Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Názory slovenských občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí
[09.12.2009, Ivan Kuhn, KI KOMENTUJE]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) dňa 9. decembra 2009 na tlačovej konferencii prezentoval výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na názory občanov na zahraničnú politiku Slovenskej republiky a podporu demokratizácie vo svete.

V rámci prieskumu sme zisťovali, aké by mali byť postoje slovenskej vlády voči nedemokratickým krajinám porušujúcim ľudské práva, občianske slobody a zásady právneho štátu a do akej miery by slovenská vláda mala podporovať demokratické sily v týchto krajinách. Výsledky prieskumu prezentoval analytik KI Ivan Kuhn.

Prieskum mapoval v prvom rade záujem občanov o slovenskú zahraničnú politiku. Iba 12,6% respondentov odpovedalo, že zahraničnú politiku SR sledujú pravidelne (takmer rovnako ako pred rokom), 53,8% ju sleduje občas (o 3,4 percentuálnych bodov menej ako pred rokom) a 33,4% nesleduje zahraničnú politiku SR vôbec (o 3,5 percentuálnych bodov viac ako pred rokom). Nízky záujem o zahraničnú politiku prejavili mladí ľudia. Vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov sleduje zahraničnú politiku pravidelne iba 3,6% občanov a vôbec nesleduje až 54,2%.

Celkovo 27,3% respondentov si myslí, že súčasná vláda v zahraničnej politike uprednostňuje ekonomické záujmy SR pred podporou demokratických síl a dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách. Naopak 14,8% respondentov sa vyjadrilo, že súčasná slovenská vláda uprednostňuje podporu demokratických síl pred ekonomickými záujmami SR. Podľa 35% respondentov sa súčasná slovenská vláda snaží o vyvážený prístup.

68,8% slovenských občanov súhlasí (súčet odpovedí úplne súhlasí a skôr súhlasí) s tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách politickými prostriedkami (napr. hlasovaním v OSN alebo EÚ, prijímaním predstaviteľov demokratickej opozície z nedemokratických krajín na najvyššej úrovni, a pod.). S tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách finančnými a materiálnymi prostriedkami (napr. poskytovaním finančnej podpory slovenským MVO, ktoré sa venujú posilňovaniu demokratických hnutí a občianskej spoločnosti v nedemokratických a transformujúcich sa krajinách), však súhlasí už iba 39,7% respondentov, kým 44,7% je proti.

Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v rámci projektu Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti. Prieskum uskutočnila agentúra FOCUS v období od 4.11. do 10.11. 2009 na vzorke 1045 respondentov starších ako 18 rokov. Išlo už o tretí prieskum zameraný na danú problematiku v priebehu posledných dvoch rokov.

Ivan Kuhn
analytik KI

V Bratislave dňa 9. decembra 2009

Výstupy:
Prezentácia k prieskumu vo formáte .PPT na stiahnutie tu alebo náhľad nižšie:

Videozáznam tlačovej konferencie:


Mediálne výstupy:

9. december 2009

webnoviny.sk/SITA: Prieskum o zahraničnej politike SR (+video)

Aktuálne.sk: Väčšinu Slovákov Ficove návštevy diktátorov netrápia

10. december 2009

SME: Totality v zahraničí nás netrápia, zaváži biznis


Súvisiace výstupy:

4. december 2007

KI: Názory občanov na slovenskú zahraničnú politiku - výsledky prieskumu 2007

4. január 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Podpora demokracie a slobôd v zahraničí – aká je mienka občanov?

9. december 2008

KI: Názory občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí - výsledky prieskumu 2008

25. december 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva? Áno, ale iba ak nás to nič nestojí

5. november 2009

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva v zahraničnej politike Európskej únie

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk