Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
USAINFO.SK

Odkazy na vybrané info o USA
[13.02.2008, USAINFO.SK]
[celý článok]

Antiamerikanizmus
[30.12.2005, Katarína Podracká, USAINFO.SK]
Antiamerikanizmus možno považovať za politický a sociálny fenomén prejavujúci sa v rozličných podobách a s rôznou intenzitou na celom svete, Európu nevynímajúc. V niektorých európskych hlavných mestách dokonca slúži ako nosný pilier zahraničnej politiky...
[celý článok]

Ústava Spojených štátov amerických
[17.08.2005, USAINFO.SK]
My, lid Spojených států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, nastolili spravedlnost, upevnili domácí klid a zabezpečili obranu země, podporovali růst všeobecného blahobytu a zabezpečili dobrodiní svobody sobě i svému potomstvu, dáváme si tuto Ústavu Spojených států amerických...
[celý článok]

Deklarácia nezávislosti
[17.08.2005, USAINFO.SK]
Deklarácia nezávislosti, ktorá bola vypracovaná Thomasom Jeffersonom medzi 11. a 28. júnom 1776, sa okamžite stala jedným z najväčších amerických symbolov slobody a Jeffersonovým natrvácnejším "pomníkom". V nezabudnuteľných vetách deklarácie Jefferson vyjadril presvedčenie, ktoré si Američania nesú v mysliach i v srdciach dodnes...
[celý článok]

Listina práv
[17.08.2005, USAINFO.SK]
Bill of RightsPočas diskusií o prijatí Ústavy USA jej oponenti opakovane namietali, že Ústava tak, ako bola navrhnutá, by mohla uvoľniť cestu tyranii centrálnej vlády. V ich mysliach bola ešte čerstvá spomienka na porušovanie občianskych práv zo strany Britov počas revolúcie. Preto žiadali „listinu práv“, ktorá by špecifikovala práva občanov...
[celý článok]

USA, Európa a Slovensko
[15.12.2004, USAINFO.SK]
Publikácia vychádza v rámci projektu USA, Európa a Slovensko, ktorý v priebehu roku 2004 realizoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika...

[celý článok]

[Zobraziť ďalšie]
    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk