WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Akadémia klasickej ekonómie /2. seminár/

[01.03.2007, Peter Gonda, AKADÉMIA KLASICKEJ EKONÓMIE]

Dňa 28. februára 2007 sme sa na 2. seminári v rámci AKE venovali téme Miesto klasickej ekonomickej školy a iných liberálnych škôl v teórii a praxi. Na ilustráciu bola účastníkom prezentovaná aj powerpointová prezentácia.

Prezentáciu, ktorá obsahuje zhrnutie obrázkov, schém a grafov k danej téme, je možné stiahnuť si vo formáte PPT tu.


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE a zoznam zdrojov súhrnne nájdete tu.Donori:

Nadácia VÚBNadácia SPP
Mediálni partneri:

.týždeň
Pravé Spektrum