Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
CEQLS

Tlač
Prehľad prednášok CEQLS /2005-2018/
[CEQLS]

Conservative Economic Quaterly Lecture SeriesConservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/ je cyklom štvrťročných prednášok renomovaných osobností zo zahraničia na Slovensku o ekonómii, ekonomickom myslení a o aktuálnych ekonomických problémoch. CEQLS realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v Bratislave od roku 2005.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť ekonomické poznanie občanov na Slovensku a umožniť im pravidelne si vypočuť prednášky v súčasnosti významných nositeľov ekonomického myslenia, diskutovať s týmito osobnosťami a následne diskutovať o ekonomických témach, prednesených hosťami KI, ako aj prostredníctvom ich mediálnych výstupov sa bližšie oboznámiť s myšlienkami týchto expertov.

Cyklus prednášok CEQLS získal prestížne ocenenie Templeton Freedom Award za rok 2009 v kategórii Etika a hodnoty. Viac informácií o tejto cene nájdete tu.

Doteraz zrealizované prednášky CEQLS nájdete v prehľade nižšie:20186. december 2018

Deirdre McCloskey: Kapitalizmus ako jediný etický systém

Výstupy:
Videozáznam z prednášky...

[viac informácií o prednáške]


11. jún 2018

Leszek Balcerowicz: Dobrá a zlá transformácia

Výstupy:
Videozáznam a prezentácia z prednášky...

[viac informácií o prednáške]


26. marec 2018

Robert Nef: Sociálny štát v pasci prerozdeľovania

Výstupy:
Videozáznam a prezentácia z prednášky...

[viac informácií o prednáške]
201725. september 2017

Tom G. Palmer: Podoby socializmu a ohrozenia slobody a spoločenskej kooperácie

Výstupy:
Videozáznam a prezentácia z prednášky...

[viac informácií o prednáške]


25. apríl 2017

Bart J. Wilson: Humanomics: morálna ekonomická veda

Výstupy:
Videozáznam, prezentácia a mediálne výstupy z prednášky...

[viac informácií o prednáške]201613. október 2016

Jörg Guido Hülsmann: Finančné trhy a bohatstvo národov

Výstupy:
Videozáznam, prezentácia a mediálne výstupy z prednášky...

[viac informácií o prednáške]


20. jún 2016

Patrick Michaels: Vlažné otepľovanie | Nová klimatológia, ktorá všetko mení

Výstupy:
Videozáznam, prezentácia a mediálne výstupy z prednášky...

[viac informácií o prednáške]201524. september 2015

Philip Booth: Smrť demografiou. Ako zadlžené európske sociálne štáty skolabujú

Výstupy:
Videozáznam, prezentácia a mediálne výstupy z prednášky...

[viac informácií o prednáške]1. jún 2015

Enrico Colombatto: Morálne základy ekonómie slobodného trhu

Výstupy:
Videozáznam z prednášky...

[viac informácií o prednáške]
20148. december 2014

Milan Zelený: Nové globálne trendy: Deglobalizácia, relokalizácia, regionalizácia a decentralizácia

Výstupy:
Videozáznam a prezentácia z prednášky...

[viac informácií o prednáške]


22. september 2014

Madsen Pirie: Trhy a morálka: prirodzené spojenectvo

Výstupy:
Videozáznam z prednášky...

[viac informácií o prednáške]


7. apríl 2014

Michael C. Munger: Podnikateľské cnosti

Výstupy:
Videozáznam a prezentácia z prednášky...

[viac informácií o prednáške]201326. september 2013

Anthony de Jasay: Rovnostárstvo ako politické náboženstvo

Výstupy:
Videozáznam prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


13. máj 2013

George Selgin: Privatizácia peňazí

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia z prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


12. marec 2013

Richard M. Ebeling: Kríza politiky štátnych zásahov

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia z prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]201219. november 2012

Hardy Bouillon: Prečo sociálna spravodlivosť nie je spravodlivá

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia z prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


17. september 2012

Alejandro A. Chafuen: Ekonomická sloboda a korupcia

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia z prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


11. jún 2012

Roland Vaubel: Prečo by Európa nemala byť centralizovaná

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prepis prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


12. marec 2012

David Schmidtz: Tragédia spoločnej pastviny. O ekológii a ekonómii

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]201112. december 2011

Shane Frith: Prečo zlyhávajú štátne zdravotné systémy

Výstupy:
Videozáznam prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


26. september 2011

Robert P. Murphy: Peniaze a bankovníctvo: štát vs. trh

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


13. jún 2011

Philipp Bagus: Tragédia eura

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


28. marec 2011

Peter J. Boettke: Prečo sú niektoré národy bohaté a iné chudobné?

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


13. január 2011

Steven Horwitz: Kapitalizmus a rodina

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]201020. september 2010

Tim Evans: Význam klasickej liberálnej politickej ekonómie pre súčasnosť a ekonomické reformy

Výstupy:
Videozáznam prednášky, prezentácia a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


18. máj 2010

Charles Murray: Kolaps sociálneho štátu a európskeho sociálneho modelu

Výstupy:
Videozáznam prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


22. marec 2010

Richard A. Epstein: Ekonomické a právne základy slobodnej spoločnosti

Výstupy:
Videozáznam prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]200923. november 2009

Gene Smiley: Veľká depresia a súčasná ekonomická kríza: podobnosti a rozdiely

Výstupy:
Audio a videozáznam prednášky, prepis prednášky v anglickom jazyku a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


28. september 2009

Jesús Huerta de Soto: Finančná kríza a ekonomická recesia

Výstupy:
Audio a videozáznam prednášky, prepis prednášky v anglickom jazyku a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


14. máj 2009

Samuel Gregg: Finančná kríza: vládne zásahy a zlyhanie morálky

Výstupy:
Abstrakt prednášky, audio a videozáznam prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]200810. december 2008

Marcel Guarnizo: Ekonómia, filozofia a základy demokracie

Výstupy:
Abstrakt prednášky, prepis prednášky, audio a videozáznam prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


11. september 2008

José Piñera: Súkromné vs. verejné dôchodkové systémy

Výstupy:
Audiozáznam prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


12. jún 2008

Victoria Curzon-Price: Zvládanie rôznorodosti a konkurencia vo Švajčiarsku: príklad pre Európu?

Výstupy:
Videozáznam a prezentácia z prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


17. marec 2008

Pierre Garello: Tretia cesta ako slepá ulička: francúzska skúsenosť

Výstupy:
Videozáznam a prezentácia z prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]200717. december 2007

Ľuboš Pástor: Chicagská ekonomická škola a jej význam pre súčasnosť

Výstupy:
Abstrakt prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


28. jún 2007

Michael Novak: Ekonómia, etika a kríza sociálneho štátu

Výstupy:
Prepis prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


21. marec 2007

Pascal Salin: Prečo potrebujeme kapitalizmus a konkurenciu

Výstupy:
Prepis prednášky, videozáznam a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]200613. december 2006

Josef Šíma: Vlastnícke právo vs. "verejný záujem"

Výstupy:
Prepis prednášky, videozáznam a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


23. október 2006

Johnny Munkhammar: Európsky sociálny model pre Slovensko? Švédsky uhol pohľadu

Výstupy:
Prepis prednášky, videozáznam a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]

27. jún 2006

Richard W. Rahn: Úloha vlády. Desať bodov na ceste k ekonomickému rastu a slobode

Výstupy:
Prepis prednášky, videozáznam a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


9. marec 2006

Ted Abram: Smutné dejiny sociálneho systému v USA

Výstupy:
Prepis prednášky...

[viac informácií o prednáške]20058. december 2005

William A. Niskanen: Alternatívy politického a ekonomického vývoja Európy

Výstupy:
Prepis prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


17. október 2005

Daniel MitchellDaniel J. Mitchell: Daňová harmonizácia vs. konkurencia v EÚ

Výstupy:
Prepis prednášky a mediálne výstupy...

[viac informácií o prednáške]


15. jún 2005

Marian L. Tupy: Slovensko a euro: Netreba sa nikam ponáhľať

Výstupy:
Prepisy prednášok...

[viac informácií o prednáške]

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk