naplno vyčerpať eurofondový balík, ktorý má k dispozícii na programovacie obdobie 2007-2013. Predseda vlády Robert Fico hádže zodpovednosť za pomalé tempo čerpania na samosprávy. Analýza dát z ITMS, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, však ukazuje, že premiér nemá pravdu a samosprávy obviňuje neprávom. Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5881 Mon, 30 Mar 2015 08:10:00 GMT article-item-5881 Cieľom štúdie je prezentovať hlavné skúsenosti a dôsledky členstva v eurozóne na príklade Slovenska a v prepojení na podstatu eurozóny a jej vnútorne zabudovaných problémov, tým prispieť k zodpovedaniu úvodných otázok. Prostriedkom k tomu je analytické a komparatívne vyhodnotenie reality v časových radoch údajov a optika ekonomických princípov a zákonitostí. 10 rokov v Európskej únii | A čo ďalej? http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5837 Tue, 13 Jan 2015 09:57:00 GMT article-item-5837 Desať rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a päť rokov členstva v eurozóne sú vhodnou príležitosťou nielen na obzretie sa a na bilanciu a analýzu doterajšieho vývoja, ale aj na diskusiu o tom, kam má Európska únia smerovať, čo sa v nej má zmeniť a aké sú naše predstavy o jej žiaducej podobe. Konzervatívne listy /december 2013/ http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5251 Fri, 20 Dec 2013 06:40:00 GMT article-item-5251 V decembrovom vydaní desiateho ročníka mesačníka KI nájdete články Dušana Slobodu, upozornenie na knižnú novinku Petra Spáča, víťaznú esej Diany Motúzovej a PF 2014...