Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Vznikne Mimovládna rada pre prirodzenú rôznorodosť
[11.10.2007, Zuzana Humajová a Ondrej Dostál, KI INFORMUJE]

Vláda SR dnes rozhoduje o zriadení Rady vlády pre rodovú rovnosť. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) bude iniciovať vytvorenie Mimovládnej rady pre prirodzenú rôznorodosť. Rada bude pôsobiť ako nezávislé neformálne združenie jednotlivcov a organizácií, spojených presvedčením, že štát by nemal umelo a násilne zasahovať do prirodzene existujúcich rozdielov medzi ženami a mužmi a pod zástavou rodovej rovnosti narúšať tradičné inštitúcie a zavádzať nové regulácie obmedzujúce dobrovoľné vzťahy medzi ľuďmi.

KI v lete spolu s ďalšími inštitúciami a jednotlivcami zorganizoval hromadnú pripomienku proti zriadeniu Rady vlády pre rodovú rovnosť. Oproti pôvodnej predstave prišlo v návrhu k určitým zmenám – vypadol napr. absurdný nápad, aby zloženie Rady bolo takmer identické so zložením vlády. Na základnom smerovaní a úlohách vládnej Rady sa však oproti pôvodnému návrhu nič podstatné nezmenilo. Preto KI zotrváva na svojom nesúhlasnom stanovisku voči zriadeniu Rady vlády pre rodovú rovnosť.

Mimovládna rada pre prirodzenú rôznorodosť bude mať ambíciu pôsobiť ako prirodzená občianska protiváha Rady vlády pre rodovú rovnosť, bude monitorovať jej činnosť a výstupy a upozorňovať na také návrhy vládnej Rady, ale aj ďalších štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré budú pod zámienkou agendy rodovej rovnosti presadzovať sociálne inžinierstvo a narúšať princípy slobodnej spoločnosti.

Zuzana Humajová a Ondrej Dostál
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 11. októbra 2007

Odkazy na súvisiace materiály:

Pôvodný návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie Rady vlády pre rodovú rovnosť (medzirezortné pripomienkové konanie)

Hromadná pripomienka proti návrhu na zriadenie Rady vlády pre rodovú rovnosť (vrátane súvisiacich mediálnych výstupov)

Návrh na zriadenie Rady vlády pre rodovú rovnosť (materiál na rokovanie vlády 10.10.2007)

Mediálne výstupy:

11. október 2007

SME: Rada pre rodovú rovnosť vo vláde

SME.sk/SITA: Vláda chce rovnosť, mimovládky rôznorodosť

aktuality.sk: Lukáš Krivošík: Kastrujme, súdruhovia!

15. október 2007

.týždeň: Rovnosť a Inakosť

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk