Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ČLÁNKY

Tlač
Sloboda je vzácna a krehká rastlina
[16.11.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]

Venované Miltonovi Friedmanovi (31. júla 1912 – 16. novembra 2006), jednému z najvplyvnejších ekonómov a obhajcov slobody na svete.

Ďakujem, pán profesor!

V predvečer osemnásteho výročia nášho zbavenia sa pút neslobody sú práve tieto Vaše slová, hodné „Adama Smitha 20. storočia“, pre mňa na Slovensku aktuálne. Možno sú dokonca čoraz aktuálnejšie, keďže po roku od Vášho „odchodu“ sa u nás čoraz viac prejavuje duch socializmu. Príkladom toho sú vládou vytvárané podmienky uľahčujúce vyvlastňovanie súkromného majetku. Aj preto pripomínam tento citát z Vašej knihy s príznačným názvom Kapitalizmus a sloboda, a nie niektorú z ekonomických myšlienok, ktoré zmenili ekonomické myslenie a hospodárske politiky.

Nie, na Vaše ekonomické skvosty nezabúdam a učím (sa) z nich. Niet pochýb, že práve ony položili ucelenú a reálnu alternatívu k dovtedy dominantnému keynesiánskemu prístupu aktivistickej rozpočtovej a menovej politiky. Spomeniem aspoň Vašu hypotézu permanentného dôchodku, menovú teóriu zameranú napríklad na peňažné zdôvodnenie inflácie a tézu prirodzenej miery nezamestnanosti, ktorou ste vyvrátili učenie o nepriamej závislosti medzi infláciou a nezamestnanosťou.

Dnes však osobitne vnímam Vaše slová o vzácnosti slobody a v ich kontexte identifikovanie rizík jej nahlodávania a spôsob jej dlhodobého udržania a kultivovania. Plne súhlasím, že veľkou hrozbou pre (ekonomickú) slobodu, tým aj prosperitu ľudí je koncentrácia moci, na národnej a aj nadnárodnej úrovni. Tichšia, nenápadnejšia a pre tú hlavnú podporná hrozba prichádza od intelektuálov a ďalších v médiách hlásajúcich vzájomné pomáhanie si aj z peňazí iných občanov (platiacich dane a odvody). Odkaz pre udržanie a kultivovanie „krehkej rastliny slobody“, podložený Vaším celoživotným prístupom v duchu bestselleru Sloboda voľby, preto vidím nasledovne: „Bráňte predpoklady slobody, ako sú vlastnícke právo a konkurencia na slobodnom trhu, a snažte sa čo najviac znižovať veľkosť a zasahovanie vlády do ekonomiky a životov ľudí smerom k vytvoreniu minimálnej vlády, garantujúcej práve ochranu osobnej slobody a jej predpokladov.“

Článok bol publikovaný v denníku Hospodárske noviny dňa 16. novembra 2007.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk