Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
10. august 2015: Deň daňového odbremenenia na Slovensku
[11.08.2015, KI INFORMUJE]

          EIC

Deň daňového odbremenenia na Slovensku pripadol tento rok na 10.8.2015. Je to deň, kedy slovenský pracujúci s priemernou mzdou začína zarábať pre seba a nie na dane.

Prezentovaný deň sa odvíja od celkového daňového zaťaženia slovenského občana vo výške 60,34 % priemernej hrubej mzdy patriacej zamestnancovi (mzdových nákladov), ktoré podľa údajov za rok 2014 aktuálne zverejnila spoločnosť European Investment Centre (EIC) a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Výsledky prepočtu daňového zaťaženia sú uvedené v prílohe tlačovej správy. Takéto celkové daňové zaťaženie sa iba nepatrne odlišuje od daňového zaťaženia podľa údajov za rok 2012 (60,79 %), kedy bola prvýkrát publikovaná metodika na výpočet celkového daňového zaťaženia slovenských občanov.

Zdanenie práce (sociálne a zdravotné odvody a daň z príjmu fyzických osôb) napríklad pokleslo z úrovne 42,11 % podľa údajov z roku 2012 na 41,52 %. Štát ale vyinkasoval viac na administratívnych poplatkoch. Z hľadiska príjemcov daní prišlo k výraznejšej zmene iba pri navýšení podielu obcí na dani z príjmov fyzických osôb. Podiely na daniach pre súkromné spoločnosti, zapojené do výberu daní, zostali nezmenené.

Daňou sa však ekonomicky rozumie akákoľvek vynútená platba verejnému alebo súkromnému subjektu. Celkové daňové zaťaženie tak započítava všetky významné dane v ich ekonomickej podstate. Okrem zdanenia práce zahŕňa spotrebné dane, rôzne distribučné dane pri sieťových odvetviach, daň z pridanej hodnoty, poplatky platené verejnej správe a verejným podnikom, majetkové dane, dane platené podnikateľmi, ktoré sú súčasťou ich tržieb, ako aj de facto dane platené súkromným spoločnostiam, napríklad povinné zmluvné poistenie.

Iba celkové daňové zaťaženie poskytuje občanovi prehľad, koľko ho stojí správa, prevádzka a ingerencia celého verejného sektora pri súčasnom politickom systéme. Až takýto celkový model je možné kvalifikovane porovnávať s daňovým zaťažením v iných štátoch.

Metodiku na výpočet celkového daňového zaťaženia občanov, vyvinutú na Slovensku, sa budú autori snažiť rozšíriť aj do iných krajín a získavať tak porovnateľné údaje z celého sveta.

Tabuľka: Celkové daňové zaťaženie občana SR

Roman Scherhaufer, predseda predstavenstva EIC
Peter Gonda, riaditeľ KI
Lukáš Klenovský, spolupracovník KI

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk