WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Nevyhnutnosť a smerovanie sociálnych reforiem

[30.01.2003, Peter Gonda, PREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE]

Prednáška odznela na konferencii Sociálne reformy: Riešenie problémov chudoby a nezamestanosti,ktorú poriadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v Bratislave dňa 10.januára 2003.

Prezentáciu Nevyhnutnosť a smerovanie sociálnych reforiem na Slovensku si môžete pozrieť tu.