Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE

Tlač
Harmonogram seminárov AKE 2010
[14.12.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]


HARMONOGRAM KURZU:

1. seminár AKE (27.1.2010): oboznámenie účastníkov s tým, čo ich čaká v kurze v roku 2010 a prezentácia a diskusia na tému Podstata, základné princípy ekonómie a ekonomického myslenia a ich využitie v praxi.

2. seminár AKE (24.2.2010): prezentácia a diskusia na tému Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi.

3. a 4. seminár AKE (14.4.2010 a 12.5.2010): prezentácia a diskusia na tému Dedičstvo Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť.

5. seminár AKE (9.6.2010): prezentácia a diskusia na tému Prínos Friedricha A. von Hayeka a Miltona Friedmana pre súčasné ekonomické myslenie a prax.

6. seminár AKE (30.6.2010): prezentácia a diskusia na tému Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí.

7. seminár AKE (29.9.2010): prezentácia a diskusia na tému Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (pokračovanie), so zameraním na podmienky na Slovensku.

8. seminár AKE (28.10.2010): prezentácia a diskusia na tému Ekonomické problémy financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády. Príklady v podmienkach Slovenska.

9. seminár AKE (30.11.2010): vyhodnotenie esejí, slávnostné ukončenie kurzu AKE 2010 a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu.
AKE 2010 realizujeme s podporou:

Nadácia Tatra banky

Mediálni partneri:

.týždeň    Pravé Spektrum

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk