Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KTO SME?

Tlač
Peter Gonda
[01.10.2011, KTO SME?]

Peter Gonda je (makro)ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2011 je zároveň riaditeľom KI. Pôsobí tiež ako Slovak Senior Fellow v rámci britského Cobden Centre.

Vo svojej publikačnej činnosti a v akademických a verejných prednáškach sa venuje predovšetkým princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, financovaniu sociálnej sféry, problematike peňazí a ekonomickým aspektom Európskej únie.

V súčasnosti je napríklad koordinátor a lektor cyklu seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení v rámci projektu Akadémia klasickej ekonómie a koordinátor cyklu ekonomických prednášok renomovaných zahraničných osobností na Slovensku v rámci projektu Conservative Economic Quarterly Lecture Series. Je tiež člen hodnotiacej skupiny projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení, člen hodnotiacich komisií projektov viacerých nadácií a zakladateľ a koordinátor neformálneho združenia "Bratislavský ekonomický klub".

V minulosti bol napríklad koordinátor projektu a odborný garant publikácií Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie (2002) a Návrh sociálnej reformy na Slovensku (2005), spolueditorom kníh Slovensko na ceste do neznáma (2003), Na obranu slobodného trhu (2007) a koordinátorom a editorom dokumentu Programové vyhlásenie reformnej vlády: Sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu (2010). Spolupracoval napríklad aj na projekte a vypracovaní publikácie Analýza dôchodkového systému na Slovensku (2002). V rokoch 2001 – 2004 bol autorom kapitoly „Verejné financie“ a spoluautorom kapitol „Sociálna politika“ a "Dôchodková reforma", ktoré boli súčasťou publikácie Inštitútu pre verejné otázky Slovensko. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Prispel tiež vypracovaním kapitoly Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky do publikácie Etika v manažmente (2008).

Peter Gonda je ženatý a má dve deti.

Peter Gonda na webe KI

RSS Peter Gonda

http://www.petergonda.sk

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk