Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Reálne zníženie enormného daňového bremena na Slovensku je v nedohľadne
[28.10.2015, KI INFORMUJE]

Presunom vybraných potravín do 10 percentnej sadzby DPH súčasná vláda reálne nezníži enormné daňové bremeno pracujúcich na Slovensku. Jeho výraznejšie zníženie nemožno identifikovať ani z doteraz zverejnených návrhov politických strán pred marcovými parlamentnými voľbami. Výnimkou nie je ani stranou SaS navrhované zníženie sadzieb dane z príjmov na 15%, ktoré by mierne znížilo celkové daňové bremeno ľudí na Slovensku.

Uvedené závery týkajúce sa dosahov zmien DPH a dane z príjmov na celkové daňové bremeno vyplývajú z aktuálnych prepočtov European Investment Centre (EIC) a Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI). Východiskom je ich metodika a prepočítané daňové zaťaženie slovenského občana v roku 2014, celkovo na úrovni 60,34% priemernej hrubej mzdy patriacej zamestnancovi (mzdových nákladov).

Zníženie sadzby DPH na 10% na vybrané druhy potravín (mäso, ryby, mlieko a chlieb) s účinnosťou od 1. 1. 2015 prinesie za inak nezmenených podmienok oproti roku 2014 zníženie celkového daňového zaťaženia o 0,36 percentuálneho bodu z úrovne 60,34% v roku 2014 na 59,98% (Príloha 1). Vládny SMER-SD však už predtým v parlamente presadil zrušenie zákonom podmieneného zníženia sadzby DPH z 20% na 19% deficitom verejnej správy pod 3% HDP, aj keď táto podmienka bola podľa MF SR splnená. Paušálne zníženie DPH z 20% na 19% by prinieslo podobné, resp. zanedbateľne väčšie, zníženie celkového daňového zaťaženia, a to oproti roku 2014 pokles o 0,39 percentuálnych bodov na 59,95% (Príloha 2). Vládou presadené selektívne zníženie DPH na 10% ušetrí ľuďom takmer rovnako, resp. nepatrne menej, peňazí ako mohlo a malo priniesť paušálne zníženie DPH na 19% a do určitej miery zneprehľadní a skomplikuje DPH.

Zníženie sadzieb dane z príjmov fyzických, aj právnických osôb na jednotnú sadzbu 15%, ako to navrhuje SaS s účinnosťou k 1. 1. 2019, by za inak nezmenených podmienok znížilo celkové daňové zaťaženie občanov oproti úrovni 60,34% v roku 2014 o 1,29 percentuálneho bodu na 59,05% ( Príloha 3). Tento návrh je pre daňovníkov prínosný, ale z pohľadu poklesu ich celkového daňového zaťaženia nedostatočný. Prepočty ukazujú, že zmeny v DPH majú významnejší vplyv na celkové daňové zaťaženie ako zmeny v daniach z príjmov. Dane z príjmov však napríklad priamo a výraznejšie obmedzujú produktívne úsilie ľudí podnikať a pracovať, tým aj ich životný štandard.

Metodika EIC a KI umožňuje určiť a kvantifikovať dôsledky akejkoľvek zrealizovanej alebo uvažovanej zmeny v daniach na celkovom daňovom zaťažení. Autori preto budú takto hodnotiť a prípadne aj porovnávať ďalšie zverejňované návrhy zmien v daniach.

Roman Scherhaufer, predseda predstavenstva EIC
Peter Gonda, riaditeľ KI
Lukáš Klenovský, spolupracovník KI


Prílohy:

Tabuľka: Celkové daňové zaťaženie občana SR

Príloha 1: Dôsledky zníženia DPH vybraných potravín na 10% na celkovom daňovom zaťažení

Príloha 2: Dôsledky paušálneho zníženia DPH na 19% na celkovom daňovom zaťažení

Príloha 3: Dôsledky zníženia dane z príjmov na celkovom daňovom zaťažení

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk