Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI KOMENTUJE

Tlač
Organizátori zakázaného festivalu v Moldave by sa mali odvolať
[02.09.2014, Ondrej Dostál, KI KOMENTUJE]

Rozhodnutie mesta Moldava nad Bodvou o zákaze hudobného festivalu Moldava Spolu 2014 bolo podľa názoru Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) vydané v rozpore so zákonom o verejných kultúrnych podujatiach a so správnym poriadkom, porušuje ústavné práva usporiadateľov i všetkých záujemcov o účasť na festivale a pri rozhodovaní mesta bol porušený aj zákon o obecnom zriadení a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou.

Usporiadatelia majú právo sa proti rozhodnutiu mesta odvolať najneskôr vo štvrtok 4. septembra 2014. Odvolanie je potrebné adresovať mestu, o opravnom prostriedku bude rozhodovať súd. Takýto postup síce zrejme neumožní realizovať festival podľa pôvodných predstáv organizátorov v tomto kalendárnom roku, bol by však žiaduci z hľadiska budúceho obmedzenia svojvôle samospráv pri zakazovaní verejných kultúrnych podujatí. KI ponúka organizátorom festivalu pomoc pri príprave odvolania proti rozhodnutiu mesta o zákaze festivalu a zasiela návrh možného textu odvolania organizácii ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj ako usporiadateľovi zakázaného podujatia.

Kauza zakázaného festivalu v Moldave nad Bodvou ukazuje, že zákon o verejných kultúrnych podujatiach nedostatočne chráni práva a právom chránené záujmy fyzických osôb a právnických osôb pred svojvoľným rozhodovaním zo strany obecných samospráv. KI odporúča parlamentu novelizovať zákon o verejných kultúrnych podujatiach a prevziať doňho právnu úpravu zákona o zhromažďovacom práve vo vzťahu k zákazu podujatia obcou, lehotám pre rozhodovanie a možnostiam využitia opravných prostriedkov.

Podrobnejšia analýza porušenia právnych predpisov je dostupná tu.

Ondrej Dostál
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 2. septembra 2014.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk