WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Lukáš Krivošík: Ľavicový liberalizmus je cestou do pekla

[05.11.2007, Karol Sudor, ROZHOVORY]

"Konzervativizmus nie je ideológia v pravom zmysle slova. Je to len voľný myšlienkový prúd, v ktorom síce možno všetci plávame jedným smerom, ale každý rôznym spôsobom. Jedni chápu konzervativizmus ako prostú obranu statusu quo. To je však chyba, lebo ak by sme ho chápali takto, najväčším konzervatívcom by tu bol Robert Fico, ktorý tu chce konzervovať normalizačný sociálny štát. Správne je preto vnímať ho ako pozitívne definovanú filozofiu," hovorí v rozhovore pre SME.sk Lukáš Krivošík, šéfredaktor portálu Pravé spektrum.

Celý rozhovor Karola Sudora s Lukášom Krivošíkom bol uverejnený dňa 5. novembra 2007 na stránkach SME.sk a nájdete ho tu.