WWW.KONZERVATIVIZMUS.SK

Konzervatismus

[01.02.2001, Rudolf Vierhaus, O KONZERVATIVIZME]

Současné užití slova "konzervatismus"

(...) Pojem konzervatismus označuje ... postoj, jenž připisuje větší důležitost uchování toho, co je tradiční, starosti o to, co trvá, než inovaci a změny. Typický konzervativec brání individuální a společné hmotné a kulturní bohatství, bojí se revoluce a staví se proti ní, a akceptuje pokrok jen jako postupný vývoj vycházející z existujícího politického systému. To pak staví ty, kteří myslí a cítí konzervativně, do stálé obranné pozice, z níž buď inklinují ke kulturnímu pesimismu, nebo musí dokazovat že "čistý", "pravý" konzervatismus není ve skutečnosti nepřátelský změnám, ale je díky své vážné starosti o udržení kontinuity nepostradatelný pro stabilitu společnosti.

Dictionary of the History of Ideas New York 1973. Prostor 16/91.