Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
CENA DOMINIKA TATARKU

Tlač
Cena Dominika Tatarku za rok 2012 Olegovi Pastierovi
[12.04.2013, Peter Zajac, CENA DOMINIKA TATARKU]

Cena Dominika Tatarku sa utvára ako živý reťazec. Ocenenie Olega Pastiera (1952) je nenáhodné, objavil sa už predtým medzi nominantmi, a že k nemu došlo pri príležitosti Tatarkovej nedožitej storočnice, bola tak trochu aj šťastná zhoda okolností.

Oleg Pastier, básnik, prozaik, dokumentarista, rozhlasový autor, vydavateľ časopisu Fragment a jeho knižnej edície F. R. & G. predstavuje na Slovensku tak ako málokto tatarkovskú kontinuitu. Vydal v samizdate básnické zbierky Tieň Chamraj, 1981 a Pavúčie hniezda, 1982; v slobodných časoch Plot, 1992; Oko za zub, 1995; Možno, 2003, koláž básnických fragmentov Album, 2006. Pripravil knihu rozhovorov s Albertom Marenčinom Nezabúdanie, 2004, s ďalšími autormi Z protiľahlého brehu, 2008. Je autorom dvoch dokumentárnych kníh o básnickej skupine Osamelí bežci Pohybliví v pohyblivom, 2007 a Pohybliví nehoria, 2009, spolu s Ivanom Kadlečíkom je autorom kaleidoskopickej prózy Spytovanie, 2010, a napokon autorom koláží Za ozvenou tichých hlasov, 2011 a Za ozvenou tichých hlasov II, 2012.

Oleg Pastier je básnikom, ale aj básnickým danteovským sprievodcom po slovenskej literatúre. Sprevádza na ceste tých, ktorých má rád: Dominika Tatarku už v samizdatových časoch, neskôr Alberta Marenčina, Ivana Laučíka, Petra Repku, Ivana Štrpku a Ivana Kadlečíka. Potom Štefana Krčméryho, Thea H. Florina, Ela Havettu, Pavla Hrúza, Tomáša Janovica a výtvarníkov zo Skupiny Mikuláša Galandu. Ako píše o svojej knihe „piatich scenárov a piatich koláží“ Za ozvenou tichých hlasov II, za ktorú dostal Cenu Dominika Tatarku, pokúsil sa v nej „o pochopenie a následné znovuzloženie fragmentov roztrúsených právd a poloprávd dôležitých dejinných udalostí, ktoré zásadným spôsobom zasiahli a následne určovali naše vzostupy a pády v rokoch 1948 –1989“. Oleg Pastier je v dnešnom čase nepamäti živou pamäťou našich čias. Nevyzývavou, nestojí v rade na pocty, radšej chodí sám, v tichom spoločenstve svojich autorov. Vytrvalo, bez okázalosti, s nebývalou stálosťou. Preto si Cenu Dominika Tatarku zaslúžil práve v čase tatarkovského jubilea.

Ani český spisovateľ, esejista a publicista Ludvík Vaculík nikdy v živote nestál v rade na pocty. Keď Dominik Tatarka na sklonku života zvažoval, komu z českých spisovateľských druhov by vzdal poctu, menoval vedno s Václavom Černým a Václavom Havlom Ludvíka Vaculíka. Nemohol mu ju už udeliť. Spravili to pri jeho storočnici doterajší nositelia Ceny Dominika Tatarku. Ako výlučné, ojedinelé gesto poslali Ludvíkovi Vaculíkovi list s Poctou nositeľov Ceny Dominika Tatarku. Slovenská pošta ho doručila tiež tak trochu výnimočne, s príležitostnou známkou a pečiatkou. Spečatila tak udalosť, ktorá bude zapísaná v análoch Ceny Dominika Tatarku za rok 2012 spolu s Olegom Pastierom.

Oleg Pastier: Za ozvenou tichých hlasov II (Päť scenárov, Päť koláží)


Vydavateľ: F.R. & G.
Rok vydania: 2012
ISBN: 9788089499151


Autor je predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 03/2013.

Viac o Cene Dominka Tatarku za rok 2012 nájdete tu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk