Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Podporte hromadnú pripomienku proti regulácii vysielania na internete
[26.05.2009, KI INFORMUJE]

Ministerstvo kultúry pripravilo návrh novely zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorou sa má do pôsobnosti niektorých regulácii obsiahnutých v zákone a pod kontrolu Rady pre vysielanie a retransmisiu SR dostať aj televízne vysielanie prostredníctvom internetu.

Uvedený zámer považujeme za neodôvodnený zásah do slobody šírenia informácií. Regulácia rozhlasového a televízneho vysielania má zdôvodnenie v obmedzenom počte frekvencií na terestriálne vysielanie, ktoré možno poskytnúť vysielateľom na základe licencií. V prípade internetu takéto obmedzenie neexistuje. Prostredníctvom internetu môže vysielať neobmedzený počet vysielateľov.

Internet bol doteraz priestorom slobodného šírenia informácií a sme presvedčení, žeby to tak malo ostať. Nevidíme legitímny dôvod uplatňovať na internet, či na televízne vysielanie prostredníctvom neho regulácie obdobné tým, aké sa uplatňujú vo vzťahu k terestriálnemu vysielaniu. Hoci sa na vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu nemajú zatiaľ vzťahovať všetky povinnosti vysielateľov na základe licencie a vysielanie prostredníctvom internetu sa nemá viazať na povolenie, či pridelenie licencie, ale len na oznámenie, návrh novely považujeme za nebezpečný prvý krok k zavádzaniu štátnych regulácií do slobodného prostredia internetu.

Keďže povinnosť zaviesť istý regulačný rámec aj pre televízne vysielanie prostredníctvom internetu vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, navrhujeme takú úpravu predkladanej novely zákona, v dôsledku ktorej sa bude regulácia vzťahovať iba na najväčších vysielateľov televízneho vysielania prostredníctvom internetu, ktorých vysielanie prijíma viac ako 30 % obyvateľov.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju najneskôr počas piatka 29. mája 2009 nájdete na stránkach change|net.sk tu.


Úvodní signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana,
Dušan Sloboda, editor www.konzervativizmus.sk,
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,
Juraj Petrovič, OKS,
Elena Akácsová, šéfredaktorka internetového magazínu www.inland.sk,
Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,
Eugen Korda, novinár, SME,
Silvia Pňačková, novinárka, SME,
František Šebej, týždenník .týždeň,
Jakub Kratochvíl, učiteľ a web editor,
Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz - INESS,
Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,
Ondrej Jombík, IT expert a analytik,
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu,
Tibor Takáč, OKS,
Svetozár Gavora, prekladateľ, OKS,
Ľuboš Mikuška, OKS,
Silvester Bizoň, OKS
Filip Struhárik, publicista a bloger

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk