Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ŠTÚDIE

Tlač
Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky
[20.11.2008, Peter Gonda, ŠTÚDIE]

Vnímanie podstaty vzťahu ekonómie a etiky, či trhu a morálky, v spoločnosti deformujú zásadné nedorozumenia a mýty, ktoré sú s nimi spojené a ktoré často majú negatívne dosahy na ľudí, vrátane manažérov.

Príkladom deformácií je deklarované systémové protirečenie ekonómie a etiky, ktoré sa v praxi pretavuje napríklad do mýtu „nespravodlivosti trhu“ („hry s nulovým súčtom“). Od neho sa napríklad odvíjajú snahy vlád o „korekcie trhu“ s cieľom pomôcť niektorým ľuďom, resp. skupinám obyvateľstva. Takéto zväčša morálne motivované, ale proti princípom ekonómie idúce kroky vlád prinášajú negatívne nezamýšľané dôsledky, napríklad v podobe obmedzovania slobody. Zdanlivé systémové protirečenia a iné deformácie sú dôsledkami nepoznania a/alebo nerešpektovania podstaty (vzťahu) ekonómie a etiky, ako aj trhu a morálky.

Spoločné princípy ekonómie a etiky – princípy vlastníctva, dobrovoľného rozhodovania a konania jednotlivca, spoločenskej kooperácie a hodnoty – sú mostíkom od teoretických k praktickým predpokladom slobodnej spoločnosti: k slobodnému trhu a morálnym normám a pravidlám. V duchu najmä myšlienok Adama Smitha a Friedricha Hayeka ich prezentujeme ako dve vzájomne sa dopĺňajúce a podmieňujúce zložky spontánneho poriadku. Symbióza trhu a morálky tak vyjadruje spontánny poriadok a praktické predpoklady slobodnej spoločnosti.

Ekonomické a etické základy fungovania spoločnosti vymedzené v štúdii predstavujú rámcové teoretické aj praktické východiská manažérskej etiky, ale môžu byť zároveň pre každého pomôckou na ceste spoznávania podstaty (vzťahu) ekonómie a etiky, ako aj trhu a morálky.


Štúdiu ekonóma KI Petra Gondu na tému Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky nájdete vo formáte PDF tu.

Štúdia je ako jedna z kapitol súčasťou nasledovnej publikácie: Platková, G. a kol. (2008): Etika v manažmente. Prešov, Prešovská univerzita, ISBN 978-80-8068-813-4 (brož.).

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk