WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Konzervatívny inštitút alebo KI v skratke

[01.01.2000, Admin, O INŠTITÚTE]

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je nezisková mimovládna organizácia - konzervatívne orientovaný think-tank.


Ideové zakotvenie KI nájdete v rubrike:

KRÉDO KI


Chcete vediet viac o ľuďoch KI? Hľadajte v rubrike:

KTO SME?


Informácie o aktivitách KI sú popísané v rubrike:

AKTIVITY


Rozhodli ste sa darovať 2% z Vašich daní KI? Všetky potrebné informácie nájdete v rubrike:

ASIGNÁCIA 2%


Zoznam projektov realizovaných KI je obsahom rubriky:

PROJEKTY


Viac o angažovaní sa KI v oblasti kultúry nájdete v rubrike:

PODPORA KULTÚRY