Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI

Peter Gonda


počet článkov:191

  Osobné RSS


Riaditeľ (od roku 2011) a (makro)ekonóm KI

Krátke CV tu.

Nebezpečné mýty a omyly
[25.02.2019, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Nielen na Slovensku, či vo Francúzsku, ale čoraz viac aj v Británii a USA sa šíria opakujúce sa ekonomické mýty a omyly. Vyvracajú ich pritom univerzálne platné a realitou overené ekonomické princípy.


[celý článok]

Cena za euro
[18.01.2019, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Euro prežilo 20 rokov, deklarovaná dôvera občanov Slovenska k nemu je po 10 rokoch vysoká a v médiách prevažujú pozitívne hodnotenia oboch výročí. Pohľad na podstatu eura a eurozóny však odhaľuje ich systémové chyby, problémy a riziká.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /Eseje/
[21.12.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Dňa 19. decembra 2018 sme slávnostne ukončili jedenásty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2018.
[celý článok]

Oživme étos kapitalizmu
[04.12.2018, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Obchodná vojna, dlhová kríza či iné aktuálne problémy pútajú pozornosť médií. Diskusia o ich spoločnej podstate a tiež o kľúčovej výzve do budúcnosti však chýba.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /8. seminár/
[04.12.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 28. novembra 2018 ôsmy seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /7. seminár/
[15.11.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 6. novembra 2018 siedmy seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie.
[celý článok]

Potrebujeme hnutie za slobodný obchod
[22.10.2018, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Protekcionizmus je aj proti logike ľudského konania a ekonomickým zákonitostiam. Pripomeňme, že obchodujú ľudia, nie štáty a že obchod je obojstranne prospešný. Obom zúčastneným prináša vyššiu ekonomickú hodnotu.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /6. seminár/
[01.10.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 26. septembra 2018 šiesty seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie.
[celý článok]

Decentralizácia
[28.09.2018, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Množiace sa bilboardy s tvárami a sľubmi napovedajú, že sa blížia voľby, tentoraz komunálne. Aj keď veľa voličov opäť pravdepodobne nepritiahnu, dôležitosť decentralizácie to neznižuje.
[celý článok]

Daňové preťaženie
[27.08.2018, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Úvahy o „presune“ ministra financií Petra Kažimíra na post guvernéra NBS zatieňujú problémy súvisiace s daňami, ktoré by po ňom ostali. Tie nie sú v plnom rozsahu viditeľné aj preto, lebo ľudia väčšinou nevedia, o akej časti ich zárobkov za nich rozhoduje štát.
[celý článok]

Socializmus v hlavách
[31.07.2018, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Príslušnosť k západnej civilizácii nezávisí od geografickej polohy, ale od myslenia a konania ľudí. Na Slovensku sme sa napríklad pred 29. rokmi zbavili socializmu, v hlavách mnohých však ostal - a do ďalších sa dostal.
[celý článok]

Ako ďalej, EÚ?
[28.06.2018, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Ubehli už dva roky od vtedy, čo britskí voliči odhlasovali vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Ten výsledok, pre mnohých nečakaný, dodnes trasie podstatou európskej integrácie.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /5. seminár/
[28.06.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 27. júna 2018 piaty seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /4. seminár/
[19.06.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 30. mája 2018 štvrtý seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie
[07.06.2018, Peter Gonda, ŠTÚDIE]
Európska integrácia naštartovala kombináciou pozitívnych a negatívnych trendov. Dnes sa však potvrdzuje, že tie nepriaznivejšie boli hlbšie a pevnejšie zakorenené. Následne totiž prevládli. Ekonomická integrácia bola od začiatku de facto podriadená politickej a zastrešená konceptom stále užšej únie.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /3. seminár/
[03.05.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 25. apríla 2018 tretí seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2018 /1. a 2. seminár/
[30.03.2018, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov realizoval dňa 28. februára 2018 prvý seminár a dňa 21. marca 2018 druhý seminár v rámci jedenásteho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /Eseje/
[20.12.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Dňa 13. decembra 2017 sme slávnostne ukončili desiaty ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prečítajte si vybrané eseje absolventov AKE 2017.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /8. seminár/
[13.12.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 29. novembra 2017 ôsmy seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť
[10.11.2017, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Profesor Soto poukazuje na socializmus ako na intelektuálny omyl. Definuje ho pritom ako „systematické a inštitucionalizované donucovanie alebo agresiu, ktorá obmedzuje slobodné podnikanie ako ľudské konanie, ktoré vykonáva určitý riadiaci orgán...“
Objednajte si knihu od Jesúsa Huertu de Soto
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /7. seminár/
[07.11.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 25. októbra 2017 siedmy seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /6. seminár/
[18.10.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 27. septembra 2017 šiesty seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /5. seminár/
[30.06.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 14. júna 2017 piaty seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /4. seminár/
[15.06.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 31. mája 2017 štvrtý seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /3. seminár/
[11.05.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 19. apríla 2017 tretí seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /2. seminár/
[11.04.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 29. marca 2017 druhý seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Ako ďalej v Európe po Brexite?
[23.03.2017, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentácia k prednáške ekonóma a riaditeľa KI Petra Gondu organizovanej Sokratovým inštitútom na Ekonomickej univerzite v Bratislave dňa 7. marca 2017.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2017 /1. seminár/
[23.02.2017, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 15. februára 2017 prvý seminár v rámci desiateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /Eseje/
[29.12.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Prečítajte si eseje absolventov Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2016.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /8. seminár/
[19.12.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 30. novembra 2016 ôsmy seminár v rámci deviateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /7. seminár/
[03.11.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 26. októbra 2016 siedmy seminár v rámci deviateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /6. seminár/
[11.10.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 28. septembra 2016 šiesty seminár v rámci deviateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /5. seminár/
[11.07.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 29. júna 2016 piaty seminár v rámci deviateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /3. a 4. seminár/
[27.05.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 27. apríla 2016 realizoval tretí a 25. mája 2016 štvrtý seminár v rámci deviateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Európska ekonomická integrácia a alternatívy budúceho vývoja v jej kontexte
[25.05.2016, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentácia pre prednášku ekonóma a riaditeľa KI Petra Gondu, ktorú v Bratislave dňa 18. mája 2016 organizovalo združenie Slovak Students for liberty.
[celý článok]

Aké bude smerovanie vlády vo verejných financiách?
[10.05.2016, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Čo čakať od tretej Ficovej vlády v ekonomickej a finančnej oblasti? Jej smerovanie sa dá odhadnúť z programového vyhlásenia, hoci konkrétnejšie záväzky v ňom treba hľadať ako „ihly v kope sena“ a realita môže byť iná. Vyplýva z neho kontinuita, posilnenie vplyvu štátu a vo verejných financiách hospodárenie na sekeru, zvyšovanie dlhu, nešetrenie a pretrvávanie nadmernej daňovej záťaže.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /2. seminár/
[15.04.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 30. marca 2016 realizoval druhý seminár v rámci deviateho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2016 /1. seminár/
[22.02.2016, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 17. februára 2016 otvorili deviaty ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /Eseje/
[29.12.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Prečítajte si eseje absolventov Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2015...
[celý článok]

Štát by nemal vlastniť firmy a skúšať podnikať
[21.12.2015, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Keď sa štát hrá na podnikanie, tak spôsobuje neefektívnosť štátnych podnikov, ich zvýhodňovanie oproti ostatným, obmedzovanie súkromných podnikateľov, politické deformovanie konkurencie a podnikania, dodatočné náklady pre daňovníkov a spotrebiteľov a iné negatíva.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /8. seminár/
[01.12.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 25. novembra 2015 realizovali ôsmy seminár v rámci ôsmeho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /7. seminár/
[16.11.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 28. októbra 2015 realizovali siedmy seminár v rámci ôsmeho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /6. seminár/
[06.10.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 30. septembra 2015 realizovali šiesty seminár v rámci ôsmeho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /5. seminár/
[30.06.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 24. júna 2015 realizovali piaty seminár v rámci ôsmeho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /4. seminár/
[01.06.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 27. mája 2015 realizovali štvrtý seminár v rámci ôsmeho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /3. seminár/
[13.05.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 29. apríla 2015 realizovali tretí seminár v rámci ôsmeho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /2. seminár/
[01.04.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 25. marca 2015 realizovali druhý seminár v rámci ôsmeho ročníka cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne
[30.03.2015, Peter Gonda, ŠTÚDIE]
Cieľom štúdie je prezentovať hlavné skúsenosti a dôsledky členstva v eurozóne na príklade Slovenska a v prepojení na podstatu eurozóny a jej vnútorne zabudovaných problémov, tým prispieť k zodpovedaniu úvodných otázok. Prostriedkom k tomu je analytické a komparatívne vyhodnotenie reality v časových radoch údajov a optika ekonomických princípov a zákonitostí.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2015 /1. seminár/
[11.03.2015, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 25. februára 2015 otvorili ôsmy ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /Eseje/
[30.12.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Prečítajte si eseje absolventov Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2014...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /8. seminár/
[10.12.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov organizoval dňa 26. novembra 2014 ôsmy seminár v rámci siedmeho ročníka cyklu Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /7. seminár/
[15.11.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov organizoval dňa 29. októbra 2014 siedmy seminár v rámci siedmeho ročníka cyklu Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /6. seminár/
[15.10.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov organizoval dňa 24. septembra 2014 šiesty seminár v rámci siedmeho ročníka cyklu Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /5. seminár/
[30.06.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov organizoval dňa 25. júna 2014 piaty seminár v rámci siedmeho ročníka cyklu Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Peter Gonda o dni daňového oslobodenia
[20.06.2014, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Pozrite si video týždenníka .týždeň, v ktorom riaditeľ KI Peter Gonda hovorí o tom, že Slovensko má v porovnaní s väčšinou krajín EÚ vysoké daňovo-odvodové zaťaženie.

[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /3. a 4. seminár/
[29.05.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov organizoval dňa 30. apríla 2014 tretí a dňa 28. mája 2014 štvrtý seminár v rámci siedmeho ročníka cyklu Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /2. seminár/
[09.04.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov organizoval dňa 26. marca 2014 druhý seminár v rámci siedmeho ročníka cyklu Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2014 /1. seminár/
[21.02.2014, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou ďalších partnerov dňa 19. februára 2014 otvorili siedmy ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /Eseje/
[30.12.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Prečítajte si eseje absolventov Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2013...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /8. seminár/
[06.12.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 8. seminára sme sa dňa 27. novembra 2013 venovali možnostiam riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti...
[celý článok]

Vládna rozpočtová nezodpovednosť
[26.11.2013, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Rozpočet je v značnej miere postavený na jednorazových opatreniach a na úkor tvorcov ekonomických hodnôt. Zvyšuje verejné výdavky a prehlbuje ich deformovanú štruktúru, bez viditeľnejších úspor a štrukturálnych výdavkových zmien.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /7. seminár/
[07.11.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 7. seminára sme sa dňa 28. októbra 2013 venovali možnostiam riešenia negatívnych externalít bez alebo s minimom vládnych zásahov...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /6. seminár/
[07.10.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 6. seminára sme sa dňa 25. septembra 2013 venovali vzťahu ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti...
[celý článok]

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie
[17.09.2013, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentáciu Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie, ktorú riaditeľ KI Peter Gonda prezentoval na druhom stretnutí Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia dňa 10. septmebra 2013 v Bratislave, nájdete tu...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /5. seminár/
[10.07.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 5. seminára sme sa dňa 26. júna 2013 venovali téme európskej ekonomickej - osobitne menovej - integrácii a alternatívam jej vývoja...
[celý článok]

Júnové oslobodenie
[29.06.2013, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Slovenskí zamestnanci stále patria v EÚ k viac daňami a odvodmi zaťaženým. Ich zaťaženie je o 1,6 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer EÚ, pričom len 10 krajín má vyššie a až 16 krajín EÚ má nižšie daňovo-odvodové zaťaženie priemerných zamestnancov.
[celý článok]

20. jún 2013: Deň daňového oslobodenia
[21.06.2013, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Kalendár daňového oslobodenia odhaľuje ďalšie zvyšovanie daní v EÚ, Slovensko je až na 17. mieste
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /4. seminár/
[14.06.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 4. seminára sme dňa 29. mája 2013 pokračovali v téme venovanej peniazom a menovému a bankovému systému, centrálnemu bankovníctvu a jeho alternatívam v podobe slobodného bankovníctva...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /3. seminár/
[02.05.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 3. seminára sme dňa 24. apríla 2013 pokračovali v téme vzťahu ekonómie a etiky, trhu a morálky v slobodnej spoločnosti a začali sme sa venovať peniazom a menovému a bankovému systému, centrálnemu bankovníctvu a jeho alternatívam v podobe slobodného bankovníctva...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /2. seminár/
[02.04.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 2. seminára sme sa dňa 28. marca 2013 venovali vzťahu ekonómie a etiky, trhu a morálky v slobodnej spoločnosti...
[celý článok]

Cyprus a eurozóna
[27.03.2013, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Problémom eurozóny nie je Cyprus, ale konštrukt nadnárodného menového plánovania a spoločnej fiat meny.
[celý článok]

S eurozónou na večné časy?
[12.03.2013, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Zrútenie eura by neznamenalo koniec Európy, len ukončenie v súčasnosti realizovaného europrojektu a eurozóny v súčasnej podobe. Európska zóna slobodného trhu je žiaduca alternatíva dnešnej európskej ekonomickej integrácie.
[celý článok]

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie
[11.03.2013, Peter Gonda, ŠTÚDIE]
Cieľom štúdie je argumentmi podložene reagovať na problémy a reálne riziká eurozóny a EÚ, so zameraním na podstatu problému európskej dlhovej krízy a európskej ekonomickej integrácie, možné alternatívy vývoja a dlhodobo účinné riešenie (príčin) problémov eurozóny a EÚ.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2013 /1. seminár/
[01.03.2013, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou hlavného partnera Nadácie Tatra banky dňa 27. februára 2013 otvorili šiesty ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /Eseje/
[21.12.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Prečítajte si eseje absolventov Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2012...
[celý článok]

Význam súkromného vlastníctva v slobodnej spoločnosti
[28.11.2012, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Na konferencii Pozemkové úpravy – nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka, ktorú organizovala dňa 22. novembra 2012 v Senci Komora pozemkových úprav SR, vystúpil s príspevkom aj riaditeľ KI Peter Gonda.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /8. seminár/
[12.11.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 8. seminára sme sa dňa 7. novembra 2012 venovali problémom daní a sociálnych odvodov...
[celý článok]

Nezodpovedný, neúsporný a nesociálny rozpočet
[31.10.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
sxc.huVláda sa v konsolidácii a rozpočte vybrala pre ňu ľahším no pre občanov nebezpečnejším smerom – hlbším siahnutím do ich peňaženiek. Niet pritom ekonomického zdôvodnenia pre to, aby dôsledky plytvania verejnými financiami najmä počas prvej Ficovej vlády boli riešené druhou Ficovou vládou väčším zaťažením a obmedzením tvorcov zdrojov v ekonomike, a nie šetrením na sebe.
[celý článok]

Rovná daň a smer daňovej reformy
[08.10.2012, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava v spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung a v partnerstve s KI organizovala v dňoch 4. - 5. októbra 2012 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu Globálne fórum o rovnej dani. Jedným z panelistov bol aj riaditeľ KI Peter Gonda.
[celý článok]

Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť
[05.10.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
V knihe Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie, ktorú sme v slovenskom vydaní publikovali, Jesús Huerta de Soto rozpracoval dôležitú a v slovenskom jazyku nepublikovanú tému: argumentačné zdôvodnenie ekonomickej neudržateľnosti socializmu a jeho negatívnych dôsledkov z pohľadu logiky ľudského konania, dynamického a spontánneho chápania konkurencie a aktivít na trhu, ekonomického myslenia a podnikateľského poznania.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /7. seminár/
[01.10.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 7. seminára sme sa dňa 26. septembra 2012 venovali úlohe vlády a jej zasahovaniu do trhu a životov ľudí..
[celý článok]

Ministerstvo financií pri rušení rovnej dane porušuje legislatívne pravidlá
[05.09.2012, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Zberanie podpisov pod hromadnú pripomienku proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov bude pokračovať až do 14. septembra 2012.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /6. seminár/
[15.07.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 6. seminára sme sa dňa 27. júna 2012 venovali vláde, vládnym zásahom do ekonomiky a ich ekonomickým dôsledkom v teórii a praxi...
[celý článok]

Videokomentár: Peter Gonda o tom, prečo je trvalý euroval zlý nápad
[21.06.2012, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár raditeľa KI Petra Gondu, v ktorom pre týždenník .týždeň hovorí o tom, prečo je trvalý euroval zlý nápad a prečo by so zmluvou o ESM naši poslanci nemali súhlasiť.
[celý článok]

Deň daňového oslobodenia sa vzďaľuje
[20.06.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vláda Roberta Fica roztáča daňový kolotoč, z ktorého sa nám môžu zatočiť hlavy a najmä vyprázdniť peňaženky. Zvýšenie daní a odvodov zdôvodňuje napríklad nízkym daňovo-odvodovým zaťažením, osobitne v porovnaní s inými krajinami. Ide však o mýtus, ktorý vyvracia napríklad deň daňového oslobodenia.
[celý článok]

Výdavková diéta alebo ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov
[20.06.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vládni predstavitelia a ich poradcovia nevidia problém v tom, že ľudí viac zaťažia daňami a odvodmi...
[celý článok]

Vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby nevyslovili súhlas so zmluvou o Európskom mechanizme pre stabilitu (trvalý euroval)
[18.06.2012, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
EMS predstavuje pre občanov Slovenska vážne nebezpečenstvo z pohľadu ich slobôd, peňaženiek a prosperity. Slovensko s ním nemusí súhlasiť, keďže zmluva bude platná aj bez ratifikácie na Slovensku. Vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby nevyslovili súhlas so zmluvou o Európskom mechanizme pre stabilitu.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /5. seminár/
[15.06.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 5. seminára sme sa dňa 30. mája 2012 venovali prínosu Friedricha Hayeka a Miltona Friedmana pre súčasné ekonomické myslenie a prax...
[celý článok]

Výdavková diéta pre verejné financie:
ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov

[11.06.2012, Peter Gonda, ŠTÚDIE]
Alternatíva bez vyšších daní a sociálnych a zdravotných odvodov existuje. Celá váha konsolidácie by mala byť prenesená na škrty a koncepčné zmeny vo verejných výdavkoch a doplnená o zmeny v daňovom a odvodovom systéme bez zvyšovania daní a odvodov. Návrhy realizovateľných výdavkových úspor a škrtov, ktoré predstavujeme, sú na úrovni 2,6 až 4 mld. eur, teda vo väčšom objeme, než „hľadá” minister financií.
[celý článok]

Etatistické ilúzie: menej šetriť, viac zdaňovať
[01.06.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Väčšiu časť konsolidácie chce vláda dosiahnuť zvýšením daní, nie šetrením vo verejných výdavkoch. Znižovanie deficitu zvýšením daní nie je šetrenie. Vláda sa rozhodla, že namiesto šetrenia na sebe ešte viac odkrojí ľuďom z ich vlastníctva.
[celý článok]

Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu predstavuje argumenty proti trvalému eurovalu
[21.05.2012, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) prináša odpovede profesorov ekonómie a iných expertov a jej signatárov na dve tematické skupiny otázok, ktoré sa týkajú aktuálneho schvaľovania trvalého eurovalu v jednotlivých krajinách Európy...
[celý článok]

Podstata a princípy ekonómie, trhu, vlády a solidarity v slobodnej a zodpovednej spoločnosti - pohľad liberálnych ekonomických škôl
[15.05.2012, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentáciu Podstata a princípy ekonómie, trhu, vlády a solidarity v slobodnej a zodpovednej spoločnosti - pohľad liberálnych ekonomických škôl, ktorú riaditeľ KI Peter Gonda prezentoval dňa 3. mája 2012 v rámci vzdelavácieho programu Master of Science in Health Services Management, ktorý realizuje Health Management Academy, nájdete tu...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /3.-4. seminár/
[08.05.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 3. seminára sme sa dňa 3. apríla 2012 s pokračovaním v rámci 4. seminára konaného dňa 25. apríla 2012 venovali dedičstvu Adama Smitha pre súčasnosť...
[celý článok]

Omyl nutnosti zvyšovať dane
[23.04.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Podstata problému veľkých rozpočtových sekier sa odvíja od prílišnej miery a rýchleho rastu verejných výdavkov a iných vládnych programov, nie od nedostatočných príjmov z dôvodu nízkeho daňovo-odvodového zaťaženia. Slovensko nepatrí medzi krajiny s najnižšou daňovo-odvodovou záťažou.
[celý článok]

KI odsudzuje napadnutie a útok Drahoslava Machalu na manželov Janovicovcov
[20.04.2012, Peter Zajac a Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Tomáš JanovicKI odsudzuje verbálny a fyzický útok Drahoslava Machalu za bieleho dňa a vo verejnom priestore Hlavnej pošty v Bratislave na básnika, detského autora, aforistu Tomáša Janovica a jeho manželku Evu Janovicovú. Ich napadnutie, spojené s ohrozením na zdraví, je hrubým porušením občianskeho spolužitia.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /2. seminár/
[06.03.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 2. seminára sme sa dňa 29. februára 2012 venovali miestu klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi...
[celý článok]

Centralizáciou proti slobode a prosperite
[06.03.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Dôsledkom prijatia fiškálnej zmluvy bude dlhová, transferová a centralizovaná únia, koncentrácia moci a obmedzovanie slobody, rastúce pnutia a konflikty medzi národmi v Európe, podkopávanie prosperity ľudí poklesom kúpnej sily meny a zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia.
[celý článok]

Ratingová sprcha euru
[04.02.2012, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Finančným trhom a ratingovým agentúram nestačia deklarácie Angely Merkelovej a ďalších politikov. Očakávajú (a my s nimi), že ratingová sprcha ich zobudí a budú riešiť podstatu problémov, a to zastavením rastu a znižovaním verejných dlhov, vyrovnanými rozpočtami bez zvyšovania daní, úsporami a štrukturálnymi reformami verejných výdavkov. Bytostne sa to týka aj Slovenska.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2012 /1. seminár/
[31.01.2012, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou hlavného partnera Nadácie Tatra banky dňa 25. januára 2012 otvorili piaty ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu
[30.01.2012, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
KI, Pastor bonus, Inštitút Leva XIII., Nadácia F.A. Hayeka a spolupracujúci jednotlivci prezentovali dňa 30. januára 2012 v Bratislave európsku Iniciatívu za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) / Initiative for a Free and Prospering Europe (IFPE). Iniciatíva prezentuje spoločný hlas na obranu slobody a prosperity v Európe...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /Eseje/
[23.12.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Prečítajte si eseje absolventov Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2011...
[celý článok]

Predvolebná rozpočtová (s)pokojnosť?
[03.12.2011, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Dôvera finančných trhov k európskym vládam ako dlžníkom klesá, úroky ich dlhopisov rastú a dlhová špirála v eurozóne sa roztáča. V stave akútneho finančného ohrozenia sú nielen dlhom zamorení grécki a talianski, ale i ďalší rozpočtoví hriešnici. Reálne ohrození sú však všetci pasažieri európskeho menového Titanicu, Slovensko nevynímajúc.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /8. seminár/
[10.11.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 8. seminára sme sa dňa 26. októbra 2011 venovali možnostiam riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti...
[celý článok]

Prehliadané škody zdaňovania bánk
[07.11.2011, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Na „bankovú daň“ neexistuje na úrovni EÚ nijaký záväzok. Známe je iba odporúčanie Európskej rady a Európskou komisiou pripravovaný tzv. systém krízového riadenia. Väčšina členských krajín sa so zavedením „bankovej dane“ zatiaľ neponáhľala. Negatívom „bankovej dane“ je, že podporuje spoliehanie sa nezodpovedných bánk na to, že im ich straty ostatní vykryjú.
[celý článok]

Má to zmysel
[20.10.2011, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Napriek doterajším aktivitám a dosiahnutým výsledkom sme v súčasnosti na hranici finančnej udržateľnosti. Aj preto sme založili Klub podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI).
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /7. seminár/
[10.10.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 7. seminára sme sa dňa 28. septembra 2011 venovali možnostiam riešenia negatívnych externalít bez alebo s minimom vládnych zásahov...
[celý článok]

Krach eurosna a centrálneho riadenia peňazí
[29.08.2011, Peter Gonda, ČLÁNKY]
S cenovou bublinou na burzách praskla aj tá slovná, v podobe predpovedí o konci finančnej krízy. Záchranárom z radov politikov a centrálnych bankárov sa podarilo krízu natiahnuť, vykopať jej hlbšie dno, pretransformovať ju na dlhovú a preniesť vyššie náklady na obyvateľov do budúcnosti.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /6. seminár/
[10.07.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 6. seminára sme sa dňa 29. júna 2011 venovali vzťahu ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti...
[celý článok]

Nebezpečný euro(zá)val
[21.06.2011, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Euroval odkladá riešenie podstaty problémov, ktoré by spočívalo v razantnom osekaní verejných výdavkov a v splácaní verejného dlhu zdrojmi z privatizácie, v reštrukturalizácii dlhov a nesení strát veriteľmi, riadenom bankrote a v dlhodobejšom horizonte najmä vo filozofickom prestavení menových a bankových systémov a verejných financií.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /5. seminár/
[30.05.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 5. seminára sme sa dňa 25. mája 2011 venovali konkurencii, regulácii a európskej integrácii...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /3. a 4. seminár/
[02.05.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 3. seminára sme sa dňa 23. marca 2011 s pokračovaním na 4. seminári dňa 26. apríla 2011 venovali peniazom, menovému a bankovému systému, centrálnemu bankovníctvu a alternatívam v podobe slobodného bankovníctva...
[celý článok]

Vládne daňovo-odvodové (za)ťaženie
[20.04.2011, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Alternatíva k vládnemu ťaženiu na vrecká daňovníkov existuje aj v prostredí komplikovaného daňovo-odvodového systému a deficitov verejných financií. Malo by dôjsť k „upratovaniu“ v daňovo-odvodovom systéme bez zvýšenia finančného a administratívneho zaťaženia ktorejkoľvek skupiny, spolu so znižovaním verejných výdavkov, aktív štátu a zasahovania vlády.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /2. seminár/
[22.03.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 2. seminára sme sa dňa 28. februára 2011 venovali vzťahu ekonómie a etiky, trhu a morálky v slobodnej spoločnosti...
[celý článok]

Dlhová špirála a eurodomino
[23.02.2011, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Súčasné finančné problémy v eurozóne sú pre viacerých zámienkou presadzovania ďalšieho schodu k euroštátu: fiskálnej únie s centrálnou rozpočtovou politikou. Alternatíva ďalšej centrálnej harmonizácie k spoločnej politickej únii by znamenala dlhodobo vážnejšie problémy (aj pre osobnú slobodu a prosperitu), ktoré vyplývajú z podstaty koncentrácie moci.
[celý článok]

Finančná kríza, dlhová špirála a euro
[31.01.2011, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentáciu Finančná kríza, dlhová špirála a euro, ktorú ekonóm KI Peter Gonda prezentoval na konferencii Trading Expo dňa 28. januára 2011 v Bratislave, nájdete tu...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2011 /1. seminár/
[31.01.2011, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou hlavného partnera Nadácie Tatra banky dňa 26. januára 2011 otvorili štvrtý ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /Eseje/
[15.12.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Prečítajte si eseje absolventov Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2010...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /8. seminár/
[15.11.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 8. seminára sme sa dňa 28. októbra 2010 venovali ekonomickým problémom financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády a príkladom v podmienkach Slovenska...
[celý článok]

Rozpočet a opatrná liečba dlhového vírusu
[08.11.2010, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Jedným z účinných liekov dlhom zavírených verejných financií by bol taký rozpočet, ktorý by priniesol výraznejšie znižovanie deficitu razantnými a realizovateľnými výdavkovými úsporami a zastavenie rastu verejného dlhu s podmienkami na jeho znižovanie.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /7. seminár/
[15.10.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 7. seminára sme sa dňa 29. septembra 2010 venovali úlohe vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (pokračovanie), so zameraním na podmienky na Slovensku...
[celý článok]

Ako konsolidovať verejné financie?
[06.09.2010, Peter Gonda, ČLÁNKY]
„Najťažšie bude konsolidovať verejné financie a zároveň nezvyšovať daňové a odvodové zaťaženie, čo je náš cieľ“, uviedol Ivan Mikloš ešte ako nominant na ministra financií.
[celý článok]

Vláda by mala presmerovať verejné financie
[30.07.2010, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Zastaviť a dlhodobo účinne zvrátiť grécky smer slovenských verejných financií! Tak znie prioritná ekonomická úloha novej vlády, ktorej ne/úspešnosť vyriešenia výrazne ovplyvní naše peňaženky a ekonomické rozhodnutia. "Rozpočtový budík s časovanými bombami“ zvoní čoraz hlasnejšie a čas na predstavenie riešení kľúčových príčin problémov sa kráti.
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /6. seminár/
[15.07.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 6. seminára sme sa dňa 30. júna 2010 venovali úlohe vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí...
[celý článok]

Sprievodca pre zodpovedných politikov
[15.07.2010, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Dokáže nová vláda včas zastaviť predchádzajúcou garnitúrou prehĺbené či priamo vyvolané ekonomické a morálne negatívne trendy? A bude schopná ich dlhodobo účinne presmerovať k podmienkam motivujúcich k zodpovednosti?
[celý článok]

Grécke memento euru a životu na dlh
[15.06.2010, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Skončí sa ilúzia udržateľného finančného života nad pomery?
[celý článok]

Okrúhly stôl mimovládnych organizácií
[11.06.2010, Peter Gonda, KI INFORMUJE]
Dňa 10. júna 2010 sa koordinátor AKE Peter Gonda zúčastnil okrúhleho stola mimovládnych organizácií, ktorý organizovala Nadácia Tatra banky, kde prezentoval cyklus AKE...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /5. seminár/
[10.06.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 5. seminára sme sa dňa 9. júna 2010 venovali prínosu Friedricha A. von Hayeka a Miltona Friedmana pre súčasné ekonomické myslenie a prax...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /3. a 4. seminár/
[15.05.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 3. a 4. seminára sme sa dňa 14. apríla 2010 a dňa 12. mája 2010 venovali dedičstvu Adama Smitha a iných ranných klasických ekonómov pre súčasnosť...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /2. seminár/
[29.03.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 2. seminára sme sa dňa 24. februára 2010 venovali miestu klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych ekonomických škôl v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2010 /1. seminár/
[28.02.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou Nadácie Tatra banky dňa 27. januára 2010 otvorili tretí ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Esej potrebná na získanie certifikátu AKE 2010
[18.01.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Podmienkou získania certifikátu AKE 2010 je odovzdanie eseje v požadovanom termíne a podľa stanovených formálnych a obsahových náležitostí...
[celý článok]

Odporúčaná literatúra AKE 2010
[15.01.2010, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Pozrite si zoznam literatúry a internetových zdrojov, ktoré sú odporúčané pre účastníkov Akadémie klasickej ekonómie...
[celý článok]

Rizikový „eurokanál“
[15.12.2009, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentáciu Rizikový „eurokanál“, ktorú ekonóm KI Peter Gonda prezentoval na konferencii 1 rok eura dňa 14. decembra 2009 v Bratislave, nájdete tu...
[celý článok]

Harmonogram seminárov AKE 2010
[14.12.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Harmonogram seminárov Akadémie klasickej ekonómie 2010 nájdete tu...
[celý článok]

Zaťaté rozpočtové sekery: míňanie na úkor budúcnosti
[06.11.2009, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Zaťaté rozpočtové sekery v rokoch 2009 a 2010 prinášajú závažné otvorené i skryté finančné záťaže do budúcnosti. Podstatne zvyšujú oficiálny verejný dlh len za dva roky o 8,9 mld. € - teda 267 mld. Sk...
[celý článok]

KI získal prestížne ocenenie Templeton Freedom Award 2009
[20.10.2009, Peter Gonda, KI INFORMUJE]
Atlas Economic Research Foundation zverejnila výsledky medzinárodného ocenenia Templeton Freedom Awards. Jedným z nositeľov tohto prestížneho ocenenia za rok 2009 je i Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika za cyklus CEQLS...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /Slávnostné ukončenie/
[29.06.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 9. seminára sa dňa 24. júna 2009 uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) 2008/2009...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /8. seminár/
[20.06.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 8. seminára sme sa dňa 10. júna 2009 venovali téme Riešenie sociálnych udalostí na báze osobnej zodpovednosti...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /7. seminár/
[15.06.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 7. seminára sme sa dňa 27. mája 2009 venovali téme Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov...
[celý článok]

Balíčky, za ktoré draho zaplatíme
[10.06.2009, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vláda nevyťahuje z balíčkov darčeky a protikrízové lieky, ale opatrenia, za ktoré draho zaplatíme - finančne i nefinančne...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /6. seminár/
[15.05.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 6. seminára sme sa dňa 29. apríla 2009 venovali téme Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti...
[celý článok]

Euro: nástroj alebo brzda prosperity a slobody v Európe?
[04.05.2009, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentáciu Euro: nástroj alebo brzda prosperity a slobody v Európe?, ktorú ekonóm KI Peter Gonda prezentoval na konferencii Budúcnosť slobody v Európe dňa 25. apríla 2009 vo Viedni, nájdete tu...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /5. seminár/
[11.04.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 5. seminára sme sa dňa 25. marca 2009 venovali téme Konkurencia, regulácia a európska ekonomická integrácia...
[celý článok]

Ekonómovia: HDP klesne o 1% a deficit stúpne na 4%
[03.04.2009, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Vyplýva to z ankety INEKO, v ktorej sa zisťovali názory devätnástich ekonómov (vrátane ekonóma KI Petra Gondu) na vývoj ekonomiky...
[celý článok]

Kríza ako zámienka pre kolotoč štátnych zásahov
[31.03.2009, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vlády by mali robiť v čase krízy protrhové reformy. Alebo radšej nerobiť nič, nespôsobovať škody a nechať ostatných popasovať sa s dosahmi finančnej krízy...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /3. a 4. seminár/
[18.03.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 3. seminára sme sa dňa 28. januára 2009 s pokračovaním na 4. seminári dňa 25. februára 2009 venovali téme Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických skôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi...
[celý článok]

Kde hľadať úspory?
[13.02.2009, Radovan Ďurana a Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Vláda schválila už tretí balíček opatrení na boj s krízou. Kde na to však vziať?
[celý článok]

Stovka prestížnych ekonómov proti stimulovaniu ekonomiky vládnymi výdavkami
[05.02.2009, Peter Gonda, KI INFORMUJE]
Stovka uznávaných ekonómov, vrátane Jamesa M. Buchanana, Edwarda Prescotta a Vernona Smitha, sa podpísalo pod vyhlásenie Cato Institute. Zásadne v ňom nesúhlasia s tvrdeniami prezidenta USA Baracka Obamu, že "panuje zhoda medzi ekonómami o potrebe značných verejných výdavkov na stimulovanie ekonomiky"...
[celý článok]

Ekonómovia: Nezamestnanosť bude rásť aj na budúci rok
[04.02.2009, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Vyplýva to z ankety INEKO a KEA, v ktorej zisťovali názory dvadsiatich ekonómov (vrátane ekonóma KI Petra Gondu) na vývoj ekonomiky...
[celý článok]

Eurosen, „uvarené žaby“ a Jonatánov údiv (Glosa)
[04.02.2009, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Tento rok začal skutočne výnimočne: napĺňaním eurosna slovenských politikov, ktorý nám pravdepodobne bude prinášať väčšie obmedzenia slobody a vyššie náklady. Finančné pnutia v eurozóne môžu odhaliť jej nestabilné základy a neudržateľnosť...
[celý článok]

Esej potrebná na získanie certifikátu AKE 2008/2009
[07.01.2009, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Podmienkou získania certifikátu AKE 2008/2009 je odovzdanie eseje v požadovanom termíne a podľa stanovených formálnych a obsahových náležitostí...
[celý článok]

Výdavková expanzia v čase finančnej krízy
[30.12.2008, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vláda sa „úspešne“ vzďaľuje zámeru dosiahnuť v roku 2011 vyrovnaný rozpočet. Zmierneniu dosahov finančnej krízy by na rozdiel od aktuálneho prístupu pomohla dlhodobo nasmerovaná systémová zmena vo verejných financiách na dosiahnutie minimálnej vlády s nízkym zaťažením daňovníkov a vyrovnaným rozpočtom...
[celý článok]

Problémy európskej menovej integrácie (nielen) pre Slovensko
[24.12.2008, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Na Slovensku sa udržiava atmosféra, že európska menová a celkovo európska ekonomická integrácia v podobe ako prebieha je nevyhnutná (napríklad pre spolocný trh), a že je pre občanov Slovenska automaticky výhodná. Prezentuje sa ako jednosmerka, na ktorej je euro nástrojom riešenia ekonomických a iných problémov a vyššej prosperity občanov v nej žijúcich...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /2. seminár/
[30.11.2008, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V rámci 2. seminára sme sa dňa 26. novembra 2008 venovali otázkam vzťahu ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti...
[celý článok]

Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: východiská manažérskej etiky
[20.11.2008, Peter Gonda, ŠTÚDIE]
Vnímanie vzťahu ekonómie a etiky, či trhu a morálky, deformujú v spoločnosti zásadné nedorozumenia a mýty. V texte sú priblížené teoretické a praktické predpoklady základov slobodnej spoločnosti na základe symbiózy a synergie ekonómie a etiky, ako aj trhu a morálky...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie 2008/2009 /1. seminár/
[30.10.2008, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu s podporou Nadácie Penta otvorili dňa 29. októbra 2008 druhý ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Finančná kríza: dôsledok viditeľnej ruky štátu
[29.10.2008, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Systémovými príčinami krízy sú vládne regulácie a nadmerná monetárna expanzia centrálnych bánk. Vlády a centrálne banky neriešia podstatu problémov finančnej krízy...
[celý článok]

Odporúčaná literatúra AKE 2008/2009
[17.10.2008, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Pozrite si zoznam literatúry a internetových zdrojov, ktoré sú odporúčané pre účastníkov Akadémie klasickej ekonómie...
[celý článok]

Harmonogram seminárov AKE 2008/2009
[16.10.2008, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Harmonogram seminárov Akadémie klasickej ekonómie 2008/2009 nájdete tu...
[celý článok]

Problémy odvodov a náčrt ich zásadného riešenia
[16.09.2008, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
flickr.comPrezentáciu Problémy odvodov a náčrt ich zásadného riešenia, ktorú ekonóm KI Peter Gonda prezentoval na konferencii Odvody - ako ďalej, ktorá sa konala dňa 8. septembra 2008 v Pálffyho paláci v Bratislave, nájdete tu...
[celý článok]

Výplatná páska a (ne)sociálne odvody
[05.06.2008, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Je prirodzené, že každý chce niečo iné: zamestnanci vyššie mzdy „na ruku“ (čisté mzdy), vláda nižšiu nezamestnanosť a zamestnávatelia zdravé podnikateľské prostredie s čo najnižšími povinnými platbami. Ako to však súčasne dosiahnuť a čo tomu na Slovensku bráni?
[celý článok]

Euro: hračka v rukách politikov
[28.02.2008, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Sústredenie sa na pragmatické dôsledky nahradenia koruny eurom odvádza pozornosť od podstaty: centralizácia a harmonizácia v EÚ ide na úkor osobnej slobody a konkurencie...
[celý článok]

Priskorý skok
[03.02.2008, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Zdá sa, že koniec slovenskej koruny sa blíži a Slovensko do roka „vhupne“ do eurozóny. Nostalgia za korunou, ale ani príprava osláv víťazstva v behu do eurozóny z krajín V4 nie sú namieste. Pribrzdenie „euro-eufórie“ a zodpovedanie otázok, čo by takýto rýchly vstup Slovenska do eurozóny znamenal a či by bol pre nás výhodný, však dôležité je...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie pokračuje
[07.01.2008, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Prvý ročník Akadémie klasickej ekonómie (AKE) sa skončil, projekt však pokračuje. Som presvedčený, že prvým ročníkom sa položil základ tradície cyklu pravidelných seminárov o ekonómii, na ktorých sa otvorene diskutuje...
[celý článok]

Úspory a zdroje verejných financií
[12.12.2007, Radovan Ďurana, Peter Gonda a Martin Chren, ŠTÚDIE]
KI, INESS a Nadácia F. A. Hayeka pripravili spolu publikáciu s názvom Úspory a zdroje verejných financií, v ktorej uvádzajú návrhy opatrení, ktorých prijatím by bolo možné v štátnom rozpočte usporiť vo výdavkoch viac ako 40 miliárd korún...
[celý článok]

Rozpočet prehlbuje deformácie verejných financií
[03.12.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vládny návrh rozpočtu je ďalšou premárnenou príležitosťou riešiť problémy verejných financií v ekonomicky priaznivom období...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie /Slávnostné ukončenie/
[29.11.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Dňa 28. novembra 2007 sa na Vysokej školy manažmentu (VŠM) uskutočnilo slávnostné ukončenie Akadémie klasickej ekonómie (AKE) v roku 2007...
[celý článok]

Diskusný portál AKE
[27.11.2007, Martin Jurčo a Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
V závere 1. ročníka Akadémie klasickej ekonómie (AKE) sme sa rozhodli spustiť (nielen) pre jeho účastníkov diskusný portál AKE. Ponúkame Vám zopár tipov, čo systém dokáže, ako i dôvodov prečo navštíviť náš nový diskusný portál...
[celý článok]

Sloboda je vzácna a krehká rastlina
[16.11.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Venované Miltonovi Friedmanovi (31. júla 1912 – 16. novembra 2006), jednému z najvplyvnejších ekonómov a obhajcov slobody na svete...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie /8. seminár/
[11.11.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Súčasťou 8. seminára AKE bola prezentácia a diskusia na tému Rámcový teoretický a praktický pohľad na význam peňazí...
[celý článok]

Esej potrebná na získanie certifikátu AKE 2007
[05.10.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Podmienkou získania certifikátu AKE 2007 je odovzdanie eseje v požadovanom termíne a podľa stanovených formálnych a obsahových náležitostí...
[celý článok]

Dedičstvo Adama Smitha
[02.10.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Spontánny poriadok v spoločnosti predstavuje podľa Smitha symbiózu individuálneho záujmu vedeného „neviditeľnou rukou“ a etických noriem...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie /7. seminár/
[01.10.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Obrazové zhrnutie témy Úloha vlády, jej zasahovanie a financovanie jej činností, prezentovanej na 7. seminári AKE, je možné pozrieť si v powerpointovej prezentácii...
[celý článok]

"Hra" s dôchodkami
[14.09.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vláda návrhmi v dôchodkoch vnáša do systému neistotu, nedôveru v súkromné sporenie a zvyšuje odvodovú záťaž niektorých skupín občanov...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie /6. seminár/
[01.07.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Súčasťou 6. seminára AKE bola prezentácia a diskusia k vymedzeniu vlády a verejných financií a k teoretickým a praktickým súvislostiam prístupov k určeniu úloh vlády v ekonomike...
[celý článok]

„Europreteky“ a „europasce“ (nielen) na Slovensku
[18.06.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vláda, ktorá by nechcela vháňať svojich občanov do neprimeraného rizika, by mohla zdôvodnene odložiť vstup Slovenska do eurozóny a podmieniť ho nielen plnením maastrichtských kritérií, ale aj plnením kritérií vývoja európskej integrácie na báze konkurencie, nie harmonizácie a centralizácie, a plnením kritérií pripravenosti "domácej ekonomiky" na vstup do eurozóny...
[celý článok]

Na obranu slobodného trhu
[05.06.2007, Peter Gonda a Pavel Chalupníček, PUBLIKÁCIE]
KI v spolupráci s Liberálním institutem (LI) vydal knihu prednášok uznávaných protrhovo orientovaných osobností uskutočnených v rámci projektu KI „Conservative Economic Quarterly Lecture Series” (CEQLS) v Bratislave a výročných, jarných a jesenných prednášok LI v Prahe...
[celý článok]

Dôvera v človeka a spontánny poriadok v spoločnosti
[03.06.2007, Peter Gonda, PUBLIKÁCIE]
[celý článok]

Nevýhodnosť a rizikovosť členstva Slovenska v eurozóne
[02.06.2007, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Spôsob zavádzania eura potvrdzuje, že euro je nástrojom politickej centralizácie Európy. Bude pravdepodobne prinášať vyššie náklady na udržiavanie menovej únie s rastúcou nestabilitou Únie a/alebo centrálne zjednocovanie ostatných podmienok s rizikom konfliktov a rozpadu Únie...
[celý článok]

Na obranu slobodného trhu
[28.05.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Na obranu slobodného trhu ako „hry s pozitívnym súčtom“ prichádza KI a Liberální institut s knihou trinástich prednášok renomovaných klasicky liberálnych osobností, ktoré odzneli v Bratislave a Prahe: počnúc prednáškou nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Jamesa Buchanana v Prahe a končiac prednáškou riaditeľa pre publikačnú činnosť z Liberálního institutu Josefa Šímu v Bratislave...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie /3. a 4. seminár/
[15.05.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Na seminároch, ktoré sa konali dňa 28. marca 2007 a 10. mája 2007 sme sa v rámci AKE venovali téme Dedičstvo Adama Smitha a jeho význam pre súčasnosť...
[celý článok]

Kritéria členstva v eurozóne
[21.03.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Členstvo Slovenska v eurozóne preto považujem z pohľadu súčasnosti pre občanov SR za nevýhodné a rizikové. Odložiť vstup Slovenska do eurozóny a podložiť ho nielen plnením maastrichtských konvergenčných kritérií, ale aj plnením navrhnutých siedmich systémových a pragmatických kritérií by preto malo byť základným korektným a uvážlivým rozhodnutím vlády vo vzťahu k „svojim obyvateľom“...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie /2. seminár/
[01.03.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Obrazové zhrnutie predstaviteľov a hlavných prínosov klasickej ekonomickej školy, spolu s ich predchodcami a pokračovateľmi je možné si pozrieť v powerpointovej prezentácii, prezentovanej na 2. seminári AKE...
[celý článok]

Ako posudzovať (ne)výhodnosť členstva v eurozóne?
[24.02.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
V súvislosti s plánovaným členstvom Slovenska v eurozóne sa udržiava atmosféra, že zmysel má diskutovať iba o tom, ako a kedy splniť tzv. maastrichtské kritériá. To je však určitá „pasca nerozmýšľania v súvislostiach“...
[celý článok]

Kritériá ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne
[19.02.2007, Peter Gonda, ŠTÚDIE]
V slovenskej spoločnosti sa v súvislosti s plánovaným členstvom Slovenska v eurozóne udržiava atmosféra, že jediné, o čom má zmysel diskutovať je, ako a kedy splniť tzv. maastrichtské konvergenčné kritériá. To je ale pasca „nerozmýšľania v súvislostiach“, do ktorej by sa nemali nechať zlákať ekonómovia, ktorí by mali mať schopnosť rozpoznávať aj dlhodobejšie a nepriame dôsledky akéhokoľvek rozhodnutia. Viac hľadajte v štúdii Petra Gondu...
[celý článok]

Kritériá ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne
[05.02.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
V slovenskej spoločnosti sa v súvislosti s plánovaným členstvom Slovenska v eurozóne udržiava atmosféra, že jediné, o čom má zmysel diskutovať je, ako a kedy splniť tzv. maastrichtské konvergenčné kritériá. To je ale pasca „nerozmýšľania v súvislostiach“, do ktorej by sa nemali nechať zlákať ekonómovia, ktorí by mali mať schopnosť rozpoznávať aj dlhodobejšie a nepriame dôsledky akéhokoľvek rozhodnutia...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie
[31.01.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
To, že cyklus seminárov nesie v názve „klasiku“, neznamená jeho zameranie iba na predstaviteľov klasickej ekonomickej školy. Je symbolický v širšom vnímaní „klasického“ ako pohľadu optikou nadčasových a platných myšlienok nositeľov ekonomického myslenia v prepojení na hodnoty klasického liberalizmu a konzervativizmu: napríklad osobná sloboda, vlastníctvo, trh a konkurencia...
[celý článok]

Akadémia klasickej ekonómie /1. seminár/
[31.01.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
KI v partnerstve s Vysokou školou manažmentu a za podpory Nadácie VÚB a Nadácie SPP otvára prvý ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie...
[celý článok]

Odporúčaná literatúra AKE 2007
[31.01.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Pozrite si zoznam literatúry a internetových zdrojov, ktoré sú odporúčané pre účastníkov Akadémie klasickej ekonómie...
[celý článok]

Harmonogram seminárov AKE 2007
[31.01.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]
Harmonogram seminárov Akadémie klasickej ekonómie pre rok 2007 nájdete tu...
[celý článok]

Negatívne skúsenosti sa nedoceňujú.
Alternatívny pohľad na dôsledky zavedenia eura na Slovensku.

[31.01.2007, Peter Gonda, ČLÁNKY]
V slovenských médiách sa veľmi často zúžene zdôrazňujú výhody nahradenia slovenskej koruny eurom, teda pripojenia sa k experimentu s centrálnym a rýchlym zavádzaním spoločnej meny v Európe. Podstatne väčší význam má racionálne, ale nielen technokraticky, diskutovať a vyhodnocovať spolu s možnými výhodami aj reálne riziká a náklady vyplývajúce z potenciálneho členstva Slovenska na obyvateľov a podnikateľské subjekty...
[celý článok]

Rozpočtové ilúzie
[18.12.2006, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vláda Roberta Fica pripravila a do parlamentu predložila prvý rozpočet, ktorým prehlbuje deformácie verejných výdavkov, týkajúce sa celkových verejných výdavkov a tiež štruktúry verejných výdavkov. Príkladom je vyše trojnásobné zvýšenie priamych platieb poľnohospodárom z našich daní...
[celý článok]

Je potenciálne členstvo Slovenska v eurozóne výhodné?
[29.11.2006, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Zdôvodnenia, prečo by členstvo v eurozóne Slovenska znamenalo pre nás nezanedbateľné obmedzenia slobôd a pružnosti podmienok, tým aj obmedzenia približovania sa k ekonomickej a životnej úrovni ľudí v krajinách EÚ a prečo nie jé výhodné členstvo Slovenska v eurozóne prezentoval ekonomický analytik KI Peter Gonda na panelovej dikusii Euro 2009 - výzvy a riziká vstupu Slovenska do eurozóny, ktorá sa konala dňa 28. novembra 2006 v Bratislave...
[celý článok]

Náraz do trhu
[06.11.2006, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Kritika trhu a jeho princípov a konkrétna politika vlády idú proti tomu, čo je ľuďom prirodzené – proti osobnej slobode a prinajmenšom z dlhodobejšieho pohľadu aj proti väčšiemu blahobytu ľudí...
[celý článok]

Neetická a nesociálna kritika trhu
[11.10.2006, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Kritika trhu, princípov na ktorých stojí trh a konkrétna politika vlády idú proti tomu, čo je prirodzené pre ľudí, proti osobnej slobode a prinajmenšom z dlhodobejšieho pohľadu aj proti vyššiemu blahobytu ľudí...
[celý článok]

Dôsledky prijatia eura na Slovensku
[01.10.2006, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Vstup Slovenska do stále viac centralizovanejšej a nestabilnejšej eurozóny s ekonomickými problémami predstavuje pre občanov Slovenska závažné náklady a riziká. Viac o tom v prednáške...

[celý článok]

Problémy a riziká ekonomickej integrácie Európy
[23.09.2006, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prečítajte si prednášku prednesenú na konferecii KDMS v Nových Zámkoch dňa 23. septembra 2006...
[celý článok]

Zachráňme dôchodky!
[13.09.2006, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Návrh ministerstva práce, aby sa časť nami platených príspevkov do 2. piliera (teda nášho vlastníctva) presunula do "spoločného vreca" v 1. pilieri je nehorázny, preto je opodstatnené podporiť výzvu "Záchraňme dôchodky!"...
[celý článok]

Ekonomický liberalizmus: prirodzený a prospešný
[05.06.2006, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Ekonomický liberalizmus je prirodzený ľudskej podstate a prospešný a nevyhnutný pre slobodu a blahobyt ľudí. Jeho prirodzenosť možno priblížiť zhrnutím princípov, na ktorých stojí, zatiaľ čo jeho prospešnosť úspechmi spoločenstiev ľudí, ktoré boli alebo sú založené na týchto princípoch...

[celý článok]

Škrtať verejné výdavky!
[05.06.2006, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Politici sľubujú pred voľbami nižšie dane a sociálne odvody, aj keď sú aj takí „spravodliví“, čo dokonca uvažujú o vyšších... Podstata problému verejných financií je však vo výdavkoch. Platia slová Briana M. Riedla z Heritage Foundation, že „nízke dane sú z dlhodobého hľadiska možné iba s nízkymi verejnými výdavkami“...
[celý článok]

Dane: Aký SMER?
[01.05.2006, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Zmeny daní podľa SMERu by tak ako dnes neriešili ich podstatný problém: vysokú daňovú a odvodovú záťaž ľudí. Priniesli by však komplikovanejší daňový systém, trestanie tých, čo sa viac snažia a postupne pomalší rast životnej úrovne obyvateľov...

[celý článok]

Petícia proti harmonizácii základu dane z príjmov právnických osôb v Európskej únii
[27.04.2006, Peter Gonda, KI INFORMUJE]
Dňa 11. apríla 2006 inicioval think-tank Lithuanian Free Market Institute petíciu proti snahám Európskej komisie zaviesť spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb. Petícia je podpísaná 23 výskumnými inštitútmi a jednotlivcami, vrátane KI...
[celý článok]

Petícia proti harmonizácii spotrebných daní v EÚ
[24.04.2006, Peter Gonda, KI INFORMUJE]
Konzervatívny inštitút je jedným zo signatárov Petície proti harmonizácii spotrebných daní v EÚ, ktorú koordinuje Lithuanian Free Market Institute...

[celý článok]

Návrh sociálnej reformy na Slovensku
[06.03.2006, Peter Gonda, Michal Novota a Ondrej Dostál, ŠTÚDIE]
Cieľom štúdie KI je prezentovať verejnosti sociálnu reformu. Prostredníctvom štúdie autori Peter Gonda, Michal Novota a Ondrej Dostál prezentujú najmä koncepčnú predstavu, ako by podľa nich bolo možné riešiť dlhodobo pretrvávajúce deformácie v sociálnej sfére...
[celý článok]

Sebestačnosť namiesto odkázanosti
[06.03.2006, Peter Gonda, Michal Novota a Ondrej Dostál, ČLÁNKY]
Napriek istým pozitívnym reformným krokom uskutočneným súčasnou vládou, podstatné deformácie v sociálnej sfére naďalej pretrvávajú. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) preto prichádza so svojou predstavou systémového riešenia týchto deformácií a ponúka vlastný, zásadný a do dôsledkov idúci návrh sociálnej reformy...
[celý článok]

Rozlúčka s ekonómiou Samuelsona
[28.01.2006, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Umenie ekonómie spočíva v skúmaní nielen bezprostredných, ale aj dlhodobých dôsledkov daného činu alebo opatrenia a v sledovaní tohto dopadu nielen na jednu skupinu, ale i na všetky ostatné skupiny v spoločnosti.

Henry Hazlitt

[celý článok]

Klasický ekonomický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu
[21.12.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Je to už 16 rokov odvtedy, čo sme sa zbavili reálneho socializmu (pút neslobody) a stali sme sa súčasťou Západu. Dnes so znepokojením pozorujeme, že práve zo Západu k nám prenikajú iné formy socializmu. Nie sú totalitné a priamo obmedzujúce osobnú slobodu či dobrovoľné výmeny na trhu. Ich skrytejšie podoby a demokratické prestrojenie sú však rafinovanejšie, pre mnohých akceptovateľnejšie, a tým pravdepodobne aj dlhodobo udržateľnejšie a nebezpečnejšie...
[celý článok]

Odvody ako problém
[18.12.2005, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vláda rezignovala na riešenie kľúčového ekonomického a etického problému sociálnej sféry: existencie a dôsledkov (vysokých) odvodov a prílišnej sociálnej solidarity. Tým rezignovala aj na riešenie nadmerného odvodového zaťaženia, značnej dlhodobej nezamestnanosti, finančných bariér podnikania a kultúry závislosti ľudí...
[celý článok]

Klasický ekonomický liberalizmus ako spojenec konzervativizmu
[17.11.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Pozrite si prezentáciu Petra Gondu, ktorá odznela na seminári Podoby konzervativizmu, ktorý organizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Občanským institutem a Stálou konferenciou Občianskeho inštitútu v dňoch 10.-12. novembra 2005 v Piešťanoch...
[celý článok]

Rozpočet verejnej správy na volebný rok 2006 nie je reformný /pravicový/
[02.11.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prečítajte si poznámky Petra Gondu k diskusii o štátnom rozpočte na volebný rok, ktoré odzneli i na konzervatívnom klube dňa 3. októbra 2005 v Bratislave...
[celý článok]

Kritický pohľad na ekonomický systém EÚ
[01.11.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška odznela na na seminári Centra pre európsku politiku dňa 24. septembra 2005 v Bratislave...
[celý článok]

Výdavky ako priority?
[01.10.2005, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Od súčasnej vlády na Slovensku sa očakáva(lo), že namiesto rozdeľovania výdavkov podľa politických priorít nájde odvahu a začne škrtať verejné výdavky, ktoré nepatria medzi úlohy vlády. A naopak, že sa bude viac sústreďovať na zabezpečovanie jej základných funkcií v spoločnosti: legislatívna a iná ochrana života a majetku občanov a podpora objektívne znevýhodnených (najmä v prípade, keď sa nachádzajú v núdzi)...
[celý článok]

Zrušte ministerstvo hospodárstva!
[13.09.2005, Peter Gonda, ČLÁNKY]
V čase, keď ešte nie je vymenovaný nový minister hospodárstva sa vynára závažnejšia otázka, ako iba to, kto sa ním má stať. Má ministerstvo hospodárstva opodstatnenie v trhovej ekonomike?...
[celý článok]

Sustainable Health Sector Financing - the Case of Slovakia
[20.07.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška odznela na na medzinárodnej konferencii Advancing Economic Growth: Investing in Health, ktorú organizoval Chatham House / The Royal Institute of International Affairs v Londýne v dňoch 22.-23. júna 2005...
[celý článok]

Financing of Long Term Care in Slovakia: Comparison with other OECD Countries
[19.07.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prezentácia odznela na na medzinárodnej konferencii Creative Solutions for an Ageing Society: Sharing the Wisdom...
[celý článok]

Slovensko a eurozóna: prínosy a náklady
[18.07.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prečítajte si prednášku, ktorú Peter Gonda prezentoval dňa 15. júna 2005 v Bratislave v rámci cyklu prednášok CEQLS, ktoré organizuje KI...
[celý článok]

Risks of (Continental) European Social Model for Slovakia
[16.06.2005, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška Petra Gondu, analytika KI, odznela na konferencii "The Economic and Political Context of Central Europe - European Union Relations", ktorú organizoval Bratislavský inštitút medzinárodných vzťahov pri Vysokej škole manažmentu - City University Bratislava a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika...
[celý článok]

Jedine euro...!
[10.06.2005, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]
Končí sa (10. jún 2005) medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu ministerstva financií „Národný plán zavedenia eura v SR“. Jeho prijatím vo vláde by sa malo skončiť „nemoderné“ zachovávanie slovenskej koruny a jej výmenného kurzu s inými menami. Naopak, zelenú môže dostať príprava výmeny „starej“ slovenskej koruny „novou“ - európskou - menou...
[celý článok]

EMU proti prosperite a slobode
[24.05.2005, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Členstvo v eurozóne nie je len o nahradení koruny eurom. Je tiež o väčšej zviazanosti s jej ekonomikami (vrátane tých, ktoré majú vážne ekonomické problémy) a o dopadoch dnes a v budúcnosti prijímaných podmienok v Únii, napríklad súvisiacich s európskym sociálnym modelom...
[celý článok]

Európska zásada: 48 a dosť
[20.05.2005, Peter Gonda a Ondrej Dostál, ČLÁNKY]
Z Ameriky k nám prišla zásada „trikrát a dosť“, zameraná na postihovanie nebezpečných zločincov za opakované páchanie násilných trestných činov. Z EÚ sa k nám blíži zásada „48 a dosť“ postihujúca snahu slušných ľudí pracovať viac, ako sa Únii zdá primerané...
[celý článok]

Ešte nie plnohodnotný člen
[03.05.2005, Peter Gonda a Ondrej Dostál, ČLÁNKY]
Hoci vstup do EÚ bol v histórii Slovenska dôležitý medzník, v našom každodennom živote ten rok, čo odvtedy uplynul, zasa až taký viditeľný zlom nepriniesol...
[celý článok]

Problémový pracovný čas?!
[15.04.2005, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Pracovný čas je vraj na Slovensku a v ďalších nových členských krajinách EÚ dlhý, mzdy sú pomerne nízke a podiel živností vysoký. S touto kritikou nevyšiel Smer, či Komunistická strana Slovenska, ale Európska komisia a Medzinárodná organizácia práce...
[celý článok]

Diversity Story (Glosa)
[15.03.2005, Peter Gonda a Michal Novota, ČLÁNKY]
Americký sen je snom o rôznosti. Trinásť amerických kolónií v roku 1776 tvorilo trinásť najrôznejších spoločenstiev. Katolík Patrick McKay z Marylandu a metodista John Mason z Virgínie si mohli spoločne sadnúť na whisky v Red Fox Inn a od srdca zareptať na vysoké anglické dane a štátne náboženstvo...
[celý článok]

Sociálna politika
[01.02.2005, Peter Gonda a Ondrej Dostál, ŠTÚDIE]
Autori prinášajú informácie o základných charakteristikách sociálnej politiky na Slovensku v roku 2004. Analyzujú vývoj, realizáciu a efekty opatrení prijatých v roku 2003, ako aj ďalšie v roku 2004 prijaté a pripravované opatrenia v oblastiach, ako sú riešenie nezamestnanosti a sociálnych súvislostí trhu práce, pomoc chudobným a ľuďom v sociálnej núdzi, sociálna podpora rodín s deťmi, dôchodkové a nemocenské poistenie...
[celý článok]

Verejné financie
[01.02.2005, Peter Gonda, ŠTÚDIE]
Autor prezentuje hodnotenie aktuálneho vývoja vo verejných financiách na Slovensku. Najväčšiu pozornosť venuje hodnoteniu vývoja vo verejných výdavkoch, vo verejných príjmoch, v celkovom hospodárení verejnej správy a vo verejnom dlhu v roku 2004, a to v porovnaní s predchádzajúcim obdobím...
[celý článok]

Návrat k trom grošom
[24.01.2005, Peter Gonda a Ondrej Dostál, ČLÁNKY]
Predstava, že štát môže prostredníctvom nástrojov sociálnej politiky výraznejšie vplývať na rozhodovanie ľudí, či budú mať deti a koľko ich budú mať, je klasickým sociálnym inžinierstvom...
[celý článok]

Problematický vzor
[15.01.2005, Peter Gonda a Ondrej Dostál, ČLÁNKY]
Slovenská Lisabonská stratégia je viac naklonená trhu a osobnej zodpovednosti a menej štátu a vládnym reguláciám ako jej „vzor“ z EÚ. Stotožňuje sa však s jej sociálno-inžinierskym prístupom...
[celý článok]

Sociálne odvody: aký problém?
[21.12.2004, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Za najväčšie rozpočtové riziko na budúci rok minister financií Ivan Mikloš označil Sociálnu poisťovňu....
[celý článok]

Rozpočet vo "výdavkových pasciach"
[15.12.2004, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Po bezproblémovom schválení zákona o štátnom rozpočte na rok 2005 zavládla spokojnosť... Spokojný bol najmä minister financií Ivan Mikloš. Poslanci totiž boli podľa neho „konštruktívni“ a nenavýšili ním navrhnutý deficit verejných financií...
[celý článok]

Euro: Preteky v "skokoch do tmy"
[15.11.2004, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Hoci reálne nehrozí návrat centrálne plánovanej spoločnosti v jej totalitnom prevedení pred novembrom 1989, aj tak sa k nám v skrytejšej podobe a v demokratickejšom „prestrojení“ vkrádajú jej „naklonované formy“...
[celý článok]

Evaluation of Work Oriented Welfare Model in Slovakia
[25.10.2004, Peter Gonda, ENGLISH]
Presentation from the Work First Europe Conference in Budapest October, 14-15, 2004)
[celý článok]

KI na konferencii Work First Europe v Budapešti
[25.10.2004, Peter Gonda a Peter Tatár, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Konzervatívny inštitút na konferencii v Budapešti o sociálnych reformách. Pozrite si prednášky Petra Gondu a Petra Tatára...
[celý článok]

Euroústava proti (ekonomickému) pozdvihnutiu sa Európy
[21.10.2004, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška Petra Gondu, analytika KI, ktorá odznela na konferencii "Prečo treba odmietnuť Európsku ústavu" v Bratislave dňa 11. októbra 2004...
[celý článok]

Social Policy
[19.10.2004, Ondrej Dostál, Peter Gonda a Martin Thomay, ENGLISH]
The chapter of the book publication Institute for Public Affairs "Slovakia 2003. A Global Report on te State of Society".
[celý článok]

Public Finance
[23.09.2004, Peter Gonda, ENGLISH]
The chapter of the book publication Institute for Public Affairs "Slovakia 2003. A Global Report on te State of Society".
[celý článok]

Riziká vstupu Slovenska do eurozóny
[14.09.2004, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška Petra Gondu, analytika KI, ktorá odznela na konferencii "Čo znamená euro pre Slovensko?" v Bratislave dňa 7. septembra 2004...
[celý článok]

S eurom vpred – až k centralizácii
[13.09.2004, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Ani sme sa nenazdali a za päť pracovných dní jedného augustového týždňa prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu Konkretizácia Stratégie prijatia eura v SR.....
[celý článok]

EÚ zasahuje
[10.05.2004, Ondrej Dostál, Peter Gonda a Radovan Kazda, ČLÁNKY]
Minister zahraničných vecí Eduard Kukan označil v sobotu Európsku úniu za projekt, ktorý zasahuje do všetkých sfér života občanov Slovenska.....
[celý článok]

Úloha vlády a jej zasahovanie do ekonomiky - príklad Slovenska
[28.04.2004, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška Petra Gondu, analytika KI, odznela na medzinárodnej konferencii "Reforma verejných financií" v Prahe dňa 22. apríla 2004...
[celý článok]

Zvýšte dane!
[13.04.2004, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Vyhrážky nemeckého kancelára Schrödera, že ak noví členovia nezmenia daňovú politiku, tak sa im to môže vrátiť pri schvaľovaní peňazí na regionálnu pomoc .....
[celý článok]

Rómovia, rabovačky, reformy
[15.03.2004, Peter Gonda a Ondrej Dostál, ČLÁNKY]
Prvá reakcia vládnych predstaviteľov na rabovanie obchodov skupinami Rómov spočívala v zakrývaní si očí pred vážnosťou problému.....
[celý článok]

Problémy s dôchodkami nekončia
[07.01.2004, Peter Gonda a Martin Thomay, ČLÁNKY]
Dôchodková reforma ako jedna z vecne a finančne najnáročnejších systémových zmien od začiatku transformácie ekonomiky a spoločnosti po Novembri 1989 sa rozbieha.....
[celý článok]

Verejné financie
[27.12.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Kapitola publikácie Inštitútu pre verejné otázky "Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti" (Bratislava, 2003).
[celý článok]

Prídavky na deti v protismere
[24.11.2003, Peter Gonda a Ondrej Dostál, ČLÁNKY]
Nedávno schválené dôležité sociálne zákony o zmiernení hmotnej núdze (občanov s príjmami pod životným minimom) a o prídavkoch na deti sa netýkajú iba chudobných a rodičov....
[celý článok]

Hlavné riziká členstva Slovenska v EMÚ
[18.11.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Na verejnosť sa dostáva informácia o tom, že prezident a premiér svojimi podpismi na zmluve o pristúpení k EÚ zaviazali Slovensko aj k členstvu v menovej únii......
[celý článok]

Čím podmieniť členstvo v eurozóne?
[17.11.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Aj keď rozhodnutie o vstupe Slovenska do eurozóny bude politickým rozhodnutím, malo by byť podložené čo možno najkomplexnejšími ekonomickými analýzami......
[celý článok]

Slovensko a EMÚ bez ružových okuliarov
[14.11.2003, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Slovensko v Európskej únii – kedy prijať euro?...
[celý článok]

Chápanie úloh vlády sa nemení
[05.11.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu v podaní stredo-pravého ministra financií Mikloša je oproti rozpočtom jeho doľava orientovaných predchodcov posunom správnym smerom.....
[celý článok]

Čo rieši a čo prinesie daňová reforma?
[29.10.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Súčasnou vládou avizovaná zásadná daňová reforma bola verejnosťou očakávaná so značnými nádejami......
[celý článok]

Deformácie verejných financií pretrvali
[28.10.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Verejné financie majú väčšinou nepriaznivejší dosah na obyvateľov a podnikateľské subjekty na konci volebného obdobia. Nebolo tomu inak ani v roku 2002.
[celý článok]

Čím podmieniť členstvo v eurozóne?
[12.08.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Aj keď rozhodnutie o vstupe Slovenska do eurozóny bude politickým rozhodnutím, malo by byť podložené čo možno najkomplexnejšími ekonomickými analýzami, vyhodnocujúcimi najmä váhu nákladov a výnosov vstupu Slovenska do EMÚ v rôznom čase...
[celý článok]

Nevyhnutnosť a smerovanie sociálnych reforiem
[30.01.2003, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška Petra Gondu na konferencii "Sociálne reformy: Riešenie problémov chudoby a nezamestanosti"...
[celý článok]

Prečo a ako urobiť penzijnú reformu
[09.05.2002, Peter Gonda, ČLÁNKY]
Dôchodkový systém na Slovensku potláča osobnú zodpovednosť za finančné zabezpečenie v budúcnosti. Ľudia nemajú motiváciu platiť „iným“, vysoké odvody odčerpávajú veľký podiel z vytvorených zdrojov a nízka úroveň vyplácaných dôchodkov obmedzuje aj dnešných dôchodcov.
[celý článok]

Nevyhnutnosť a možnosti zásadnej zmeny dôchodkového systému
[20.04.2002, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Prednáška Petra Gondu na Konzervatívnom klube dňa 11. apríla 2002...
[celý článok]

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk