Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE

Tlač
Harmonogram seminárov AKE 2007
[31.01.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]

HARMONOGRAM KURZU:

1. seminár AKE (31.1.2007): otvorenie AKE, vyhlasovanie výsledkov súťaže „Odkaz Miltona Friedmana“ pre Slovensko“, oboznámenie účastníkov s tým, čo ich čaká v rámci kurzu v roku 2007 a prezentácia a diskusia na tému „Podstata a základné princípy (klasickej) ekonómie a ich využitie v praxi.“

2. seminár AKE (28.2.2007): prezentácia a diskusia na tému „Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi“

3. seminár AKE (28.3.2007): prezentácia a diskusia na tému „Dedičstvo Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť“;

4. seminár AKE (25.4.2007): prezentácia a diskusia na tému „Prínos Miltona Friedmana a iných nasledovníkov klasickej ekonomickej školy pre súčasné ekonomické myslenie a prax“

5. seminár AKE (30.5.2007): prezentácia a diskusia na tému „Podstata a predpoklady fungovania trhu vo všeobecnosti a v praxi. Príklady na podmienkach Slovenska“

6. seminár AKE (27.6.2007): prezentácia a diskusia na tému „Vláda vs. trh. Zasahovanie vlády do trhov, obchodu a životov ľudí. Príklady na podmienkach Slovenska“. Júl – august 2007, emailová a prípadne aj osobná komunikácia koordinátora s účastníkmi kurzu AKE ohľadne ich spracovávania eseje „Význam myšlienok predstaviteľa klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“

7. seminár AKE (26.9.2007) prezentácia a diskusia na tému „Principiálne a praktické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska.“

8. seminár AKE (31.10.2007): prezentácia a diskusia na tému „Význam peňazí v teórii a praxi a ne/účinnosť pôsobenia centrálnych bánk. Potenciálne dosahy členstva SR v eurozóne“

9. seminár AKE (28.11.2007): vyhodnotenie esejí, diskusia na tému „Význam myšlienok predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v roku 2007“, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu AKE.


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk