WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Verejné financie

[27.12.2003, Peter Gonda, ČLÁNKY]

Peter Gonda: Verejné financie, kapitola publikácie Inštitútu pre verejné otázky "Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti" (Bratislava, 2003).