Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ČLÁNKY

Tlač
Ako posudzovať (ne)výhodnosť členstva v eurozóne?
[24.02.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]

V súvislosti s plánovaným členstvom Slovenska v eurozóne sa udržiava atmosféra, že zmysel má diskutovať iba o tom, ako a kedy splniť tzv. maastrichtské kritériá (nízku infláciu, stabilný výmenný kurz, nízke úrokové sadzby a „udržateľný“ deficit a dlh verejnej správy). To je však určitá „pasca nerozmýšľania v súvislostiach“.

Maastrichtské kritériá považujem za nedostatočné. Vypovedajú napríklad o prechodnej schopnosti prispôsobiť nastavenie menovej a rozpočtovej politiky požiadavkám terajších členov eurozóny. Nehovoria však nič o miere pripravenosti „ekonomiky SR“ na eurozónu a o funkčnosti a udržateľnosti eurozóny.

Nestačia napríklad pre Veľkú Britániu, ktorá používa päť ekonomických testov na posúdenie, či by bolo výhodnejšie byť v eurozóne. V roku 1997 ich sformuloval britský minister financií Gordon Brown a odvtedy Británia aj na základe nich nevstúpila do eurozóny. Príkladom doplňujúcich kritérií je tiež návrh prezidenta Česka Václava Klausa a jeho kritérií pre prijatie alebo neprijatie eura v ČR.

Sedem alternatívnych kritérií

A Slovensko? Po vypracovaní analýzy odporúča Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika posudzovať výhodnosť alebo nevýhodnosť členstva Slovenska v eurozóne aj podľa siedmich kritérií. Sú postavené na logike odpovedí na otázky, keď sa chceme stať členom „(euro)klubu“: či by členstvo v ňom znamenalo alebo prinieslo pre ľudí na Slovensku:

1. Priaznivejšie podmienky pre osobnú slobodu a konkurenciu (vrátane podmienok v daňových a sociálnych systémoch)

2. Predpoklady pre vyšší ekonomický rast a životnú úroveň obyvateľov

3. Záruku finančnej stability, s predpokladmi do budúcnosti

4. Podmienky pre fungujúcu menovú úniu bez významnejších rizík cyklických výkyvov a/alebo finančného kolapsu

5. Schopnosť využívať výhody nižších transakčných nákladov ekonomických subjektov

6. Nevyvolávanie tlakov na vyššiu infláciu a nenáchylnosť subjektov v SR na cyklické výkyvy

7. Schopnosť „ekonomiky SR“ pružne reagovať na prípadné externé šoky

Prvé štyri (systémové) kritériá sú o podmienkach v eurozóne a o miere „ne/pri­pravenosti Európy“ na fungujúcu menovú úniu. Ich plnenie považujem za najdôležitejšie a nevyhnutné. Piate až siedme (pragmatické) kritériá vypovedajú o miere pripravenosti ekonomických subjektov a podmienok na Slovensku.

Nepodložená téza o raste ekonomiky

V eurozóne dnes nie sú priaznivejšie podmienky pre konkurenciu a eurozóna nie je automatickým predpokladom vyššieho ekonomického rastu a zárukou finančnej stability, napríklad stability verejných financií, oproti podmienkam mimo nej. To čiastočne potvrdzuje vývoj počas jej fungovania. Téza o vyššom ekonomickom raste Slovenska v eurozóne oproti tomu, ak by sme ostávali mimo nej, nie je ekonomicky podložená a ani prepočtami NBS alebo iných inštitúcií potvrdená. Rizikom je navyše, že dnešná eurozóna nemá vytvorené základy pre jej dlhodobé fungovanie bez dodatočných nákladov, či cyklických výkyvov alebo finančných otrasov.

Z navrhnutých kritérií nie je z pohľadu súčasnosti splnených šesť z nich a splnené je iba jedno (kritérium č. 5), čo naznačuje nevýhodnosť a rizikovosť členstva v eurozóne. Predpokladá sa však, že ich vyhodnocovanie by malo podliehať kvantifikovaným prepočtom a ekonomickým testom.

A to by bola úloha pre výskumné útvary NBS, ministerstva financií a ďalšie subjekty. Vláda, ktorá by nevháňala občanov do neprimeraného rizika by preto mohla zdôvodnene odložiť vstup do eurozóny a podmieniť ho nielen plnením maastrichtských kritérií, ale aj plnením napríklad navrhnutých siedmich systémových a pragmatických kritérií.

Autor je ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 23. februára 2007.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk