Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI

Tomáš Zálešák


počet článkov:31

  Osobné RSS

Máme Arabom gratulovať?
[07.03.2011, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Reťaz občianskych protestov v arabských krajinách a zvlášť v Egypte, ktorá pôsobí ako isté epicentrum, znamená vážnu výzvu pre politiku USA a EÚ.
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák: Wikileaks, zverejňovanie informácií a sloboda prejavu
[30.10.2010, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI, v ktorom pre týždenník .týždeň hovorí o Wikileaks, zverejňovaní citlivých informácií na internete a slobode prejavu...
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák: Zaslepenosť a fanatizmus nám nepomôžu
[08.09.2010, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI, v ktorom pre týždenník .týždeň hovorí o kontroverziách a fanatizme v súvislosti s výročím 11. septembra...
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák: Dnešný svet mohol byť horší
[10.05.2010, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI, v ktorom pre týždenník .týždeň hovorí o druhej svetovej vojne a povojnovom usporiadaní Európy...
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák: Obama nie je duchovný vodca
[22.01.2010, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI, v ktorom pre týždenník .týždeň hodnotí prvý rok Baraka Obamu...
[celý článok]

Rozum a prirodzenosť
[02.10.2009, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Je morálka prirodzená? A v akom zmysle možno povedať, že človek je „živočích politický“? Nemohli by sme sa radšej zbaviť morálky aj politiky v mene oslobodenia svojich vrodených inštinktov?
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák: Dilemy Francúzskej revolúcie
[18.07.2009, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI, pre týždenník .týždeň o Veľkej francúzskej revolúcii. Od pádu Bastily uplynulo práve tento týždeň 220 rokov...
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák: Praskla bublina vzdelávania
[26.06.2009, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI, pre týždenník .týždeň o tom, že ani 20 rokov po páde komunizmu si Slovensko nevytvorilo skutočnú akademickú elitu...
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák: Prelomový prejav Baracka Obamu?
[06.06.2009, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI, pre týždenník .týždeň...
[celý článok]

Sloboda v čase krízy
[01.06.2009, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Z okolností samotných ešte nepovstávajú vojny, totalitné režimy ani teror. Tie vznikajú až tam, kde k okolnostiam pristúpi zámer a vôľa. Zlým zámerom a zlej vôli budeme musieť v nadchádzajúcom období čeliť viac než doteraz...
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák k politike a ruskému plynu
[12.01.2009, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI k politike a ruskému plynu pre týždenník .týždeň...
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák k družbe Venezuely a Ruska
[19.11.2008, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI k družbe Venezuely a Ruska pre týždenník .týždeň...
[celý článok]

Na okraj jedného výročia
[29.09.2008, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Z Mníchovského diktátu sa niekedy vyvodzuje i poučka, že v medzinárodnej politike majú pravdu zásadne odhodlaní „idealisti“ a nikdy nie váhaví „realisti“...
[celý článok]

To smrtiace kúzlo
[11.08.2008, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Náboženské očakávania sa vyskytujú v mnohých podobách. Na tomto mieste bude reč najmä o ich patologických deformáciách. Tie môžu viesť ku konaniu, ktorého dopady môžu predstavovať v lepšom prípade komické príbehy, inokedy však strašné katastrofy.
[celý článok]

Videokomentár: Tomáš Zálešák k situácii v Dárfúre
[24.07.2008, Tomáš Zálešák, KI KOMENTUJE]
Pozrite si videokomentár Tomáša Zálešáka, politológa Trnavskej univerzity a spolupracovníka KI k situácii v Dárfúre pre týždenník .týždeň...
[celý článok]

Čas vzchopiť sa
[09.11.2007, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Prišiel čas na opätovnú reflexiu. Čas na to, aby sme sa pozviechali z novozískanej letargie a pripomenuli si, že november 1989 nebol lacný dar, ktorý smieme prehajdákať...
[celý článok]

Osudný krok
[05.07.2007, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Pred 66 rokmi napadli Hitlerove armády Sovietsky zväz. Rusko bolo na vojnu katastrofálne nepripravené, Stalinova paranoja, bedárska servilita jeho podriadených a hlúposť vojenských veliteľov spôsobili Rusku obrovské straty...
[celý článok]

Po piatich rokoch
[11.10.2006, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Skutočná podstata terorizmu, ktorý zničil „dvojičky“ nespočíva ani vo vrodenej skazenosti moslimskej spoločnosti, ani v bytostnej nevinnosti Západu. Podstatou je tu odcudzenie a nenávisť, ktoré sa špecifickým spôsobom viažu na modernú spoločnosť a vyvíjajú sa spolu s ňou...
[celý článok]

1914: leto, keď sa začalo 20. storočie
[25.09.2006, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Akokoľvek, ani agresivita Nemecka, ani spory o vzdialené koloniálne kúsky zeme, ani súperenie s Britániou a námornú nadvládu, ani túžba Francúzov dobyť späť Alsasko a Lotrinsko, ani súperenie Rakúska, Ruska, Talianska, Turecka, Bulharska a Srbska na Balkáne, ani rusko-japonský konflikt, ba ani zavraždenie arcivojvodu Ferdinanda v Sarajeve 28. júna 1914 samy osebe nenasvedčovali tomu, že sa blíži Armageddon...
[celý článok]

Žiadne ospravedlnenie neuspokojí nenávidiacich
[24.09.2006, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Aké ospravedlnenie uspokojí tých, čo nenávidia, pretože chcú nenávidieť? Vyvráti akékoľvek ospravedlnenie to, čo vyslovil iránsky vodca Alí Chameneí: že vraj pápežov prejav je článok v reťazi izraelsko-amerického sprisahania? Utkvelé bludné predstavy sa predsa nedajú vyvrátiť nijakým „ospravedlnením“!
[celý článok]

Demokracia v globálnych koncoch?
[13.08.2006, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Kam sa podela globalistická eufória 90. rokov? Kde je dnes triumfalistická viera v to, že „demokracia nemá alternatívu“? Latinská Amerika sa obracia doľava, s výraznou prímesou nacionalizmu a nechuti voči „gringom“. Ruský režim sa usiluje o kontrolu mimovládnych organizácií, kontrolu nad verejným životom, nad hospodárstvom aj nad opozíciou. Mládež spolu so staršou generáciou svorne spomínajú s nostalgiou na Stalina – a prezident Putin k tomu mlčí...
[celý článok]

Irak dnes: kritika áno, odchod nie
[03.07.2006, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Tretie výročie irackej vojny uplynulo prednedávnom, stále je však príležitosť na rekapituláciu a na vyslovenie osobného názoru. Leží mi to na srdci aj z dvoch príčin, ktoré sa niekomu môžu javiť protikladné: hoci som bol od začiatku zástancom podpory zásahu, súčasne som viackrát vyslovil kritické výhrady voči spôsobom, ktorými sa zásah u nás aj v amerických debatách obhajoval...
[celý článok]

Na obranu demokracie
[12.12.2005, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Keď som publikoval knižku Diablova práca, uložil som si zásadu neodpovedať aspoň v úvodnej fáze na recenzie (ak, pravda, nejaké budú). Určité naliehavé témy, ktoré naznačil recenzný článok Petra Friša v .týždni 46/2005, ma však primäli porušiť svoj záväzok aspoň v obmedzenej miere. Znamená to, že chcem namiesto súhrnnej odpovede uviesť niekoľko bezprostredne dôležitých bodov, ktoré by s časovým odstupom mohli zapadnúť...
[celý článok]

Budúcnosť a premeny ideológie
[21.11.2005, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
V jednej sci-fi epizóde komentuje astronaut vlastnú chybu, ktorá vedie k jeho záhube: „Hovorili: ži a uč sa ... Ale problém, zdá sa, spočíva v žití, počas ktorého sa učíme.“ Nie náhodou cituje túto vetu známy autor Robert Conquest v úvode knihy, ktorá reflektuje katastrofy uplynulého 20. storočia...
[celý článok]

Čo tí Francúzi vlastne chcú?
[13.06.2005, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Donedávna sa tak pýtali skôr euroskeptici, stúpenci voľného trhu alebo stúpenci posilnenia transatlantických zväzkov. Dnes sa to pýtajú aj stúpenci ratifikácie ústavy pre Európu...
[celý článok]

Vyrovnať sa s 20. storočím
[30.05.2005, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Vojny v 20. storočí zabili najmenej 87 miliónov ľudí – viac než všetky ostatné vojny známe z histórie dohromady. Ďalších najmenej 80 miliónov padlo za obeť systematickému vraždeniu v mene ideologických cieľov...
[celý článok]

Súmrak Európy
[17.05.2005, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Druhá svetová vojna znamenala koniec starej Európy. Svet stratil vieru, že európska civilizácia môže vládnuť. Aké je dedičstvo 2. svetovej vojny?...
[celý článok]

George Kennan a studená vojna
[22.04.2005, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Kennan veril, že hodnota princípov konštitúcie slobody sa presadí svojím systematickým a trpezlivým prezentovaním a presviedčaním. Neveril, že to možno dosiahnuť silou zbraní. A neveril ani na kvázimesiášske poslanie Ameriky. Ako teda jeho postoj spravodlivo zhodnotiť?...
[celý článok]

Bojovník so zranenou dušou
[22.04.2005, Tomáš Zálešák, ČLÁNKY]
Keď sa začali prejavovať snahy britských socialistov o zachovanie prvkov vojnovej riadenej ekonomiky, Churchill – pravdepodobne pod vplyvom varovaní ekonóma F. A. Hayeka – vyhlásil na zlosť mnohých, že vláda, ktorá chce mať socialistickú ekonomiku, bude potrebovať aj gestapo. V roku 1946 Churchill konštatoval spustenie „železnej opony“ a volal po spoločnom postupe proti sovietskym pokusom o expanziu...
[celý článok]

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk