Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ROZHOVORY

Tlač
Patrick J. Michaels: Aké otepľovanie?
[21.07.2016, Martin Mojžiš, ROZHOVORY]

Patrí k zástancom teórie vlažného globálneho otepľovania, o ktorej prednášal v Bratislave. Klimatológ a riaditeľ Centra pre vedecký výskum v Cato Institute Patrick J. Michaels.


.čo znamená anglický pojem „global lukewarming“, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako vlažné globálne otep­ľovanie?

Ide o názor, že planéta je teplejšia ako bola pred sto rokmi, že je to spôsobené čiastočne – ale určite nielen – ľudskými aktivitami, a že pozorované oteplenie je zjavne podstatne nižšie, než predpovedali rôzne klimatické modely. Dôsledkom je, že tieto modely treba upraviť. Prinajmenšom treba upraviť hodnoty parametrov vstupujúcich do týchto modelov. A keď sa to urobí, dostaneme oveľa menej dramatické predpovede globálneho otepľovania.

.nedôvera ku klimatickým modelom alebo k hodnotám ich parametrov však nie je medzi klimatológmi všeobecne prijímaná. Je možné, aby boli v nejakej vedeckej komunite používané modely, o ktorých sa vie, že nesúhlasia s pozorovaniami?

Áno, je to možné, aj keď je to úplne proti duchu vedy. Keď som prednášal meteorológiu, hovorieval som študentom, že ak majú dva modely, ktoré dávajú rôzne predpovede, a chcú zistiť, ktorý z nich je správny, majú sa pozrieť von z okna. Stačí porovnať predpovede s realitou a hneď vieme, na čom sme. A v meteorológii sa to vždy tak robí. Aj keď máme k dispozícii počítačové modely, ktoré umožňujú veľmi spoľahlivé predpovede, tieto predpovede sa neustále porovnávajú so skutočnými dátami a prispôsobujú sa im. A tak je to správne. Ak chceme predpovedať vzdialenejšiu budúcnosť a vidíme, že sa nám v minulosti nepodarilo dobre predpovedať súčasnosť, musíme prispôsobiť parametre modelu tomu, čo vidíme v realite.

.a klimatológovia to nerobia?

Tam panuje v profesionálnej komunite zvláštna atmosféra a zvyčajne platí, že väčšina odmieta uznať existenciu nesúladu súčasného stavu a predpovedí urobených v minulosti. Presnejšie povedané, nesúlad je uznávaný, ale nie príliš verejne. Výsledkom je, že vlády na tento nesúlad vôbec nereagujú. Neoznámia verejnosti, že s otep­ľovaním to v skutočnosti vyzerá o dosť optimistickejšie, než sme si mysleli. Namiesto toho idú predstavitelia vlád do Paríža, kde tvrdia, že zachraňujú svet. Pričom zachraňovanie spočíva v tom, že nerobia prakticky nič.

.to sa naozaj celá jedna vedecká komunita správa takto neprofesionálne?

Bohužiaľ nielen jedna vedecká komunita. Celá veda je dnes zvláštnym spôsobom korumpovaná. Štruktúra financovania vedy je vo vyspelých krajinách nastavená tak, že výskumník dostane obrovské množstvo peňazí na základe žiadosti, ktorá je vždy založená na nejakej hypotéze. A ukazuje sa, že ak potom svojím výskumom túto hypotézu vyvráti a výsledky publikuje, výrazne si tým zníži šance na financovanie ďalšieho výskumu. Systém vládnych grantov takto tlačí vedcov k hľadaniu a publikovaniu predovšetkým pozitívnych výsledkov, ktoré potvrdzujú prevládajúce hypotézy. Množstvo takýchto pozitívnych výsledkov v posledných desaťročiach prudko narastá. Ale veda bez negatívnych výsledkov nie je skutočnou vedou.

Martin Mojžiš. Rozhovor bol publikovaný v týždenníku .týždeň dňa 11. júla 2016 a nájdete ho tu.

Patrick J. Michaels mal v Bratislave prednášku v rámci cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series, ktorý organizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.


Patrick Michaels: Prednáška CEQLS, 20. jún 2016


Patrick Michaels: Prezentácia pre prednášku CEQLS, 20. jún 2016


    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk