Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Mesto Michalovce nerešpektuje zhromažďovacie právo
[31.07.2013, Ondrej Dostál, KI KOMENTUJE]

Vo štvrtok 1.8.2013 sa v Michalovciach uskutoční verejné zhromaždenie, ktoré má upozorniť na porušovanie ľudských práv v Číne a prenasledovanie nasledovníkov Falun Gongu. Zvolávateľ zhromaždenia Marek Tatarko, predseda Slovenskej asociácie Falun Gongu, doručil mestu Michalovce oznámenie o jeho zvolaní ešte 10.7.2013.

Mestský úrad oznámenie o konaní zhromaždenia podľa zákona o zhromažďovacom práve svojvoľne prekvalifikoval na žiadosť o iné užívanie verejného priestranstva a „povolil“ ho. Určil však, že akcia sa nemá uskutočniť na Námestí Osloboditeľov, ako bolo zhromaždenie ohlásené, ale v Parku študentov. Postup mestského úradu nemá žiadnu oporu v zákone. Mesto má podľa zákona o zhromažďovacom práve právomoc ohlásené zhromaždenie zakázať, ale iba zo zákonom stanovených dôvodov, zákonom stanoveným postupom a v zákonom stanovenej lehote. Mesto nemá právo „prekvalifikovať“ verejné zhromaždenie oznámené podľa zákona o zhromažďovacom práve na iný typ aktivity a takúto aktivitu následne „povoľovať“ a určovať jej ďalšie podmienky, napr. zmeniť miesto jej konania.

Dnes som e-mailom zaslal primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Záhorčákovi (SMER-SD) list, v ktorom ho upozorňujem na protizákonný postup mestského úradu a jeho pracovníkov a vyzývam ho, aby v tejto veci bezodkladne zabezpečili obnovenie zákonného stavu a to, aby zhromaždenie nebolo rušené a mohlo sa riadne uskutočniť.

Na základe dohovoru so zvolávateľom zhromaždenia Marekom Tatarkom som ho informoval, že zhromaždenie sa uskutoční tak, ako bolo ohlásené, teda dňa 1.8.2013 v čase od 10:00 do 18:00 na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach.

Podľa § 11 ods. 1 zákona o zhromažďovacom práve „O zákaze zhromaždenia (§ 10) alebo čase jeho ukončenia (§ 9) rozhodne obec bezodkladne, najneskôr však do troch dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie.“ Ak obec v tejto lehote zhromaždenie nezakáže a nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže zvolávateľ zhromaždenie uskutočniť (§ 11 ods. 2). Keďže mesto Michalovce zhromaždenie zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote nezakázalo, nič nebráni jeho uskutočneniu.

Vzhľadom na obavu, žeby zo strany pracovníkov mestského úradu alebo mestskej polície mohlo prísť k pokusom o rušenie priebehu riadne ohláseného zhromaždenia, som sa rozhodol, že sa zhromaždenia zúčastním a budem monitorovať jeho priebeh. Rušením verejného zhromaždenia môže dôjsť k spáchaniu priestupku proti zhromažďovaciemu právu alebo trestného činu Porušovania slobody združovania a zhromažďovania. V prípade, že príde k pokusu o narušenie zhromaždenia, požiadame o poskytnutie ochrany Policajný zbor SR.

Ondrej Dostál
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 31. júla 2013

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk