WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Rovná daň a smer daňovej reformy

[08.10.2012, Peter Gonda, PREDNÁ©KY A PREZENTÁCIE]

Nadácia F. A. Hayeka Bratislava v spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung a v partnerstve s KI organizovala v dňoch 4. - 5. októbra 2012 v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu Globálne fórum o rovnej dani. Jedným z panelistov bol aj riaditeµ KI Peter Gonda.