Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
PUBLIKÁCIE

Tlač
Predslov ku knihe Na obranu slobodnného trhu
[03.06.2007, Alejandro A. Chafuen, PUBLIKÁCIE]

Sir John Templeton napísal, že „najväčší dobročinný skutok je pomôcť ľuďom nemajetného národa získať vlastnosti, ktoré vedú k prosperite, ako dôveryhodnosť, usilovná práca, slobodná konkurencia, šetrnosť a zlaté pravidlo. 1) Akýkoľvek chudobný národ môže dospieť pomerne rýchlo a natrvalo k neuveriteľnej prosperite, ak jeho ľudia a vláda úprimne prijmú týchto päť cností“.

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika vydaním tohto cenného zborníka prednášok a prostredníctvom svojej vzdelávacej činnosti, oboje v zhode s Templetonovými princípmi, pomáha občanom Slovenska pokračovať v budovaní ich cesty za slobodou.

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika získal ako ocenenie tejto práce čestné uznanie v rámci programu Templeton Freedom Awards za rok 2007, ktoré udeľuje Atlas Economic Research Foundation. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika použil časť prostriedkov z udeleného čestného uznania na vydanie knihy Na obranu slobodného trhu. Liberální institut prispel k vydaniu tejto publikácie veľkorysým poskytnutím svojich textov.

Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a podpore vydania tejto dôležitej publikácie.

Alejandro A. Chafuen, PhD.
Prezident
Atlas Economic Research Foundation
Arlington, Virginia, USA, apríl, 2007

Poznámky:

1) “Zlaté pravidlo” je morálny princíp, ktorý znamená požiadavku na človeka: „správajte sa k iným tak, ako by ste chceli, aby sa správali k Vám“

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk