Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
PUBLIKÁCIE

Tlač
Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie
[18.12.2003, PUBLIKÁCIE]

Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie Autori:

Martin Barto, hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne, a.s.
Peter Gonda, makroekonomický analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, koordinátor projektu a odborný garant publikácie
Eva Orná, makroekonomická analytička, dlhoročný pedagóg makroekonomických teórií a menovej politiky na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
Oľga Reptová, ekonomická analytička M.E.S.A. 10, koordinátorka Slovenského ekonomického fóra a členka Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii
Martin Valentovič, ekonomický analytik M.E.S.A. 10 v oblasti regionálneho rozvoja, hospodárskeho vývoja, privatizácie a vzťahov s EÚ

Cieľom publikácie je prezentovať verejnosti podstatné ekonomické dopady členstva Slovenska v EÚ na obyvateľov a podnikateľské subjekty, avšak (až na výnimky) z národohospodárskeho pohľadu. Potenciálne ekonomické dopady sa predkladajú ako podmienené mnohými faktormi vnútorného aj vonkajšieho vývoja (vrátane v EÚ). Zámerom autorov nie je prezentovať vyčerpávajúci a statický zoznam možných plusov a mínusov členstva Slovenska v EÚ. Skúmajú sa vybrané a (podľa autorov) hlavné ekonomické aspekty členstva Slovenska v EÚ.

Predpokladom čo možno najviac objektívneho posudzovania európskej integrácie v ekonomickej oblasti, vrátane porovnania potenciálnych ekonomických prínosov a potenciálnych rizík vstupu Slovenska do EÚ, tak ako sú uvedené v rámci tejto publikácie, je realistické zhodnotenie východiskovej situácie ekonomického vývoja Slovenska v porovnaní s EÚ a posúdenie predpokladanej miery pripravenosti ekonomiky Slovenska na vstup do EÚ.

Publikácia vznikla v rámci projektu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie a bola vydaná vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko v rámci programu Tvoja zem, ktorý financuje US AID spolu s ďalšími súkromnými a verejnými darcami.

Publikáciu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie si môžete pozrieť tu


Objednajte si!


Celý náklad publikácie (1. i 2. vydanie) je rozobratý.


Ďalšie publikácie sú pre záujemcov k dispozícii v priestoroch KI na Medenej ulici 5 v Bratislave.

Publikácie si môžete tiež objednať, a to telefonicky na 02 / 546 300 61, e-mailom conservative@institute.sk, následne Vám ich zašleme poštou.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk