Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
PROJEKTY

Tlač
Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte
[25.02.2018, PROJEKTY]

Projekt je zameraný na aktuálny a vážny problém: na mýty o socializme a  sociálnom štáte vo vzájomných súvislostiach a s dôsledkami podliehania ľudí týmto mýtom na rozklad základov dnešných spoločností.

Hľadá odpovede na dve zásadné otázky:

  1. Prečo sú pre mnohých ľudí príťažlivé myšlienky socializmu a sociálneho štátu? (s podotázkou: Súvisí to s mýtmi o socializme a sociálnom štáte?)
  2. Ako podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte súvisí s oslabovaním zodpovednosti jednotlivcov a ich vôle k dobrovoľnej solidarite?
Odpovede chceme nájsť prostredníctvom piatich hypotéz:
  1. Akceptované a šírené mýty o socializme a sociálnom štáte prispievajú k tomu, že pre mnohých ľudí  sú príťažlivé idey socializmu a sociálneho štátu.
  2. Mýty o socializme a sociálnom štáte súvisia, a to tak, že podliehanie mýtom o socializme podporuje mýty o sociálnom štáte a príklon k nemu a naopak.
  3. Skúsenosť so socializmom neznamená väčšiu odolnosť voči mýtom o sociálnom štáte a obmedzovaniu slobôd.
  4. Podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte vplýva na to, že  sa ľudia spoliehajú na štát a účinnosť jeho zásahov a prerozdeľovanej pomoci, a tým sa u nich prehlbuje závislosť od štátu a mentalita nárokovateľnosti a oslabuje osobná zodpovednosť.
  5. Podliehanie mýtom o socializme a sociálnom štáte vplýva na oslabovanie dobrovoľnej solidarity.
Hypotézy overíme v podmienkach Slovenska. Ich prípadné potvrdenie však bude univerzálne využiteľné. Chceme vytvoriť predpoklady pre dlhodobé a univerzálne využitie projektu.

Cieľom projektu je konfrontovať identifikované mýty s realitou a prispieť k ich odbúravaniu a k dlhodobej zmene myslenia ľudí smerom k posilňovaniu ich zodpovednosti. Naším zámerom je prostredníctvom projektu prispieť k zvýšeniu záujmu, poznania a pochopenia týchto mýtov cieľovými skupinami a verejnosťou na Slovensku a k jeho dlhodobému a univerzálnemu využitiu. Chceme to dosiahnuť aktivitami, prepájajúcimi výskum s jeho aplikáciou a transformačným dosahom v spoločnosti.

Dosiaľ realizované aktivity

september 2017 | Prednáška CEQLS: Tom G. Palmer: Podoby socializmu a ohrozenia slobody a spoločenskej kooperácie

november 2017 | Konzervatívny klub: V tieni kosáka a kladiva: 100 rokov od VOSR

jeseň 2017 | Študentská esej: 100 rokov od výstrelu z Aurory

jeseň 2017 | Cena Ernesta Valka: Vlastnícke práva v slobodnej a neslobodnej spoločnosti

december 2017 | Vyhlásenie výsledkov študentských súťaží za rok 2017

február 2018 | Konzervatívny klub: Víťazný február a prehraté životy

február 2018 | Prieskum FOCUS: Ľudia si socializmus spájajú najmä s prácou a istotami, ale mladí by ho pred dneškom neuprednostnili

marec 2018 | Prednáška CEQLS: Robert Nef: Sociálny štát v pasci prerozdeľovania

apríl-máj 2018 | KI & Prieskum FOCUS: Viac ľudí preferuje život v socializme pred súčasnosťou

apríl-máj 2018 | KI & Prieskum FOCUS: Napriek nostalgii by ľudia návrat k socialistickej ekonomike nechceli

apríl-máj 2018 | KI & Prieskum FOCUS: K pravici sa hlási trochu viac ľudí ako k ľavici, dominuje však stred

jún 2018 | Prednáška CEQLS: Leszek Balcerowicz: Dobrá a zlá transformácia

jún 2018 | KI & Prieskum FOCUS: Výsledky prieskumu: Občania Slovenska cítia nostalgiu za životom v socializme a preferujú silný zaopatrovateľský štát

jún 2018 | FOCUS: Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky so zameraním na vnímanie socializmu

jún 2018 | Seminár: Mýty o socializme a sociálnom štáte

Projekt Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation.


    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk