Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ČLÁNKY

Tlač
Akadémia klasickej ekonómie pokračuje
[07.01.2008, Peter Gonda, ČLÁNKY]

Prvý ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE) sa skončil, projekt však pokračuje. Som presvedčený, že prvým ročníkom sa položil základ tradície cyklu pravidelných seminárov o ekonómii, na ktorých sa otvorene diskutuje o význame myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu (nielen) pre prax na Slovensku.

V rámci AKE sme v kruhu 40-50 účastníkov raz mesačne počas troch hodín rozdiskutovávali viac alebo menej aktuálne témy z pohľadu odkazov nositeľov ekonomického myslenia v prepojení na hodnoty klasického liberalizmu (ako osobná sloboda a vlastnícke právo). Potvrdilo sa, že práve myšlienky Cantillona, Smitha, Bastiata, Hayeka či Friedmana (a iných) môžu aj dnes pomôcť pri vyvracaní ekonomických mýtov, akými sú napríklad akceptovanie potreby vyrovnávania prirodzených (príjmových alebo iných) rozdielov, vyvlastňovania majetku pre „verejný záujem“ a obmedzovania ziskov súkromných spoločností.

Z účastníkov AKE 2007 splnilo 23 stanovené podmienky (vrátane odovzdania kvalitnej eseje) a tí získali i certifikáty. Je to skupina rôznych ľudí, prevažne vysokoškolských študentov a doktorandov. Možno však medzi nimi nájsť aj zamestnancov firiem, či napríklad ekonomického analytika alebo zamestnanca štátnej správy. Myslím, že spoločný majú minimálne záujem o ekonómiu a (ekonomické) myslenie v súvislostiach. Dáva to nádej, že na Slovensku môže „vyrásť“ vrstva vzdelaných ľudí s abstraktným a syntetickým myslením a schopnosťou analyticky využiť ho v podobe konkrétnych návrhov obraňujúcich osobnú slobodu.

Koordinovanie diskusií v takejto skupine je náročnejšie ako v štandardnej skupine študentov. Diskusie sú však o to viac zaujímavejšie, a i pre ich lektora podnetnejšie. Cenná je aj preto iniciatíva účastníka AKE Martina Jurča, ktorý pripravil webový Diskusný portál AKE, dostupný na adrese ake.institute.sk. Prvotným cieľom tohto portálu bolo vytvorenie siete ľudí, zaujímajúcich sa o ekonómiu a klasický liberalizmus (primárne z účastníkov AKE), ktorí budú vzájomne diskutovať prostredníctvom internetu. Stal sa tak doplnením štandardnej (osobnej) formy diskusií v rámci AKE.

Diskusný portál AKE postupne čoraz viac nadobúda ďalšie funkcie využiteľné kýmkoľvek z verejnosti. Napríklad, tým, že každému umožňuje získať systematicky zoskupené materiály na jednom mieste, ktoré súviseli s cyklom seminárov AKE 2007, plní funkciu cennej informačnej bázy. Pre zaregistrovaných účastníkov portálu (nielen absolventov AKE) prináša ďalšie možnosti, napríklad diskutovať vo fórach (nielen) k jednotlivým témam či vytvoriť si vlastný blog.

Keďže druhý ročník AKE plánujeme spustiť až od septembra 2008, tak práve webový diskusný portál je vhodným mostíkom medzi dvoma ročníkmi. Prvý ročník AKE mohol byť zrealizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB a Nadácie SPP v spolupráci s VŠM, za čo im patrí naše poďakovanie. Druhý ročník by mal byť zdokonalenou a vylepšenou nadstavbou prvého, s rozšírením vejára aktivít, otvorený pre absolventov AKE 2007 a i pre ďalších záujemcov. Partnerstvá a podpora druhého ročníka AKE sú ešte otvorené a môžu významne prispieť k dosiahnutiu týchto zámerov.

Autor je ekonóm KI, koordinátor a lektor seminárov Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Viac o AKE nájdete na adrese ake.institute.sk.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 12/2007.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk