Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI

Zuzana Zimenová


počet článkov:18

  Osobné RSS
Analytička KI pre oblasť školstva

Krátke CV tu.

Varovanie ministrom: Školy nie sú lego! | Glosa
[26.06.2013, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Školy sú stále v područí politických tlakov, ktorým sa servilne poddáva celý školský systém.
[celý článok]

O skutočnom duálnom modeli vzdelávania
[11.05.2013, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Potreba modernizácie systému odborného vzdelávania a prípravy na povolanie (OVP) je v súčasnosti vysoko aktuálna, keďže si ju vynucujú vážne systémové problémy slovenskej ekonomiky. Čo robia krajiny s nízkou mierou nezamestnanosti inak ako my?
[celý článok]

Antiliberálna evanjelizácia nevedomého davu?
[11.04.2013, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
ImageVeľká škoda, že ideologická zaslepenosť bráni autorom vyliezť z Foucaultovej zvieracej kazajky a pozrieť sa na slovenskú realitu svojimi vlastnými očami. Videli by, kde všade trčí slovenskému „neoliberalizmu“ slama z topánok, čo všetko ním nie je, napriek tomu, že by ním možno i chcelo byť, a čo z toho, čo sa zaň formálne vydáva, je jeho pravým opakom.
[celý článok]

Reforma vzdelávania je vecou celej spoločnosti
[15.03.2013, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Na pozadí diskusií o fínskom systéme vzdelávania a jeho modeli financovania, ktorý pred Verejnou komisiou pre reformu vzdelávacej politiky prezentoval expert Fínskej národnej rady pre vzdelávanie Leo Pahkin v rámci verejnej prednášky a následného workshopu, sa účastníci pracovnej skupiny zhodli na základných princípoch, ktoré by mali rámcovať ďalšiu odbornú aj verejnú diskusiu o postupe reformy vzdelávania na Slovensku.
[celý článok]

Nové školstvo | Portál o reforme vzdelávania
[15.01.2013, Zuzana Zimenová, REFORMA VZDELÁVANIA]
[celý článok]

Nový vzdelávací systém pre všetkých
[01.11.2012, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Hlavným problémom nášho vzdelávacieho systému nie je to, že bežná škola nevie pracovať s problematickými žiakmi, ale že nevie „potiahnuť“ ani tie menej problémové, či dokonca celkom bezproblémové deti.
[celý článok]

„Akčný“ pán a jeho „akčný“ plán
[09.06.2012, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013 nie je zamyslením sa nad tým, ktoré nástroje na podporu mládeže budú tie najefektívnejšie, ale len akýmsi zoznamom toho, čo už ministerskí úradníci poznajú a na čo im sily stačia. Pre budúcnosť Slovenska je to však príliš málo.
[celý článok]

Čaplovič nie je svätý Juraj a nebojuje s drakom
[24.04.2012, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Modely školských systémov sa vo vyspelých demokraciách neprešívajú podľa aktuálnych straníckych hesiel. Ich podobu formuje stupeň poznania, zažitá historická skúsenosť a široký spoločenský konsenzus. To treba mať na pamäti, keď si kladieme otázku, čo prinesie našim školám výmena modrého ministra za červeného.
[celý článok]

Víťazstvo zdravého rozumu nad populistickými frázami
[30.03.2012, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
V roku 2002 odmietli Švajčiari v referende skrátenie pracovného týždňa zo 42 na 36 hodín. O desať rokov neskôr, v nedeľu 11. marca 2012 odmietli predĺženie platenej dovolenky zo štyroch na šesť týždňov. Švajčiari nekopírujú aktuálne európske trendy a vedia prečo.
[celý článok]

Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej reflexia vo verejnej diskusii
[30.12.2011, Zuzana Zimenová, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Reforma školstva bola na Slovensku naštartovaná v roku 2007. Kritický pohľad na prebiehajúci reformný proces môže preveriť opodstatnenosť ozývajúcich sa hlasov, ktoré v rámci odbornej i laickej diskusie čoraz častejšie volajú po potrebných korekciách reformného konceptu.
[celý článok]

Domáca škola, mravov stodola
[27.12.2011, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Možno sa čudovať rodičom, že školám prestávajú dôverovať? V systéme, v ktorom stále nie je jasné, ako majú vyzerať vzdelávacie štandardy, sa jednoducho nedá spoľahnúť na to, že štát je najlepším garantom vysokej kvality vzdelávania.
[celý článok]

Slabá záplata na deravé vrece
[02.11.2011, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Schválením novely zákona o pedagogických zamestnancoch politici opäť preukázali neznalosť problematiky a zároveň zbabelosť pri korekciách Mikolajovej deformy.
[celý článok]

Horká pilulka na záver školského roka
[10.07.2011, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Pred prázdninami majú ísť červené a čierne body z každej školskej nástenky dolu, nie sa na ňu pár dní pred koncom pripínať. Minister školstva Eugen Jurzyca dal na záver školského roka učiteľom základných škôl zvláštny darček...
[celý článok]

Reformu školstva brzdia systémové prekážky
[15.06.2011, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Pri pokuse o zhodnotenie úspešnosti prebiehajúcej reformy základných a stredných škôl možno s odstupom troch rokov konštatovať, že tzv. Mikolajova reforma školstva účel nesplnila. Mikolajove vákuum vytvárajúce falošnú ilúziu slobody škôl naďalej pretrváva.
[celý článok]

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie?
[21.01.2011, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Výsledky medzinárodného testovania PISA, zameraného na hodnotenie úrovne čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov, Slovensko opakovane zahanbujú. Riešenie problémov čitateľskej gramotnosti však nemožno zúžiť iba na prostredie škôl.
[celý článok]

Povinná angličtina v slovenskom kontexte
[30.10.2010, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Ak chce minister Jurzyca obrátiť reformné kormidlo rozumnejším smerom, mal by to jasne povedať.
[celý článok]

Vlažné korekcie Mikolajovej deformy
[28.10.2010, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Pretrvávajúce deformácie školského systému, ktoré dusia kvalitu vzdelávania a pohlcujú nemalé finančné objemy z verejných financií, ostávajú aj naďalej nepovšimnuté.
[celý článok]

Angličtina do každého vrecka?
[17.09.2010, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
Bez snahy vyrovnať konkurenčné šance školského prostredia s komerčným prostredím nemá nádej na úspech žiaden rezortný reformný koncept...
[celý článok]

Vzdelávací systém musí byť viac otvorený a flexibilný
[30.05.2010, Zuzana Humajová-Zimenová, ČLÁNKY]
Reforma základných a stredných škôl prebieha chaoticky a bez výrazných pozitívnych výsledkov. Minister školstva Ján Mikolaj ju naštartoval nedostatočne pripravenú a prirýchlo. Po dvoch rokoch jasne vidno, že šlo viac o politickú kamufláž ako o skutočnú reformu.
[celý článok]

Tradične žalostná gramotnosť
[09.05.2010, Zuzana Humajová-Zimenová, ČLÁNKY]
Pomocné metodiky, pestrá ponuka nových učebníc, príklady zaujímavých vyučovacích stratégií, či databanka inšpiratívnych vyučovacích modelov zo zahraničia – nič z toho nie je dodnes učiteľom k dispozícii. Taká je reformná realita po dvoch rokoch...
[celý článok]

Európska óda na vzdelanie
[14.04.2010, Zuzana Humajová-Zimenová, ČLÁNKY]
Prísne ekonomický pohľad na vzdelávanie nedáva odpovede na otázky, čo je zmyslom vzdelania, a čo vlastne treba reformovať, a najmä ako na to. Zmysluplné reformné koncepty by mali hľadať v prvom rade konkrétnu podobu efektívneho vzdelávania, nie ho nasilu vtláčať do virtuálnych ekonomických modelov, v ktorých sa nedokáže rozvíjať...
[celý článok]

Rodičia vynechaní z reformnej hry
[17.02.2010, Zuzana Humajová-Zimenová, ČLÁNKY]
Začiatok roka býva pre rodičov budúcich prváčikov náročný. Vyberajú pre svoje deti vhodnú základnú školu. Šance rodičov zorientovať sa v ponuke škôl sú však malé – chýbajú im informácie...
[celý článok]

Falošný vlastenecký diktát (Glosa)
[28.12.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Nápad rozdeliť spoločnosť podľa vlasteneckej nálepky nie je iba drobná nepríjemnosť. Je to vážne ohrozenie demokracie a slobody a treba ho odmietnuť nahlas a včas...
[celý článok]

Reforma školstva bez učebníc podľa Mikolaja
[07.12.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Prečo meškajú učebnice? Minister Mikolaj má na túto otázku stále nové odpovede...
[celý článok]

Experimentálne bahno
[10.11.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Mechanizmus overovania inovácií v školskej praxi je nastavený tak, že hodnotiace správy o jeho priebehu vypracúva jeden jediný človek, garant projektu. O tom, či ponechať školu v sieti škôl a zriadiť podľa jej vzoru ďalšie, alebo ju naopak zo siete vyradiť, rozhoduje ministerstvo školstva iba na základe jeho záverečného odporúčania...
[celý článok]

Papieroví draci na predvolebnej oblohe (Glosa)
[25.10.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Kvalita vzdelávania sa nedá zlepšiť opatreniami, ktoré čoraz viac regulujú vzdelávací priestor. Túžba mať mládež čo najviac pod štátnou kontrolou všetko iba zhoršuje...
[celý článok]

Načo nám je ministerstvo školstva?
[21.10.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Štát sa nesnaží ani len predstierať, že vo veci kontroly kvality vzdelávania premyslene koná. Rodičia zbytočne čakajú, že kompetentne rozhodne...
[celý článok]

Ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách
[21.10.2009, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
KI žiadal ministerstvo školstva o sprístupnenie informácií o alternatívnych programoch, ktoré sa realizujú na základných školách. Z odpovede ministerstva školstva vplynulo, že nevedie ani len základnú evidenciu o experimentoch, ktoré samo povolilo...
[celý článok]

Reformná šaráda ministra Mikolaja
[01.07.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Nielenže minister školstva dodnes učiteľom nedokázal vysvetliť zmysel svojej reformy, ale zdá sa, že ho ešte nepochopil ani sám...
[celý článok]

Rodová rovnosť – kľúč k demokracii? (Glosa)
[27.05.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
V trvale udržateľnom sociálnom štáte, smerujúcom k vidine lepších zajtrajškov, sa demokracia buduje celkom inak, ako to učili nás, zadubených tradicionalistov. Kľúč k demokracii na večné časy leží v nohaviciach a nohavičkách...
[celý článok]

Rezortný kráľ je nahý!
[27.03.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Reformný chválospev ministra s jeho krokmi vôbec neladí...
[celý článok]

Nový zákon o učiteľoch – danajský dar ministra Mikolaja ku Dňu učiteľov
[24.03.2009, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
KI opätovne upozorňuje na nedostatky v pripravovanom zákone o pedagogických zamestnancoch a na to, že návrh zákona nie je v súlade s cieľmi reformy školstva...
[celý článok]

Nevedomosť skrytá za ústretovosť
[10.03.2009, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Minister Mikolaj vôbec nevie, čo robí. Reforma základných škôl je pre neho iba hrou na zviditeľnenie. Jednotlivé reformné kroky nemá vôbec premyslené a hrací plán tvorí „za pochodu"...
[celý článok]

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl
[16.12.2008, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
KI so znepokojením upozorňuje na to, že návrh zákona o pedagogických zamestnancoch nie je v súlade s reformnými cieľmi. V rámci pripomienkového konania navrhuje zásadné zmeny...
[celý článok]

Reforma školstva v spoločenskom kontexte
[30.09.2008, Zuzana Humajová, ŠTÚDIE]
Stiahnite si štúdiu o reforme školstva, ktorej autormi sú Zuzana Humajová, Martin Kríž, Branislav Pupala, Marian Timoracký, Peter Zajac, Peter Gonda a Jaroslav Lindák...
[celý článok]

Reforma školstva v súvislostiach
[30.09.2008, Zuzana Humajová, PUBLIKÁCIE]
Stiahnite si publikáciu o reforme školstva, ktorej autormi sú Zuzana Humajová, Martin Kríž, Branislav Pupala a Peter Zajac...
[celý článok]

Reformná „reality show“
[24.09.2008, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
„Reformný“ školský rok odštartoval v školách s prvým zvonením. Zatiaľ nikto netuší, či to bol dobrý štart. Hra na väčšiu slobodu škôl je len absurdnou fraškou...
[celý článok]

Reformná prskavka
[30.08.2008, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Predstaviteľ ministerstva školstva pred začiatkom školského roku zvalil zodpovednosť za úspech reformy na učiteľov. Školy pritom nemali dostatok pomoci ani informácií...
[celý článok]

Vitajte v roku 1984, priatelia! (Glosa)
[10.06.2008, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Source_ABC NewsPoslanci pripravujú návrh zákona, v ktorom sa uvažuje o zriadení Dozorného úradu na ochranu detí a mládeže. Táto nová inštitúcia štátneho dozoru by mala viesť zoznam mládež ohrozujúcich médií a diel, register podujatí a miest, ktoré by deti nemali navštevovať a v prípade nedodržiavania ochranných ustanovení by mala navrhovať aj sankčné opatrenia...
[celý článok]

Ohrozený druh školy?
[04.06.2008, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Minister školstva chce obmedziť počet žiakov osemročných gymnázií. Spôsob, akým to chce urobiť, nemá s reformou školstva veľa spoločné...
[celý článok]

Falošné pierka kačku na páva nepremenia
[28.05.2008, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Tak nám spustili reformu školstva. Zákon je prijatý, štátne vzdelávacie programy schválené, školské programy sú na spadnutie. Minister Mikolaj sa spokojne usmieva do kamier, médiá ohlasujú revolučné zmeny na školách, učitelia rozpačito pritakávajú. Že to, čo v máji presvišťalo parlamentom, je celé podvod, akosi nikoho netrápi...
[celý článok]

Reforma spľasla
[29.04.2008, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Dnes je už zjavné, že rezort školstva prípravu reformy vzdelávania nezvládol. Do parlamentu posunul nedostatočne vypracovaný školský zákon s mnohými chybami, nové učivo, ktoré je hlavným cieľom reformy, nemá ešte stále zadefinované a učiteľov, kľúčových aktérov zmeny, celkom vynechal z hry...
[celý článok]

Ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania
[28.02.2008, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
KI so znepokojením konštatuje, že ministerstvo školstva zlyháva v príprave reformy vzdelávania a opätovne upozorňuje na nezmyselnosť jej spustenia v septembri 2008...
[celý článok]

V septembri sa po novom učiť nebude
[22.02.2008, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) vyjadruje vážne pochybnosti o pripravenosti rezortu na reformu školstva...
[celý článok]

EuroSZM (Glosa)
[28.01.2008, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Návrh zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou z dielne rezortu školstva nás vracia do starých čias SZM a pionierskych buniek. Zákon definuje, kto je mládežník, mládež, mladý vedúci, mládežnícky vedúci a vymedzuje podmienky, za akých sa môžu, musia či nesmú mládežnícke aktivity vykonávať...
[celý článok]

Nový školský zákon je omyl
[25.01.2008, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika nesúhlasí so znením rezortného návrhu nového školského zákona...
[celý článok]

Dve tváre nového školského zákona
[10.09.2007, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika porovnáva opozičný návrh nového školského zákona s legislatívnym zámerom ministerstva školstva...
[celý článok]

Rodová rovnosť pochoduje inštitúciami (Glosa)
[10.09.2007, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Hoci zdravému rozumu sa to prieči, zriadenie Rady vlády pre rodovú rovnosť je hotová vec...
[celý článok]

KI: Mikolajov školský zákon nebude reformný
[08.08.2007, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika hodnotí legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní...
[celý článok]

Vysvedčenie vlády
[29.06.2007, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Predseda triednej samosprávy, žiak Fico, sa svojej funkcie zhostil nad očakávanie dobre. Triedny kolektív viedol pevnou rukou. Pod jeho charizmatickým vplyvom si týždenníci plnili svoje povinnosti pravidelne a načas, tabuľa bola vždy zotretá, nástenky aktualizované každý týždeň...
[celý článok]

Hodnotenie Koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR
[11.06.2007, Zuzana Humajová, REFORMA VZDELÁVANIA]
Napriek tomu, že jadrom Koncepcie je návrh dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v podobe, ktorá je z doteraz predkladaných rezortných návrhov najprogresívnejšia, treba s poľutovaním konštatovať, že reforma odborného vzdelávania a prípravy ostala aj v tomto koncepčnom materiáli stáť na polceste...
[celý článok]

Koncepcia dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov nerieši problémy v oblasti odborného vzdelávania
[11.06.2007, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
Dňa 6. júna 2007 schválila vláda Návrh koncepcie dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v SR. Napriek tomu, že ide o doteraz najprogresívnejší reformný materiál z dielne Ministerstva školstva, návrhy, ktoré obsahuje, stále nemajú systémový charakter.
[celý článok]

Model hodnotenia kvality školy
[02.05.2007, Zuzana Humajová, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Pozrite si prezentáciu analytičky KI Zuzany Humajovej, ktorú prezentovala na konferencii Manažment školy dňa 26. apríla 2007 v Banskej Bystrici...
[celý článok]

Stratégia reformy školstva
[21.03.2007, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Školská reforma má oveľa širší rozmer ako len obrat vo vzdelávaní od memorovania k tvorivosti. Znamená zrušenie monopolu štátu v určovaní obsahu vzdelávania, v učebnicovej politike, v ďalšom vzdelávaní učiteľov a v kontrole a hodnotení kvality škôl. Školám by mala poskytnúť možnosť slobodne rozhodovať o svojich vzdelávacích programoch a rodičom ponúknuť nové možnosti pri výbere vzdelávacej cesty pre ich deti...
[celý článok]

Stratégia reformy školstva
[07.03.2007, Zuzana Humajová, ŠTÚDIE]
KI predkladá na verejnú diskusiu ucelenú stratégiu konkrétnych reformných krokov, ktorými musí prejsť slovenské regionálne školstvo, ak majú zo škôl vychádzať vzdelaní a rozhľadení absolventi pripravení pre život, ďalšie štúdium a prácu...
[celý článok]

Pripomienky k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy
[24.01.2007, Zuzana Humajová, KI KOMENTUJE]
Vzhľadom na nedostatok času, ktorý je potrebný na vypracovanie hlbšej analýzy predloženého materiálu, predkladám na diskusiu iba zásadné pripomienky, ktoré majú potenciál ovplyvniť najmä východiskovú filozofiu dokumentu a celkový charakter načrtnutej reformnej línie...
[celý článok]

Očakávané zmeny v školskom systéme
[05.12.2006, Zuzana Humajová, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Analytička KI Zuzana Humajová na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, prezentovala v panelovej diskusii návrh stratégie reformných krokov v regionálnom školstve a návrh nového školského zákona, ktoré sú výstupmi KI v oblasti vzdelávacej politiky...
[celý článok]

Čitateľská gramotnosť - problém kvality vzdelávania
[05.12.2006, Zuzana Humajová, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Analytička KI Zuzana Humajová na medzinárodnej konferencii Inovácie v škole, ktorú organizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, prezentovala výsledky analýzy Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve, ktorá je jedným z výstupov KI v oblasti vzdelávacej politiky...
[celý článok]

Nový pohľad na nové školstvo
[24.11.2006, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Čoraz viac ľudí si uvedomuje potrebu kvalitatívnej zmeny školského prostredia a zároveň so sklamaním hodnotí doteraz uskutočnené kroky, ktoré by mali k tejto zmene viesť. Čoraz viac ľudí je presvedčených, že naše školy dokážu zmodernizovať iba razantné systémové zmeny, nie kozmetické úpravy a že na zmenu je najvyšší čas...Lenže stále nepadlo rozhodné slovo, ako sa majú naše školy so svojimi problémami vyrovnať...
[celý článok]

Škola ako trenažér
[12.11.2006, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Vzdelanie nie je statok typu sivý oblek. Vzdelanie nie je cieľom, ale prostriedkom, základným predpokladom prosperity jednotlivca a spoločnosti. A nielen to. Vzdelanie je fundament, na ktorom stojí túžba po poznaní, schopnosť kriticky myslieť, zodpovednosť formulovať postoje a odvaha konať morálne činy...
[celý článok]

Demokratická transformácia kubánskeho vzdelávacieho systému
[04.11.2006, Zuzana Humajová, ŠTÚDIE]
Prečítajte si štúdiu, ktorá vzišla z pracovnej cesty analytičky KI Zuzany Humajovej na Kubu na prelome februára a marca 2006 ako súčasť projektu OZ Človek v ohrození v snahe podnietiť kritické myslenie a iniciovať transfer know-how z post-socialistického Slovenska na socialistickú Kubu...
[celý článok]

Skrytá tvár predvolebných hesiel
[01.05.2006, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Reforma vzdelávania je jednou z vďačných predvolebných tém. Efektné riešenia sa dajú vtesnať do jednoduchých hesiel: vzdelaná populácia rovná sa prosperita, internetizácia zvýšenie gramotnosti, ovládanie cudzích jazykov pružný trh práce. Problémom je, že sú príliš jednoduché na to, aby boli dobrým receptom. Pre príklad sa tento raz oplatí ísť až za hranice EÚ, na Kubu...
[celý článok]

Šanca na štart reformy vzdelávania
[06.03.2006, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Reforma obsahu vzdelávania rozhodne neznamená iba mechanickú redukciu existujúcich učebných osnov. Znamená zásadné prebudovanie obsahu vzdelávania na základných a stredných školách...
[celý článok]

Yetti žije - aj reforma
[24.02.2006, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Martin Fronc zverejnil zámer predložiť nový školský zákon do parlamentu ako poslanecký návrh. Po turbulenciách na politickej scéne už nikto neveril, že bývalý minister školstva svoj sľub dotiahnuť reformu obsahu vzdelávania až na legislatívnu úroveň splní...
[celý článok]

Reforma obsahu vzdelávania – cesta ku slobodnej škole
[01.12.2005, Zuzana Humajová, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Dňa 19. novembra 2005 vystúpila Zuzana Humajová na celoslovenskej konferencii Inovácie v škole, ktorú v Podbanskom organizovalo združenie Orava a Centrum pre vzdelávaciu politiku. Prečítajte si jej prednášku na tému Reforma obsahu vzdelávania – cesta ku slobodnej škole...
[celý článok]

Reforma vzdelávania je permanentný proces
[21.11.2005, Zuzana Humajová, ČLÁNKY]
Mechanizmus, akým sa dnes na centrálnej úrovni určuje, čo všetko sa deti musia v jednotlivých predmetoch naučiť, evidentne nedokáže zabezpečiť potrebnú kvalitu...
[celý článok]

Slobodná škola - vzdelávanie pre život
[14.11.2005, Zuzana Humajová, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]
Pozrite si prezentáciu Zuzany Humajovej, ktorá odznela na konferencii Financovanie regionálneho školstva – financovanie detí dňa 3. novembra 2005 v Bratislave...
[celý článok]

Kto nečíta, nevie. Kto číta, nerozumie?
[01.01.1970, Zuzana Zimenová, ČLÁNKY]
[celý článok]

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk