Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ČLÁNKY

Tlač
Pascal Salin
[08.03.2007, David Lipka, ČLÁNKY]

Pascal SalinPascal Salin je profesorem ekonomie na univerzitě Paris-Dauphine. Vystudoval ekonomii a sociologii. Doktorát z ekonomie získal v roce 1965 a rok nato byl v tomto oboru jmenován profesorem. Je laureátem Fakulty práva a ekonomických věd v Paříži, Francouzské ekonomické asociace a Národní asociace doktorů ekonomických věd. Je držitelem několika význačných vyznamenání. V roce 1983 mu byl udělen Řád akademické palmy v hodnosti rytíře, roku 1988 pak hodnost důstojníka. Je nositelem Řádu umění a literatury, rytířem čestné legie a v letošním roce mu byl propůjčen Národní záslužný řád v hodnosti důstojníka.

Svou odbornou prací navazuje na nejlepší tradice francouzské ekonomické školy, jejíž představitelé vždy kladli důraz na hluboké porozumění širokým společenskovědním základům ekonomie. Svým odborným zájmem tedy přesahuje technicky pojímanou pozitivistickou ekonomickou vědu směrem k příbuzným disciplínám, jmenovitě filozofii a právu. K rozvoji zmíněné klasické tradice francouzských harmonistů přispěl mimo jiné publikováním jedenácti knih, které byly přeloženy do pěti jazyků. U několika knih je také uveden jako editor a jako spoluautor se podílel na desítkách dalších.

Zabývá se zejména mezinárodní ekonomií, zdaněním a otázkou peněz. Patří mezi přední teoretiky svobodného bankovnictví. Rozvíjí rakouskou teorii konkurence jako tržního procesu. Dlouhou dobu se rovněž věnuje otázce evropské integrace. Po desetiletí patří k význačným kritikům harmonizace regulací a taktéž zavádění jednotné evropské měny.

Mimo knih věnovaných čistě ekonomickým otázkám je třeba zmínit jeho zatím poslední monografii, která vyšla v roce 2000 pod názvem Liberalismus. V té vysvětluje principy řádu založeného na úctě k soukromému vlastnictví, přínos konkurence pro vytváření blahobytu a naopak na mnoha příkladech dokazuje škodlivost státního monopolu. Tato kniha se již zařadila mezi klasická díla liberální literatury.

Pascal Salin se v neposlední řadě dlouhodobě věnuje pedagogické činnosti. Kromě svého současného působení na univerzitě Paris-Dauphine vyučoval na pařížské Ecole Supérieure de Commerce a na univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru ve Spojených státech. Je autorem oblíbené učebnice makroekonomie, která se dočkala slovenského překladu.

Mimo uvedené publikace je autorem mnoha desítek odborných článků, desítek studií a stovek článků populárních. Patří k předním komentátorům politického a ekonomického dění nejen ve Francii.

Je členem redakční rady časopisů Quarterly Journal of Austrian Economics, Journal of Libertarian Studies, The Journal of Policy Reform, The Journal of International Economics.

Podílí se na činnosti mnoha nezávislých akademických institucí po celém světě. V letech 1994–1996 byl rovněž prezidentem prestižní Montpelerinské společnosti.

Spracoval David Lipka, riaditeľ pre výskum, Liberální Institut (LI), Praha.


Pascal Salin bude ako hosť KI prednášať v Bratislave dňa 21. marca 2007 na tému Prečo potrebujeme kapitalizmus a konkurenciu v rámci cyklu presnášok CEQLS. Viac o prednáške vrátane možnosti zúčastniť sa nájdete na stránkach KI tu.


Prečítajte si:

Pascal Salin: Ekonomická harmonizace

Kniha Pascala Salina obsahujuje články o povahe konkurencie, karteloch ako produktívnych výrobných štruktúrach, daňovej harmonizácii, Eure a význame súkromného vlastníctva je dostupná i on-line vo formáte PDF na stránkach LI tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk