WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Ondrej Dostál

[07.04.2011, Admin, KTO SME?]

CV Ondreja Dostála na stiahnutie tu.

Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 do roku 2011 pôsobil ako riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky, občianskej spoločnosti, národnostných menšín a niektorými aspektmi Európskej únie.

Je spoluautorom publikácií Ku koreňom nenávisti v slovenských médiách (1993) a Menšiny v zrkadle dvoch volebných období. Porovnanie postavenia národnostných menšín vo volebných obdobiach 1994 – 1998 a 1998 – 2002 (2002). Od roku 1995 pravidelne spolupracoval s Inštitútom pre verejné otázky – pre Súhrnnú správu o stave spoločnosti pripravuje kapitoly o národnostných menšinách a sociálnej politike. Pravidelne publikuje vo viacerých médiách. Je koordinátorom Iniciatívy proti európskej ústave.

V parlamentných voľbách v júni 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Z tohto dôvodu ukončil svoje desaťročné pôsobenie v KI na poste riaditeľa.


Ondrej Dostál na webe KI

RSS Ondrej Dostál

http://dostal.blog.sme.sk