WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Úloha vlády a jej zasahovanie do ekonomiky - príklad Slovenska

[28.04.2004, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]

Prednáška Petra Gondu, analytika KI, odznela na medzinárodnej konferencii Reforma verejných financií v Prahe dňa 22. apríla 2004.

Prezentáciu Úloha vlády a jej zasahovanie do ekonomiky - príklad Slovenska si môžete pozrieťtu.