Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
ČLÁNKY

Tlač
Deset rad, jak seškrtat zbytečné státní výdaje
[05.06.2006, Brian M. Riedl, ČLÁNKY]

Vyčerpaní daňoví poplatníci doufají, že president George W. Bush spolu s Kongresem sníží daňovou zátěž a povedou zemi k vyrovnanému rozpočtu. President přišel s odvážným plánem na snížení vysokých daňových sazeb, které v současnosti dusí ekonomiku, a možná navrhne i zásadní revizi amerických federálních daňových předpisů, které čítají 44.000 stran. Nižší daňové sazby usnadní hledání práce, úspory a investice, a tudíž podpoří dlouhodobý hospodářský růst.

Nižší daňová zátěž pro Američany znamená, že se Washington musí naučit méně utrácet. Zákonodárci odvážně omezili výdaje v polovině 90. let, ale pak uvážlivé rozpočtové chování vyměnili za přebujelé rozpočty s tím, že neexistuje žádný problém, který nelze vyřešit skrze větší roli státu. Například:

• Washington utratí v letech 2000 až 2003 o 782 miliard dolarů více než v letech 1996 až 1999. Je to o 5.000 dolarů více na každou domácnost.

• S útratou přes 73.000 dolarů na domácnost se roky 2000-2003 stanou obdobím s nevyšší mírou výdajů v americké historii s výjimkou 2. světové války.

• Oproti všeobecně rozšířeným názorům tvoří výdaje na obranu pouhých 21 procent z dodatečných výdajů ve výši 782 miliard dolarů. Výrazné navýšení výdajů na zemědělské dotace, školství, výzkum ve zdravotnictví, podporu v nezaměstnanosti a na desítky menších, méně důležitých programů v součtu představuje mnohem více nových výdajů než obrana.

• Poprvé od počátků „Great Society“ presidenta Johnsona v 60. letech rostou nemandatorní výdaje rychleji než povinné sociální programy.

• K rekordnímu navýšení výdajů došlo i přesto, že čisté splátky úroků ze státního dluhu v letech 2000-2003 budou o 247 miliard dolarů nižší než v letech 1996-1999.

Veškeré státní výdaje včetně těch financovaných z půjček je nakonec vždy nutné uhradit z daní. Skutečné náklady na stát se tudíž rovnají částce, kterou stát utrácí, nikoliv výši zdanění. Ponaučení je jasné: nízké daně jsou z dlouhodobého hlediska možné jen s nízkými výdaji.

Snižování daní není jediný důvod proč se nově zabývat federálními výdaji. Řada státních programů škodí ekonomice, protože přináší centralizaci kompetencí v rukách politiků a byrokratů ve Washingtonu na úkor podnikatelů a rodin. Aktéři se zvláštními zájmy, kteří se o nic nezasloužili, získávají pomocí státu výhody a požitky, které by jim byly jinak ze strany jednotlivců a firem odepřeny.

Čas odvahy. Poslední seriozní pokus o zastavení plýtvání ze strany Kongresu přišel v letech 1995 a 1996, kdy 104. Kongres zastavil řadu programů, jejichž zbytečnost byla jen potvrzena rychlostí, s jakou na ně všichni zapomněli. Kongres se však poté dopustil několika strategických chyb, včetně přehnaného omezení fungování federální vlády v roce 1995. Jakmile president Clinton těchto chyb šikovně využil, následovala přepjatá reakce šetrných zákonodárců na Clintonovu taktiku a úplné pohřbení snah o menší roli státu. Federální výdaje vzápětí vyletěly vzhůru s tím, jak paralyzovaný Kongres dospěl k názoru, že konfrontaci s Clintonovou administrativou ohledně rozpočtu nelze vyhrát a je tedy nutné se jí vyhnout za každou cenu.

V roce 2003 je škrtání zbytečných výdajů důležitější než kdy jindy. Obrana, vnitřní bezpečnost a nákladné sociální programy vyprazdňují federální pokladnu, zatímco vysoká daňová zátěž tíží ekonomiku. I když je ale president Clinton pryč a strategie na zeštíhlování rozpočtu jsou kvalitnější, Kongres a (do menší míry) i president Bush se nadále podvědomě bojí skoncovat s plýtváním. Je čas zamyslet se nad rolí státu, úkoly soukromého sektoru a rozdělením rolí mezi federální vládu a jednotlivé státy. Všem těm, kdo si přejí malý a efektivní stát s nízkým zdaněním, nabízíme 10 rad jak skoncovat s plýtváním:

1. Přesvědčte voliče o správnosti malého státu a nižších daní.

2. Předejte místní programy zpět do rukou jednotlivých států.

3. Zprivatizujte vše, co dokáže soukromý sektor dělat lépe.

4. Zrušte nedůležité a reformujte nehospodárné programy.

5. Zrušte dotace a daňové úlevy velkým korporacím a další nevhodně zaměřené programy.

6. Sjednoťte duplicitní a protichůdné programy.

7. Transformujte zbývající programy na poukázky.

8. Rušte programy, protože zeštíhlování nebo postupné ukončování nestačí.

9. Využijte intelektuální zdroje při hledání konkrétních návrhů.

10. Odstraňte procedurální překážky, které brání úsporám peněz daňových poplatníků.

Závěr. Nelehké doby nabízí vůdcům příležitost k nastavení nového kurzu. Aby ušetřil prostředky, snížil president Franklin Roosevelt během 2. světové války státní výdaje mimo oblast obrany o 36 procent. Zákonodárci financovali Korejskou válku pomocí okamžitého snížení výdajů mimo obranu o 25 procent. Teď, v roce 2003, představují obrana, vnitřní bezpečnost a rozšiřující se sociální programy obrovskou zátěž pro daňové poplatníky a celou ekonomiku. Kongres i president musí využít této příležitosti, aby federální vládu přiměly orientovat se jen na ty nejdůležitější programy. Platí přece, že vláda, která se snaží dělat všechno, nedělá nic pořádně.

Autor je Grover M. Hermann Fellow pro otázky federálního rozpočtu v Thomas A. Roe Institute for Economic Policy Studies, který je součástí Heritage Foundation.

Publikované v The Heritage Foundation Backgrounder, číslo 1622 z 12. februára 2003.


Plné znenie (16 strán) textu nájdete v českom jazyku vo formáte PDF pdf/Deset_rad.pdftu.

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk