WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Objednajte si

[01.01.2009, Admin, OBJEDNAJTE SI]

Všetky publikácie, vydané Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, mesačne vydávaný newsletter Konzervatívne listy, ako i časopis Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku, je možné objednať si nasledovným spôsobom:

• telefonicky na 02 / 546 300 61,

• e-mailom na conservative@institute.sk,

• alebo osobne prísť do kancelárie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (Medená 5, Bratislava),

Ak máte záujem, aby sme Vám e-mailom zasielali newsletter Konzervatívne listy, prihláste sa telefonicky či e-mailom.

Zoznam publikácií vydaných KI nájdete tu (Publikácie KI), tu (Konzervatívne listy) a tu (Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku).