Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ŠTÚDIE

Tlač
Daňovo-odvodové zaťaženie v EÚ rastie.
Podľa kalendára daňovej slobody je Slovensko až na 16. mieste z 27 krajín EÚ

[14.06.2011, ŠTÚDIE]

Institut économique Molinari         New Direction – The Foundation for European Reform       


Podľa aktuálnej štúdie The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 v Európskej únii rastie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov. Najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov a najskorší dátum dňa daňovej slobody má Cyprus a najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie na priemerného zamestnanca a najneskorší termín dňa daňovej slobody má Belgicko. Slovensko sa v rebríčku krajín EÚ umiestnilo na 16. mieste.

Bratislava, 14. jún 2011 – Dane a odvody na Slovensku odkroja v priemere na jedného zamestnanca až 45,2 % mzdových nákladov, čím sa Slovensko zaradilo v rámci EÚ až na 16. miesto v daňovo-odvodovom zaťažení zamestnancov. Slovensko by podľa tejto metodiky oslávilo tento rok deň daňovej slobody 15. júna.

Tieto zistenia vyplývajú z kalendára „Dní daňovej slobody“ z pohľadu priemerných pracujúcich v EÚ vo všetkých jej 27 členských krajinách, ktorý je súčasťou nedávno publikovanej štúdie New Direction – Foundation for the European Reform a Institut économique Molinari (IEM). Autori štúdie analyzovali ročné mzdové údaje priemerných pracujúcich s použitím údajov Ernst & Young. Dátumy v tomto kalendári daňovej slobody odrážajú skutočnosť z pohľadu priemerného pracujúceho a skutočných nákladov zamestnávania v jednotlivých členských krajinách EÚ.

Rovnakou metodikou pre všetky krajiny EÚ, vychádzajúc z údajov odrážajúcich daňovú realitu reálnych pracujúcich ľudí, zo štúdie vyplýva DEŇ DAŇOVEJ SLOBODY pre rok 2011 v jednotlivých členských krajinách EÚ nasledovne:

Zväčšiť kliknutím

Kľúčové zistenia štúdie

dane v Európe rastú. Priemerné reálne daňové zaťaženie typických európskych zamestnancov sa v roku 2011 zdvihlo o 0,25%, čo je primárne dôsledkom nárastu dane z pridanej hodnoty (DPH) v 13 členských štátoch EÚ od roku 2009,
politika rovnej dane ponúkla pracujúcim výrazné daňové úľavy – najmä v Maďarsku, kde nová sadzba 16% posunula deň daňovej slobody o 9 dní. Avšak celkové dane zostávajú v krajinách s „rovnou daňou“ vyššie (46,4%) ako v krajinách s „progresívnym“ systémom zdaňovania (43,3%), pričom rozdiel sa od roku 2010 zvýšil,
42,8% všetkých sociálnych a zdravotných odvodov zaplatených v EÚ predstavujú odvody zamestnávateľov platené nad rámec hrubej mzdy, ktoré sú pre väčšinu zamestnancov zväčša málo viditeľné.

„Príliš veľa vlád reagovalo na nadmerné deficity zvýšením daní namiesto toho, aby zreformovali a znížili výdavky štátu. Ľudia už teraz platia príliš veľa, a tak by daňové zaťaženie malo klesať, nie narastať,” hovorí prezident New Direction – The Foundation for European Reform a poslanec Európskeho parlamentu Geoffrey Van Orden.

„Situácia je znepokojujúca. Šesť z 27 členov EÚ si berie formou príspevkov na sociálne poistenie, daní z príjmu alebo DPH viac než polovicu z toho, čo zarobí typický zamestnanec. A napriek tejto veľmi vysokej miere zdanenia deficity v Európe rastú ako nikdy predtým,” hovorí Cécile Philippe, riaditeľka IEM.

„Podľa metodiky štúdie New Direction – Foundation a Institut économique Molinari odvedie slovenský zamestnanec v priemere na priame a nepriame dane a odvody až 45,2 % z priemerných mzdových nákladov a ostane mu čistý disponibilný príjem, ktorý zodpovedá 54,8 percentnému podielu mzdových nákladov. Aktuálne tak má až 15 krajín v EÚ nižšie daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov než Slovensko,“ upozorňuje Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. Slová Petra Gondu potvrdzuje i nasledovný graf:

Zväčšiť kliknutím

O metodike výpočtu dňa daňovej slobody

Deň daňovej slobody je tým kalendárnym dňom, kedy pracujúci teoreticky prestáva pracovať na dane platené štátu a začína zarábať sám pre seba. Dátumy v tomto kalendári odrážajú realitu zažívanú pracujúcimi v Európskej únii a skutočné náklady zamestnávania v každom štáte.

“Mnohé think tanky v Európe odvádzajú každý rok vynikajúcu prácu, keď zisťujú deň daňovej slobody vo svojich krajinách. Avšak vzhľadom na rôzne vzorce týchto think-tankov je ťažké ich štúdie vzájomne porovnávať. Tým, že sa použije rovnaká metodika výpočtu pre všetkých 27 členských štátov EÚ, táto štúdia porovnáva „jablká s jablkami“, pokiaľ ide o daňové bremeno pracujúcich celého kontinentu,” vysvetľuje James Rogers, jeden z autorov štúdie.

Štúdia, ktorú vypracovali James Rogers a Cécile Philippe z parížskeho Institut économique Molinari, analyzovala ročné mzdové údaje priemerných pracujúcich z Eurostatu. Firma Ernst & Young urobila prepočty daní zo mzdy.

Peter Gonda
riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 14. júna 2011.


Na stiahnutie:

Táto tlačová správa je dostupná vo formáte PDF tu.

Štúdia The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27 je dostupná vo formáte PDF tu alebo si pozrite náhľad nižšie:


Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Peter Gonda
riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
conservative@institute.sk
02 546 300 61

Cécile Philippe
riaditeľka Institut économique Molinari
cecile@institutmolinari.org
+33 678 869 858

James Rogers
výskumník Institut économique Molinari
+ 32 497 946 840

Shane Frith
riaditeľ New Direction – The Foundation for European Reform shane.frith@newdirectionfoundation.org
+44 786 779 23 64

Johana Grohová
manažérka pre komunikáciu New Direction – The Foundation for European Reform
johana.grohova@newdirectionfoundation.org
+32 2 808 7847 alebo +32 498 125 985


New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction - The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ.

Institut économique MolinariInstitut économique Molinari (IEM) je nezávislá nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia so sídlom v Paríži. Jej poslaním je podpora ekonomického prístupu k štúdiu otázok verejnej politiky pomocou ponúkania inovatívnych riešení, ktoré podporujú prosperitu všetkých.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia - konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.


Mediálne výstupy:

14. jún 2011

HNonline.sk/TASR: Slováci robia na štát dlhšie ako Česi

webnoviny.sk/SITA :Česi majú deň daňovej slobody v tomto roku skôr ako Slováci

TA3: Európa namiesto reforiem zvyšuje daňové zaťaženie

TV JOJ: Od zajtra pracujeme na seba. Doteraz sme živili štát...

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk