WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu

[30.01.2012, Peter Gonda, KI KOMENTUJE]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Pastor bonus, Inštitút Leva XIII., Nadácia F.A. Hayeka a spolupracujúci jednotlivci prezentovali dňa 30. januára 2012 v Bratislave európsku Iniciatívu za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) / Initiative for a Free and Prospering Europe (IFPE). Iniciatíva združuje 13 think tankov a iných mimovládnych organizácií a viac ako 30 európskych signatárov, vrátane renomovaných profesorov ekonómie, ktorí reprezentujú spoločný hlas na obranu slobody a prosperity v Európe.

V deň konania summitu Európskej únie o fiškálnej zmluve a finančných a iných problémoch v Európskej únii 30. januára 2012 bola v Bratislave prezentovaná Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu / Initiative for a Free and Prospering Europe. Predstavuje spoločný a odborne podložený hlas 13 think tankov a viac ako 30 signátarov, vrátane renomovaných profesorov, ktorý je zameraný na slobodnejšie a prosperujúcejšie spoločnosti a proti posilňovaniu politickej a ekonomickej centralizácie Európy.

Medzi zahraničnými signatármi iniciatívy sú napríklad britské think tanky (Adam Smith Institute, Cobden Centre a Institute of Economic Affairs), bruselský think tank New Direction – The Foundation for European Reform, francúzsky Institute for Economic Studies-Europe a a český Liberální Institut. Súčasťou signatárov ISPE sú tiež vo svete uznávaní profesori ekonómie, napríklad Pascal Salin z Francúzska, Jesús Huerta de Soto zo Španielska, Roland Vaubel z Nemecka a Kevin Dowd z Veľkej Británie.

Predstavujeme text úvodného vyhlásenia iniciatívy a zoznam signatárov, ktorí ju podporujú. Viac informácií a argumentov bude sústreďovaných na stránke www.ifpe.sk.

Za signatárov ISPE

Peter Gonda
riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 30. januára 2012
Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu EurópuIniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) je neformálnym a nepolitickým zoskupením európskych think tankov a iných mimovládnych inštitúcií, osobností ekonomického a spoločenského života a občanov, ktorej cieľom je predovšetkým:

Iniciatíva upozorňuje na devastačné dôsledky a riziká všetkých súčasných a plánovaných pokusov riešiť dlhovú krízu posilňovaním politickej a ekonomickej centralizácie Európy: Európsky finančný stabilizačný nástroj - EFSF (dočasný euroval), Európsky stabilizačný mechanizmus - ESM (trvalý euroval), nakupovanie vládnych dlhopisov ECB, snahy o zavedenie spoločných európskych dlhopisov, daní a iné centralizačné snahy. Spomedzi dôsledkov týchto a obdobných zásahov ide najmä o prehĺbenie dlhovej krízy bez riešenia jej príčin, znižovanie kúpnej sily eura (inflačné euro), zvyšovanie nákladov a finančnej záťaže ľudí, koncentráciu moci a nakoniec obmedzovanie slobody a prosperity občanov.

ISPE vyzýva zodpovedných k ukončeniu súčasných a neprijímaniu ďalších opatrení, posilňujúcich politickú a ekonomickú centralizáciu Európy. Namiesto toho navrhuje alternatívne riešenia dlhovej krízy. Odrazom k nim sú návrhy na financovanie vládnych dlhov z masívnej privatizácie a riadené bankroty dlhom najviac postihnutých krajín. Súčasťou alternatívnych riešení dlhovej krízy by mali byť najmä návrhy reforiem verejných financií (s cieľom udržiavania vyrovnaných alebo prebytkových rozpočtov bez zvyšovania daní) a menovej a bankovej reformy (s cieľom dosiahnutia slobodných a zdravých peňazí), na začiatku zavedením komoditného krytia meny.

Zástupcovia ISPE veria, že rozprúdia konštruktívnu diskusiu o riešeniach európskej dlhovej krízy. Zároveň sú presvedčení, že prispejú k jej dlhodobo účinnému vyriešeniu a k podmienkam pre slobodnejšie a prosperujúcejšie spoločnosti v Európe.

Iniciatívu podporujú think tanky a iné mimovládne organizácie:
- Adam Smith Institute, Veľká Británia
- Cobden Centre, Veľká Británia
- Globalization Institute, Poľsko
- Hayek Institute, Rakúsko
- Institute for Economic Studies (IES)-Europe, Francúzsko
- Institute for Market Economics, Bulharsko
- Institute of Economic Affairs, Veľká Británia
- Inštitút Leva XIII., Slovensko
- Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovensko
- Liberální Institut, Česká republika
- Nadácia F. A. Hayeka, Slovensko
- New Direction - The Foundation for European Reform, Brusel, Belgicko
- Pastor bonus, Slovensko

Ekonomickí a iní profesori:
- Philipp Bagus, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko
- Philip Booth, profesor v oblasti poistenia a rizikového manažmentu, programový riaditeľ Institute of Economic Affairs, Veľká Británia
- Hardy Bouillon, profesor filozofie na Univerzite v Trier (Nemecko), zástupca riaditeľa New Direction - The Foundation for European Reform, Belgicko
- Kevin Dowd, profesor ekonómie a finančného rizikového manažmentu, Cobden Partners, Veľká Británia
- Pierre Garello, profesor ekonómie na Aix-Marseille univerzite, riaditeľ IES-Europe, Francúzsko
- Pascal Salin, emeritný profesor ekonómie, Univerzita Paris-Dauphine, bývalý prezident Mont Pelerinskej spoločnosti, Francúzsko
- Jesús Huerta de Soto, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko
- Josef Šíma, profesor ekonómie, rektor CEVRO Institut, Česká republika
- Roland Vaubel, profesor ekonómie na Univerzite v Mannheime, Nemecko
- Erich Weede, emeritný profesor sociológie, Univerzita v Bonne, Nemecko

Zástupcovia think tankov a iných mimovládnych organizácií:
- Eamonn Butler, MA PhD., riaditeľ Adam Smith Institute, Veľká Británia
- Dr. Tim Evans, výkonný riaditeľ Cobden Centre, Veľká Británia
- Shane Frith, riaditeľ New Direction - The Foundation for European Reform, Belgicko
- Peter Gonda, PhD., riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Slovensko
- Dr. Barbara Kolm, riaditeľka Hayek Institut, Rakúsko
- Svetla Kostadinova, výkonná riaditeľka Institute for Market Economics, Bulharsko
- Mark Littlewood, generálny riaditeľ Institute of Economic Affairs, Veľká Británia
- Robert Mátéffy, riaditeľ Inštitútu Leva XIII., Slovensko
- Marek Nikolov, predseda Pastor bonus, Slovensko
- Dr. Ján Oravec, prezident Nadácie F.A. Hayeka, Slovensko
- Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka, Slovensko
- Jacek Spendel, riaditeľ Globalization Institute, Poľsko

Iní signatári ISPE:
- Steve Baker MP, Wycombe, Veľká Británia
- Jozef Filko, člen Spoločnosti Ladislava Hanusa, Slovensko
- Imrich Gazda, PhD., Katolická univerzita v Ružomberku, Slovensko
- Gregor Hochreiter, ekonóm, Rakúsko
- Gordon Kerr, Cobden Partners, Veľká Britániav - Richard Mátéffy, Inštitút Leva XIII., Slovensko
- Michal Novota, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Slovensko
- Marcel Podolinský, podpredseda Pastor bonus, Slovensko
- Dr. Rudolf Požgay, Slovensko
- Krassen Stanchev, PhD., hlavný ekonóm KC2, Bulharsko
- Dr. Marian L. Tupy, politický analytik, Washington, D.C.