WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Nevýhodnosť a rizikovosť členstva Slovenska v eurozóne

[02.06.2007, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]

Spôsob zavádzania eura potvrdzuje, že euro je nástrojom politickej centralizácie Európy. Bude pravdepodobne prinášať vyššie náklady na udržiavanie menovej únie s rastúcou nestabilitou Únie a/alebo centrálne zjednocovanie ostatných podmienok s rizikom (protiintegračných) konfliktov a rozpadu Únie. Nielen pre obyvateľov Slovenska to znamená nezanedbateľné obmedzenia flexibility a slobôd, tým aj obmedzenia rýchlejšieho približovania sa k ekonomickej a životnej úrovni obyvateľov krajín Únie.

Nielen to, ale iné aspekty členstva Slovenska v eurozóne boli predmetom príspevku Nevýhodnosť členstva Slovenska v eurozóne, ktorý Peter Gonda predniesol na konferencii internetového servera EUportal.cz a KI Česká a Slovenská republika – Budoucnost evropské integrace, ktorá sa konala 30. mája 2007 v Prahe.

Prezentáciu nájdete vo formáte PPS tu. Viac informácii o konferencii nájdete tu.