WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie

[17.09.2013, Peter Gonda, PREDNÁ©KY A PREZENTÁCIE]

Dávame do pozornosti prezentáciu Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie, ktorú riaditeµ KI Peter Gonda rezentoval na druhom stretnutí Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia dňa 10. septembra 2013 v Bratislave.

Viac informácii o akcii nájdete tu.