Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ČLÁNKY

Tlač
Bez ohľadu na ústavu?
[15.07.2005, Ondrej Dostál, ČLÁNKY]

Prezidentov hovorca Marek Trubač oznámil, že prezident sa rozhodol podpísať Zmluvu o Ústave pre Európu a iniciatíva občanov, ktorí na Ústavnom súde napadli jej ratifikáciu bez referenda, ho už neovplyvní. Svedčí to buď o nedostatku pochopenia problému, alebo o nie práve vyvinutom zmysle pre ústavnosť.

Skupina členov Iniciatívy proti európskej ústave sa obrátila na Ústavný súd s ústavnou sťažnosťou, v ktorej namietajú porušenie svojho práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo zakotveného v čl. 30 ods. 1 Ústavy SR. K porušeniu tohto práva podľa nás prišlo tým, že NR SR vyslovila súhlas s euroústavou bez toho, aby zároveň schválila ústavný zákon o vstupe SR do štátneho zväzku, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende, ako to predpokladá čl. 7 ods. 1 Ústavy SR.

Požiadali sme prezidenta, aby až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu euroústavu nepodpisoval. Keby sme to urobili iba na základe nášho odmietavého postoja k obsahu euroústavy, bola by reakcia jeho hovorcu primeraná. Súhlas s ratifikáciou euroústavy vyslovil parlament a prezident ju môže ratifikovať bez ohľadu na existenciu občanov, ktorí s jej obsahom nesúhlasia. Netajím, že euroústavu považujeme za zlý, nekvalitný a škodlivý dokument. Len to by nás však neoprávňovalo obrátiť sa na Ústavný súd. Oprávňuje nás podozrenie, že NR SR nepostupovala pri vyslovovaní súhlasu s euroústavou v súlade s Ústavou SR a že tým porušila naše práva.

Názor, že euroústava je zmluvou o vstupe SR do štátneho zväzku s inými štátmi sa opiera o tri predpoklady. 1. EÚ by v prípade nadobudnutia platnosti euroústavy bola štátnym zväzkom, pretože by bola útvarom, vykazujúcim znaky, plniacim funkcie a disponujúcim symbolickou a inštitucionálnou výbavou štátneho zväzku. 2. Vstup SR do štátneho zväzku vyžaduje schválenie ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom. Iný vstup do štátneho zväzku slovenská ústava neumožňuje. 3. V SR sa dosiaľ takéto referendum nekonalo (referendom v roku 2003 sa nepotvrdzoval ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku), preto je nevyhnutné, aby euroústava bola schvaľovaná ústavným zákonom o vstupe do štátneho zväzku, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende.

Ak je to tak, parlamentný súhlas s ratifikáciou euroústavy bez referenda bol nielen v rozpore s Ústavou SR, ale došlo ním aj k porušeniu práva občanov zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo, pretože nebolo vyhlásené refendum o otázke, v ktorej Ústava SR jednoznačne a explicitne predpokladá priame rozhodovanie občanmi prostredníctvom referenda.

Ústava SR v čl. 127 umožňuje fyzickým osobám obrátiť sa na Ústavný súd so sťažnosťou, ak namietajú porušenie svojich práv. Plný text sťažnosti je dostupný na internete (www.konzervativizmus.sk) a každý sa môže presvedčiť, že obsahuje dostatočné argumenty pre vyslovené tvrdenia i všetky náležitosti, ktoré Ústava SR i zákon o Ústavnom súde pre podanie ústavnej sťažnosti vyžadujú.

Je možné, že sa Ústavný súd s našou argumentáciou nestotožní a poskytne inú interpretáciu euroústavy. V tejto chvíli však existujú vážne a verejne prezentované pochybnosti, či bol postup parlamentu pri ratifikácii euroústavy v súlade so slovenskou ústavou. A vec je predložená orgánu, ktorý o nej môže rozhodnúť. Ak nám dnes prezident prostredníctvom svojho hovorcu odkazuje, že na rozhodnutie Ústavného súdu nepočká a euroústavu podpíše, vlastne tým hovorí, že mu je jedno, či bol súhlas NR SR s ratifikáciou získaný v súlade s Ústavou SR alebo jej porušením. A že aj on je pripravený konať bez ohľadu na to, čo na to Ústava SR.

Autor je riaditeľom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a koordinátorom Iniciatívy proti európskej ústave

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 14. júla 2005.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk