Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Úrad vlády odkladá kritizovanú novelu zákona o petičnom práve o rok
[19.11.2013, Ondrej Dostál, KI INFORMUJE]

Úrad vlády zverejnil na Portáli právnych predpisov plán legislatívnych úloh na rok 2014, v ktorom uvádza, že novela zákona o petičnom práve, ktorú mal predložiť na rokovanie vlády v novembri 2013, sa odkladá až na október 2014. V odpovedi na žiadosť o informácie to úrad vlády zdôvodňuje tým, „aby bol legislatívny proces k uvedenej novele zákona o petičnom práve maximálne transparentný“.

Úrad vlády však zatiaľ odmietol poskytnúť konkrétne informácie, kedy sa bude zaoberať pripomienkami z hromadnej pripomienky verejnosti ku zákonu o petičnom práve, ktorú do skončenia pripomienkového konania 28. októbra 2013 podporilo viac ako 1200 ľudí počas 3 dní.

Zatiaľ tiež nie je známe, či úrad vlády umožní verejnosti zúčastniť sa priamo na tvorbe zákona o petičnom práve. Tento zákon pritom upravuje jedno zo základných politických práv občanov.

Úrad vlády vo svojej odpovedi konštatuje, že v pripomienkovom konaní dostal aj od štátnych orgánov vopred neavizované pripomienky, proces posudzovania a vyhodnocovania pripomienok nie je v súčasnosti ukončený a nie je známe, v akom rozsahu vyhovie pripomienkam, ani termín prípadného uskutočnenia rozporového konania.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk